Joi, 22 ianuarie a fost rândul Bisericii greco-catolice la Bucureşti să găzduiască rugăciunea pentru unirea creştinilor. Cu acest prilej s-a celebrat slujba Vecerniei la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din strada Sirenelor.

Alături de PS Sa Mihai, vicarul Bucureştilor, s-au aflat toţi preoţii uniţi ai capitalei. A celebrat părintele protopop Oţoiu însoţit de parohul bisericii gazdă, p. Oltean şi parohul de la Sf. Vasile, p. Dăneţ. Biserica a fost plină până la refuz, mulţi credincioşi şi oaspeţi au rămas pe trepte afară.

A fost prezent IPS Ioan Robu, arhiepiscopul romano-catolic al capitalei împreună cu mai mulţi preoţi şi căugări. IPS Sa a citit formula dezlegării şi a recitat rugăciunea „Învredniceşte-ne pe noi”.

p1030523

Din partea Bisericii ortodoxe a fost prezent doar p. Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, care după terminarea Vecerniei a spus un cuvânt potrivit cu tema întâlnirii.

A fost prezent preotul catedralei armene din Bucureşti. Intenţiile de rugăciune ale pastorului luteran, Dr. Zikeli, care a citit in germană rugăciunea Sf. Francisc de Assisi, ale parohului reformat şi ale preotului anglican au întregit astfel prietenia şi bucuria de a fi lăudat pe Dumnezeu împreună.

Impresionante au fost prezenţa şi rugăciunea celorlalte confesiuni, rugăciunea fiind încadrată în oficiul vecerniei înainte de troparele finale.

p1030540La sfârşitul serii de rugăciune comună, PS sa Mihai a evocat surpriza judecăţii de la urmă când vom fi judecaţi nu după apartenenţa la o anumită confesiune, ci pentru binele pe care l-am facut dezinteresat. Mai mult, celor care au primit misiunea de a sluji, fiindu-le încredinţată chemarea de a se uita pe ei înşişi şi a-l oferi pe Dumnezeu fără reţinere celorlaţi, surpriza le va fi şi mai mare. Vor fi şi din aceia care au predicat şi au făcut minuni, vindecări dar nu vor fi recunoscuţi de către Dreptul Judecător fiindcă au făcut-o doar pentru ei sau imaginea lor.

Cuvântul arhiereului a insistat apoi pe adevărul facerii de bine al cărui fundamente nu este în noi, ci în Domnul. Acest bine este definit de nevoia pe care o aşteaptă aproapele, nu de propriul interes, de poziţia personală sau de confort şi comoditate. Samarineanul milostiv este cel care l-a văzut pe Dumnezeu într-un om care avea nevoie de ajutor. Nu a căutat să vadă ce crez împărtăşeşte.

PS Sa Mihai a salut surorile misionare ale carităţii prezente elogiind-o pe Maica Tereza de Calcutta – desăvârşită în ecumenism – imagine vie a samarineanului din evanghelie. Apostolatul său detaşat de orice orgoliu sau interes a fost grăitor. Toţi cei care au întâlnit-o au primit respectul, dragostea şi ajutorul său.

p1030596

La sfârşitul slujbei cei prezenţi s-au reunit în jurul gustărilor.

Secretariatul Vicariatului de Bucureşti

p1030493

p1030513

p1030573

p1030544