Carbunari1

Joi, 15 august, în sărbătoarea Adormirii şi ridicării la cer a Maicii Domnului, la sanctuarul Fecioara Săracilor de la Cărbunari-Blaj a avut loc tradiţionalul pelerinaj de vară. Credincioşi din Blaj şi din alte părţi ale Arhieparhiei, de la Mediaș, Ungheni, Alba Iulia, Cluj, Turda, dar şi din Ieudul Maramureșului de unde a sosit un grup însoțit parohul lor și trei călugărițe, au venit să o cinstească pe Preacurata la capela devenită loc de pelerinaj din anul 1936.

În ajun, seara, credincioșii s-au rugat în Catedrala Mitropolitană, recitând Rozariul, participând la Vecernie, ascultând apoi o conferință a Părintelui călugăr Jean-Baptiste de la Cărbunari și luând parte la Prohodul Maicii Domnului oficiat de Pr. Vicar mitropolitan Ioan Fărcaș, protopopul Blajului.

În ziua praznicului, la orele 8 dimineața pelerinii au pornit din fața Catedralei spre Cărbunari, în cântări mariane, pentru a participa la Sfânta Liturghie, celebrată de la orele 10.

Oficiul a început cu binecuvântarea, de către Preafericirea Sa Cardinalul Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a Capelei, prin stropire cu apă sfințită, după lucrările de restaurare și consolidare efectuate în cursul acestui an.

Sfânta Liturghie a fost pontificată de Înaltul Ierarh, având alături pe Părintele Jean-Baptiste și un număr de doisprezece preoți din diferite parohii ale Arhieparhiei și nu numai.

După proclamarea Evangheliei, Preafericirea Sa Cardinalul Lucian s-a adresat celor de faţă, insistând pe rolul Născătoarei de Dumnezeu şi pe importanţa cinstirii Ei în rugăciune. ”Dragii mei spunea Întâistătătorul – aflându-ne astăzi de Sărbătoarea Adormirii Maicii Sfinte aici, în Sanctuarul Fecioarei Săracilor de la Cărbunari, nu putem să nu ne oprim cu gândul la ceea ce Sfântul Părinte Papa Francisc mereu ne îndeamnă, adică la a privi lucrurile esenţiale, la a căuta acea sărăcie despre care Isus ne-a vestit în Cuvântarea de pe munte: Fericiţi cei săraci cu spiritul (cfr. Mt, 5, 3). Şi astăzi, aici, o sărbătorim pe Cea săracă întru cele pământeşti, dar bogată prin belşugul de haruri pe care l-a primit asupra Sa atunci când a spus Da lui Dumnezeu, Cel care a chemat-o la a colabora la planul Său mântuitor.

În mod cu totul deosebit, Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului ne vorbeşte despre cea mai mare bogăţie pe care doar cei săraci cu spiritul o pot cuprinde: ni se vorbeşte despre Înviere. În mod paradoxal, prin Adormirea Sa, Fecioara Preacurată mărturiseşte Taina Învierii: „toţi vor învia în Cristos, fiecare în rândul cetei sale: Cristos începătură, apoi cei ai lui Cristos, la venirea Lui” (1Cor 15,23). Cu adevărat, între „cei ai lui Cristos” există o persoană care este „a Lui”, înainte de toţi şi de toate, într-un mod unic şi cu totul special: este Maica Sa, Cea care L-a născut, prunc fiind, Cea care a vieţuit alături de El, Cea care i-a împărtăşit viaţa de zi cu zi, şi mai ales, Cea care i-a stat alături sub Cruce. Pentru Maria, această sublimă creatură, Dumnezeu nu a voit să aştepte revenirea Sa definitivă spre a o uni cu Sine întru Mărire, ci a acţionat imediat, nepermiţând ca trupul şi fiinţa Maicii Sale să cunoască stricăciunea: Întru Naştere fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, Născătoare de Dumnezeu mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale mântuieşti din moarte sufletele noastre”.

Referindu-se apoi la rolul jucat de Maica Sfântă în planul de mântuire, la măreţia Ei, la puterea Sa de mijlocire, şi, pe de altă parte, la ceea ce sărbătoarea de astăzi înseamnă pentru noi şi pentru Biserica întreagă, Înaltul Ierarh a încheiat: ”Să îi cerem şi noi Maicii Sfinte harul să îi putem imita credinţa, în acest An al Credinţei în care ne aflăm, dar şi umilinţa de a descoperi în noi lucrarea lui Dumnezeu. Ea, cea numită a fi Biblia în care Dumnezeu şi-a scris Cuvântul Său de mântuire, să ne fie călăuză în această vale de lacrimi, până la a-L contempla alături de Ea pe Fiul Ei Preasfânt”.

La momentul cuminecării, doi copii, pregătiți de Sora Luminița, CMD, au primit prima Sfântă împărtășanie.

La încheierea sfântului oficiu, Părintele Jean-Baptiste a mulțumit Întâistătătorului Bisericii Greco-Catolice, Preafericirea Sa Cardinalul Lucian, pentru prezență, cuvânt de învățătură și rugăciune, precum și confraților preoți și tuturor pelerinilor, cât și corului Catedralei dirijat de Sora Cecilia, CMD, invitându-i ca, după o pauză de masă, să participe împreună la încheierea sărbătorii la Cărbunari cu Paraclisul 1Maicii Domnului.

Alexandru Petărlecean

Carbunari