În perioada 01 – 03 iulie 2010 Părintele reverend profesor dr. Miklos Kocsev, cadru didactic la Academia Teologică Reformată din Pàpa [Pàpa Reformàtus Theologiai Akademia-PRTA] (Ungaria), s-a aflat la sediul Facultăţii de Teologie Greco-Catolică Departamentul Blaj, pentru a preda un curs intensiv intitulat Bazele comunicării în Biserică şi societate, în cadrul Proiectului “Healing of Memories”.

Cursul predat la Blaj – în traducerea domnului Vacarcs Szilard şi a Părintelui reformat Májai-Varga Zoltán – abordează o problematică deosebit de profundă şi actuală, aceea a cauzalităţii, confluenţei şi consecinţelor elementelor care determină dinamica şi procesul comunicării în general şi a comunicării religioase în special.

Conţinutul cursului a fost interesant şi sistematic: despre bazele comunicării (comunicarea ca act uman, aspecte psihologice ale comunicării), nivele ale comunicării (nivelul relaţional, nivelul lingvistic, nivelul contextului socio-cultural, nivelul implicaţiilor etice, nivelul implicaţiilor spirituale), formele comunicării (verbală-nonverbală; directă-indirectă; mijlocită-nemijlocită); aspecte sistemice ale stilurilor de comunicare; teoria dialogului şi a competenţei pentru dialog;  niveluri ale dialogului (între două persoane, în grupuri, între persoană şi grup, între grupuri etc.), tehnici de comunicare şi niveluri ale comunicării (comunicarea umană pe cinci niveluri: comunicarea intrapersonală, interpersonală, publică, de masă, de grup); niveluri ale dialogului (între două persoane; în grupuri; între persoană şi grup; între grupuri etc.) şi dezvoltarea aptitudinilor de comunicare.

Cursul despre Bazele comunicării în Biserică şi societate în formarea profesioniştilor pastoraţiei în contextul interconfesional şi intercultural este orientat spre a ajuta cursanţii în dobândirea unor cunoştinţe aprofundate asupra bazelor principiale şi exigenţelor formării în vederea unei comunicări eficiente. Referirile la documentele Bisericilor privind formarea specializată dau cursului o integrare organică în spectrul pregătirii agreat şi recunoscut de ştiinţă, accentuat fiind spectrul interconfesional şi ecumenic al programului de pregătire, ţinând seama de mutaţiile intervenite în ultima vreme în conduita umană şi chiar de unele relativizări comportamentale pe firul etosului creştin contemporan. Bazele comunicării – ca act uman – sunt identice pentru Biserică şi pentru societate: fundamentate raţional, teologic, psihologic, dinamica relaţiilor dintre emiţător şi receptor, la diferite niveluri, se regăseşte şi în mileniul III.

Acest curs se inserează în cadrul Proiectului “Healing of Memories”, proiect realizat de “Conferinţa Bisericilor din Europa” cu sediul la Geneva şi Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Blaj din Universitatea “Babeş-Bolyai” şi concretizat printr-un Curs postuniversitar de specializare. Proiectul are obiectivul de a contribui la implementarea unei mentalităţi de promovare a convieţuirii interculturale, interconfesionale şi interetnice în Transilvania. Prezenţa unor prestigioşi profesori proveniţi din diverse medii etnico-naţionale şi confesionale este un semn al deschiderii spre comuniune şi al seriozităţii abordării cursului. Conf. univ. dr. pr. Cristian Barta, directorul Departamentului Blaj al Facultăţii de Teologie şi Lect. univ. dr. pr. Anton Rus, coordonatorul Proiectului la Blaj, împreună cu Rev. Dieter Brandes, Directorul Proiectului “Healing of Memories” în România, vor continua derularea Proiectului comun prin invitarea altor specialişti din ţară şi din străinătate.

Pr Anton RUS