Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la promulgarea noii legislaţii canonice pentru orientalii catolici de către Servul lui Dumnezeu Papa Ioan Paul II, în zilele  de 29-31 octombrie 2010 s-a desfăşurat la sediul Arhiepiscopiei Majore Greco-Catolice de la Blaj Simpozionul internaţional “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 1990-2010: receptare și aplicabilitate în Bisericile sui iuris”.

Organizatorii evenimentului au fost Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universitatii Babes-Bolyai, Departamentul Blaj și Centrul de studii Greco-Catolice – Blaj, care au organizat acest eveniment academic sub înaltul patronaj al Arhiepiscopiei Majore Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș.

Deschiderea Simpozionului a avut loc vineri, 29 octombrie, la ora 16.00 printr-un moment de rugăciune și prin binecuvântarea și Discursul Preafericirii Sale Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolică.
A urmat un cuvânt al Preasfinției Sale Vasile Bizau, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore, precum si interventia Pr. prof. Dr. Cristian Barta , directorul Departamentului Blaj al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică.


Prima sesiune de comunicări a avut loc in după amiaza zilei de 29 octombrie, fiind moderata de Pr. William Bleiziffer. Conferințele acestei prime sesiuni au fost ținute de:


Excelenta Sa Episcopul Dr. Dimitrios Salachas (Exarh apostolic pentru catolicii de rit bizantin din Grecia) despre “Principi di interpretazione del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ”,
Pr. Prof. Dr. Pablo Gefaell (Vicedecan al Facultatii de Drept canonic al Universității Pontificale a Sf. Cruci din Roma) despre “ Rapporti tra orientali cattolici ed ortodossi nel CCEO” ,
Pr. Prof. Dr. Ioan Mitrofan (Conf. Univ. Dr. la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universității Babes-Bolyai și Econom al Arhiepiscopiei Majore), cu titlul „Magisteriu și formare preoțească în CCEO”.

În seara zilei de 29 octombrie a avut loc tot la sediul Arhiepiscopiei Majore din Blaj vernisajul expoziţiei “Şcoala Ardeleana, Iluminismul romanesc”, vernisaj prezentat de către Cercetător Dr. Ciprian Ghisa, care a făcut o incursiune istorico-teologică în urbia și Biserica Blajului, prezentând contribuția episcopilor și preoților corifei ai Școlii Ardelene în cristalizarea conștiinței naționale în Ardeal și în realizarea României mari.

Ziua de 30 octombrie a debutat cu o Sf. Liturghie in Catedrala arhiepiscopală majoră “Sf. Treime” din Blaj, urmată de sesiunea a-II-a de comunicări moderată de Pr. Prof. Dr. Pablo Gefaell. Au prezentat comunicari:


Pr. Prof Dr. Andriy Tanaslychuk (profesor de drept canonic la Venezia) despre “L’organizzazione ecclesiastica della Chiesa Ucraina Cattolica di tradizione bizantina secondo CCEO”,
D-nul Octavian Franc despre “Structura organizatorica a Curiei arhiepiscopale majore”,
Pr. Drd. Coriolan C. Mureşan (Vicar Judecătoresc al Eparhiei de Lugoj și Asistent spiritual naţional al Asociaţiei generale a romanilor uniți, greco-catolici) despre “Asociaţiile credincioşilor creştini în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică – aspecte canonice și pastorale actuale”.

Sesiunea a-III-a de comunicari a avut loc in a doua parte a diminetii zilei de 30 octombrie si a fost moderata de Mons. Mihai Todea (Protosincel al Eparhiei de Cluj-Gherla).


Au prezentat comunicări: Sr. Prof. Dr. Maria Ionela Cristescu CIN ( profesoara la Institutul pontifical oriental din Roma) despre “CCEO și tutela propriului <vultus>al Bisericilor orientale sui iuris in raportul <ius comune/ius particulare>”,
Pr. Ieromonah Iosif Furtuna OSBM despre “Implementarea CCEO si raportul cu Dreptul civil”,
Mons. Mihai Todea despre “Parohia si parohul in CCEO – unele aspecte canonice”.

În după amiaza zilei de 30 octombrie a avut loc ultima sesiune de comunicări, moderată de către Sr. Prof. Dr. Maria Ionela Cristescu CIN. Au prezentat comunicări:

Pr. William Bleiziffer despre “Administraţia economica-financiară si susţinerea materială a clerului în legislaţia canonica”,
D-nul Alexandru Ploștinaru despre “Instituţia Tribunalului Bisericii greco-catolice romane de-a lungul istoriei până astăzi”,
Diacon Dr.Ilie Ariesan despre “Il sinodo provinciale I, fons iuris per il CCEO e fonte basilare per il diritto particolare della Chiesa greco-cattolica romena”.

La finalul celor patru sesiuni de comunicări a avut loc o dezbatere pe temele prezentate, asistența putând cere clarificările si aprofundările necesare de la conferenţiari. Această parte concluzivă a fost moderată de Excelenta Sa Episcopul Dr. Dimitrios Salachas, care a fost in trecut, profesorul majorității conferenţiarilor de la acest Simpozion internaţional la Universitatile Pontificale din Roma. In urma dezbaterilor s-au făcut câteva propuneri concrete referitoare la progresul canonic si pastoral al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolice: realizarea unui Indreptar ecumenic pentru România, realizarea unei noi traduceri a CCEO în limba romana, colaborarea cu cât mai mulţi canonişti ca experţi pentru definitivarea Dreptului particular in special in chestiunea studierii izvoarelor.

In seara zilei de 30 octombrie toţi participanţii si oaspeţii au vizitat Castelul de la Cetatea de Balta, moment ce a pus în valoare istoria atât de bogata a acestor meleaguri.

Simpozionul s-a încheiat cu celebrarea Sf. Liturghii din Catedrala Arhiepiscopala Majora “Sf.Treime” din Blaj pontificată de Preasfintia Sa Vasile Bizau, concelebrand Excelenta Sa Episcopul Dr. Dimitrios Salachas și preoţii  din țară și străinătate prezenţi la acest eveniment. În cuvântul sau de învățătura Preasfintia Sa Episcopul Curiei Vasile a prezentat credincioșilor prezenţi importanța acestui eveniment academic, a subliniat bucuria întregii Biserici din România pentru beatificarea Servului lui Dumnezeu Episcopul martir Bogdanffy Szilard, și a aprofundat semnificațiile parabolei bogatului și al lui Lazăr.

Excelența Sa Episcopul  Dr. Dimitrios Salachas a transmis salutul Bisericii Catolice de rit bizantin din Grecia, a subliniat profunda comuniune dintre cele două Biserici, a reamintit martiriul Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolice în secolul XX, scoţând în relief figura Cardinalului mărturisitor al credinței Alexandru Todea, mulțumind apoi în mod cu totul special Preafericirii Sale Arhiepiscopul Major Lucian Mureşan pentru sprijinul și susținerea acestui Simpozion internaţional.

Cu siguranţă, acest eveniment academic va reprezenta un moment de reflexie și creştere pentru Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică din România, ridicată de mai puţin de 5 ani de către Sf. Părinte Papa Benedict XVI la rangul de Arhiepiscopie Majoră.

Toate comunicările prezentate în cadrul acestui simpozion vor fi publicate într-un volum.

Biroul de presă

Un album foto dedicat simpozionului poate fi vizionat aici.