Sesiunea de toamnă a
Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Blaj, 17-18.10.2007

– Comunicat de presă –

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, s-a întrunit în a doua sesiune ordinară a acestui an în perioada 17-18 octombrie,  la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, din Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major.

La lucrările Sinodului au participat  toţi membrii Sinodului Episcopilor: Preafericirea Sa LUCIAN MUREŞAN, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică; Preasfinţia Sa VIRGIL BERCEA, Episcop eparhial de Oradea; Preasfinţia Sa ALEXANDRU MESIAN, Episcop eparhial de Lugoj; Preasfinţia Sa FLORENTIN CRIHĂLMEANU, Episcop eparhial de Cluj-Gherla; Preasfinţia Sa IOAN ŞIŞEŞTEANU, Episcop eparhial de Maramureş şi Preasfinţia Sa JOHN MICHAEL BOTEAN, Episcop eparhial de St. George în Canton, Ohio (SUA). Ca invitat cu statut de expert a fost prezent şi Excelenţa Sa JEAN CLAUDE PÉRISSET, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova.

Ca invitaţi pentru prezentarea unor probleme specifice au fost prezenţi la discutarea anumitor teme şi Pr. Cristian Arinel Sabău, Postulatorul Procesului privind martiriul şi faima de martiri a Episcopilor Greco-Catolici morţi în închisorile comuniste, precum şi Pr. Protoegumen ieromonah Ioan Laurian Daboc şi Pr. Vicar Ioan Fărcaş, membrii ai Comisiei Sinodale Liturgice.

Sesiunea sinodală a fost precedată de celebrarea Sfintei Liturghii, moment în care lucrările au fost  încredinţate Domnului Cristos.

Fiind a doua sesiune ordinară a Sinodului din acest an, Sinodul a tratat o seamă de teme care se găseau deja propuse pe ordinea de zi, dar în acelaşi timp a abordat şi o serie de alte subiecte care prin natura lor au fost considerate importante şi urgente. Astfel, au fost dezbătute teme care au fost tratate şi în alte sesiuni sinodale, şi care fiind în fază de elaborare şi-au găsit acum o definitivare. Printre temele discutate s-au regăsit analiza situaţiei Procesului privind martiriul şi faima de martiri a Episcopilor Greco-Catolici; Situaţia juridică a persoanelor consacrate de pe teritoriul Arhiepiscopiei Majore, cu strictă referinţă la legea 489 / 28. 12. 2006; uniformizarea conţinutului calendarului; introducerea în calendar şi în mineiul lunii octombrie la ziua 12 a imnografiei dedicate primului martir greco-catolic, Sf. Martir ucrainean Iosafat Kunţevici (1580-1623), beatificat  de papa Urban al-VIII-lea la 16 mai 1643; aprobarea proiectului de Statut al Asociaţiei Reuniunea Mariană; prezentarea activităţilor diferitelor Comisii Sinodale; „fondul Marchiş” pentru pregătirea viitorilor preoţi, şi chestiuni metodologice pentru o mai bună comunicare între diferitele organisme ale Bisericii.

Un alt punct important pe ordinea de zi l-a constituit vizitarea clădirii Sediului Curiei Arhiepiscopiei Majore; stadiul lucrărilor şi ritmul de amenajare al acestui sediu au fost considerate de către părinţii Sinodali ca fiind mai mult decât satisfăcător; a fost apreciat pozitiv stadiul lucrărilor.

A doua zi a lucrărilor sinodale a fost marcată de un eveniment spiritual particular: după celebrarea Sfintei Liturghii din Catedrala Mitropolitană, în prezenţa membrilor Sinodului, şi a unui număr semnificativ de preoţi, Nunţiul Apostolic în România, Excelenţa Sa Jean Claude Périsset, a fost salutat la sfârşitul misiunii sale în România de toţi credincioşii, persoanele consacrate, studenţii teologi şi elevii Liceului „Sf. Vasile cel Mare” prezenţi la Sfânta Liturghie. Prezent la lucrările Sinodului, Nunţiul Apostolic, care  a concelebrat în Catedrala Mitropolitana alături de membrii Sinodului, a fost salutat personal de Preafericirea Sa Lucian la sfârşitul Sfintei Liturghii. Evocând unele momente importante din viaţa Bisericii, Preafericirea Sa Lucian a mulţumit în numele Sinodului şi al său personal pentru întreaga activitate desfăşurată de Nunţiu pe pământ românesc; amintind mai ales vizita Papei Ioan Paul II în România, şi ridicarea la demnitate de Biserică Arhiepiscopală Majoră a Bisericii Greco-Catolice din România, Preafericitul Lucian, mulţumind pentru întreaga activitate desfăşurată în România, a oferit Nunţiului o icoană a Preasfintei Fecioare Maria pictată la Blaj, care să îi amintească de momentele trăite în sânul Bisericii Greco-Catolice din România.

Chiar dacă nu au fost prezente pe ordinea de zi, Sinodul Episcopilor a mai tratat şi alte teme considerate importante: sistematizarea aparatului judiciar al Bisericii, şi modalităţi concrete de rezolvare a unor solicitări urgente ale credincioşilor din diferitele Eparhii.

Lucrările s-au desfăşurat într-o atmosferă de veritabilă colaborare fraternă şi s-au încheiat în comuniune de rugăciune pentru împlinirea vocaţiei Bisericii şi a mântuirii sufletelor încredinţate în sfântă arhipăstorire. Părinţii sinodali au încredinţat lucrările Sinodului ocrotirii Preasfintei Fecioare Maria.

S-a stabilit statutar data de desfăşurare a următoarei sesiuni ordinare a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică:  13-14 mai 2008, la Blaj, sediul Arhiepiscopului Major.

Notar al Sinodului Episcopilor BRU

Pr. Wiliam A. Bleiziffer