În ziua de 19 septembrie a avut loc Blaj în Aula Magna a Facultăţii de Teologie Greco-Catolică "Universitatea de vară AGRU", organizată de Departamentul de învăţământ-cultură al AGRU. În acest an tema a fost: "Cartea în vocaţia pedagogică a Bisercii Greco-Catolice". La începutul lucrărilor i-au salutat pe cei prezenţi lectorul univ. dr. Alin Tat (preşedinte AGRU), părintele vicar drd. Coriolan C. Mureşan (asistent spiritual naţional AGRU) şi părintele vicar Ioan Fărcaş. Cei trei vorbitori au subliniat importanţa Universităţilor de vară AGRU, redescoperirea culturii naţionale şi a rolului jucat de BRU şi de Blaj, asistentul spiritual naţional făcând o paralelă între două figuri importante ale Bisericii care au luptat pentru renaştere spirituală şi culturală: Episcopul greco-catolic român Inocenţiu Micu şi Cardinalul Bessarion, în sec. al XV-lea.

La prima secţiune a lucrărilor intitulată "Tradiţia cărţii în Biserica Greco-Catolică" au vorbit: prof. univ. dr. Ion Buzaşi despre publicistica Blajului (momentul paşoptist ca o "nouă Şcoală Ardeleană", presa religioasă blăjeană, presa pedagogică blăjeană, presa literară blăjeană,presa de specialitate, cu referiri şi la viata şi opera lui Timotei Cipariu, pr. Ion Agârbiceanu şi Radu Brateş; prof. cercetator dr. Sidonia Puiu despre "Lumina cărţii de la Şcoala Ardeleană la Cipariu" (permanenţa Şcolii Ardelene, rolul de pionierat cultural al Blajului, influenţa "Micii Rome" asupra evoluţiei culturale a românilor din Principate, contribuţii la terminologia ştiinţifică), pr. Silviu Hodiş despre "Reviste şi cărţi de editură" (editurile greco-catolice, programul de editări de la Galaxia Gutenberg, întâlnirile intelectualilor greco-catolici).

În a doua parte s-a vorbit despre proiectul AGRU de linie educativă alternativă, proiect prezentat de d-na prof. Cornelia Frişan şi de d-ra prof. Emilia Cotuna. În final d-ra prof. Patricia Abrudan a vorbit despre reuniunea SIESC de la Agrigento, reuniune cu tema "A educa întru spiritualitate şi interculturalitate, cele doua mari valori ale Europei de ieri, de azi şi de mâine". Participanţii la Universitatea AGRU au fost prezenţi ulterior la reuniunea Comitetului Director naţional, reuniune la care au participat şi delegaţii din Eparhii şi Vicariatul de Bucureşti. În ziua de 20 septembrie toţi participanţii au fost prezenţi în Catedrala "Sf. Treime" la comemorarea Episcopului Inocenţiu Micu-Klein. https://www.kkslots777.com

via AGRU.ro

img436

img437

img438