„Luaţi din nou în mâini, cu încredere Rozariul, redescoperindu-l în lumina Scripturii, în armonie cu Sfânta Liturghie, în contextul vieţii de zi cu zi” (cf. Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, Rosarium Virginis Mariae).

Încurajaţi de acest îndemn şi susţinuţi de Preasfinţia Sa Mihai Frăţilă, episcop al Eparhiei Greco-Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucureşti, am ales ca temă a întâlnirii naţionale a Reuniunii Mariane: De la Misterul Întrupării la cel al Milostivirii prin Sfântul Rozariu.

Întâlnirea a avut loc între 29 septembrie și 1 octombrie 2016 la Bucureşti şi a reunit delegaţiile din cele şase eparhii conduse de fiecare preşedintă eparhială: Angela Groza, preşedintă naţională – Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraș; Lucia Maria Ghişa vicepreşedintă naţională – Eparhia de Maramureş; Monica Culea – Eparhia de Cluj-Gherla, Terezia Pintea – Eparhia de Lugoj, Lucian Turdeanu – Eparhia de Bucureşti. Eparhia de Oradea a fost reprezentată de d-na Ecaterina Biru.

Joi dimineaţă, 29 octombrie, s-a pornit într-un mic pelerinaj prin catedralele bucureştene. Momentele de rugăciune presărate cu cântece mariane, din Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare”, Catedrala Armenească „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif”, Catedrala Patriarhală Ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin și Elena” şi Biserica Greco-Catolică „Adormirea Maicii Domnului”, precum şi prezentările scurte, dar documentate făcute pe traseu de către ghidul nostru Ana Maria Borş Popp, au creat o atmosferă în care se împleteau liniştea, pacea şi bucuria.

După amiază ne-am îndreptat spre Sanctuarul marian „Sfânta Fecioară Maria de pe Muntele Carmel” de la Ciofliceni ca un grup bine închegat, membrii ai aceleiaşi familii. Nu mai eram şase delegaţii, ci un singur grup, hotărât să-i arate Maicii Sfinte: Toată cinstea şi mărirea.

Deschiderea lucrărilor a fost precedată de Sfânta Liturghie, celebrată de preoţii însoţitori: Pr. Ioan Fărcaş, spiritual naţional al Reuniunii Mariane, Pr. Cristian Chişvasi, consilier spiritual, Pr. Cristian Biru, Pr. Florin Pop şi Pr. Constantin Oltean. După salutul preşedintei naţionale, fiecare delegaţie a prezentat câteva dintre activităţile specifice Reuniunii Mariane pe care o reprezenta.

Cina a fost urmată de vizionarea filmului Cea plină de Har, propus de Pr. Cristian Chişvasi.

Ziua de vineri a fost rezervată în întregime rugăciunii în comun. Cele patru meditaţii ţinute de Pr. Stefano Conotter O.C.D., urmate de rostirea rozariului ne-au ajutat să ne desprindem de toate grijile şi să ne lăsăm cuprinşi de şi mai multă linişte, lumină şi dragoste.

Prima meditaţie, Maria Maica Milostivirii a fost urmată de misterele de bucurie şi de cântece. Meditaţia: Maria, modelul sufletului chemat să-L urmeze pe Hristos a precedat misterele de lumină şi Maria Maica Durerilor şi Maica oamenilor, misterele de durere. Ultima meditaţie Maria, Regina Cerului şi a Pământului împreună cu Coroniţa Divinei Îndurări şi misterele de mărire, ne-au pregătit pentru momentul de adoraţie personală.

Pauzele dintre meditaţii au fost şi ele pline. Am împărtăşit impresii şi am admirat frumuseţea locului în care ne aflam.

Sfânta Liturghie Arhierească urmată de discuţiile prelungite cu Preasfinţia Sa Mihai ne-a desăvârşit ziua şi ne-a unit şi mai mult.

Mulţumind Sfintei Fecioare pentru darurile obţinute ne-am dus la odihnă după vizionarea filmului Minuni Euharistice, propus tot de Pr. Chişvasi.

Sâmbătă după rugăciunea de dimineaţă, s-au definitivat câteva probleme organizatorice, dpă care s-a plecat spre Bucureşti, unde am participat la Sfânta Liturghie Arhierească de la Capela Maica Tereza de Calcutta, cu prilejul sfinţirii altarului. După prânz, delegaţia din Maramureş şi cea de la Bistriţa parte a delegației din Eparhia de Cluj-Gherla ne-a însoţit la Cimitirul Bellu catolic unde ne-am rugat la mormântul Cardinalului Iuliu Hossu şi la monumentul martirilor Bisericii Greco-Catolice. Ne-am rugat apoi pentru copiii nenăscuţi alături de organizatorii celor 40 de zile pentru viaţă, atrăgând atenţia asupra crimei ce poartă numele avort. Ne-am luat rămas bun, conştiente de faptul că Maria a dărui lumii, în Isus, Viaţa care reînnoiește totul, şi datoria noastră este să o preţuim, să o facem cunoscută şi să o apărăm.

Pe noi cu Blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de Sus!

Livia Maria Oţoiu, marianistă
via EpiscopiaBucuresti.ro

imagine

imagine

imagine