Calendar liturgic 2022

IANUARIE
1 S TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS; Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului. Sf. Vasile cel Mare. EvU Io 10,9-16; Ap Col 2,8-12 (a sărbătorii), 1Tim 3,13-4,5 (a sâmbetei); Ev Lc 2,20-21.40-52 (a sărbătorii) și Mt 3,1-11 (a sâmbetei). Anul Nou civil. Te Deum.
2 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI. Sf. papă Silvestru. G 3; EvÎ 6; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.
3 L Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu.
4 M Înainteserbarea Botezului Domnului. Adunarea celor 70 Apostoli; Sf. cuv. Teoctist.
5 M Ajunul Botezului Domnului; Sf. m. Teopempt și Teona ; Sf. cuv. Sinclitica.
6 J BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza). EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14. 3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea Mare a apei.
7 V SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. EvU Lc 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 S Sâmbăta după Botezul Domnului. Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. Domnica.
9 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. m. Polieuct. G 4; EvÎ 7; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
10 L Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domețian.
11 M Sf. cuv. Teodosie cel Mare.
12 M Sf. m. Tatiana.
13 J Sf. m. Ermil și Stratonic.
14 V Sf. cuv. m. din Sinai și Rait.
15 S Sf. cuv. Pavel din Teba; Sf. cuv. Ioan Colibașul.
16 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși), Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru. G 5; EvÎ 8; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
17 L Sf. cuv. Antonie cel Mare.
18 M Sf. aep. Atanasie și Chiril. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19 M Sf. cuv. Macarie Egipteanul; Sf. ep. Arsenie.
20 J Sf. Eftimie cel Mare.
21 V Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agnesa].
22 S Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 D DUMINICA 31 dR, (a Vindecării orbului din Ierihon). Sf. m. Clement și Agatanghel. G 6; EvÎ 9; Ap 1Tim 1,15-17; Ev Lc 18,35-43.
24 L Sf. cuv. Xenia; [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 M Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26 M Sf. cuv. Xenofont și familia sa.
27 J Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 V Sf. cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 S Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul.
30 D DUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). SF. TREI IERARHI, VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit. G 7; EvÎ 10; Ap 1Tim 4,9-15 și Evr 13,7-16; Ev Lc 19,1-10 și Mt 5,14-19.
31 L Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco].

FEBRUARIE
1 M Sf. m. Trifon.
2 M ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU. EvU Lc 2,25-32; Ap Evr 7,7-17; Ev Lc 2,22-40. Ziua Vieții Consacrate.
3 J Dreptul Simeon și profetesa Ana.
4 V Sf. cuv. Isidor Pelusiotul.
5 S Sf. m. Agata.
6 D DUMINICA 17 dR (a Cananeencei). Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian. G 8; EvÎ 11; Ap 2Cor 6,16-7,1; Ev Mt 15,21-28.
7 L Sf. ep. Partenie; Sf. cuv. Luca.
8 M Sf. m. Teodor Stratilat; Sf. pf. Zaharia.
9 M Sf. m. Nichifor.
10 J Sf. m. Haralambie; [Sf. Scolastica].
11 V Sf. ep. m. Vlasie; [Prima apariție a Sfintei Fecioare la Lourdes].
12 S Sf. aep. Meletie al Antiohiei.
13 D DUMINICA 33 dR (a Vameșului și Fariseului). Sf. cuv. Martinian. G 1; EvÎ 1; Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14.
14 L Sf. cuv. Auxențiu; [Chiril și Metodiu – patronii Europei].
15 M Sf. ap. Onisim.
16 M Sf. m. Pamfil și cei împreună cu el. Harți.
17 J Sf. m. Teodor Tiron.
18 V Sf. papă Leon. Harți.
19 S Sf. ap. Arhip, Filimon și Apfia.
20 D DUMINICA 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. ep. Leon al Cataniei. G 2; EvÎ 2; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.
21 L Sf. cuv. Timotei; Sf. Eustatie al Antiochiei.
22 M Aflarea moaștelor m. din Eughenion.
23 M Sf. ep. m. Policarp al Smirnei.
24 J Întâia și a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul.
25 V Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului.
26 S Sf. ep. Porfirie al Gazei. Pomenirea tuturor morților.
27 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoșătoarei judecăți). Sf. cuv. Procopie Decapolitul. G 3; EvÎ 3; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
28 L Sf. cuv. m. Vasile; Sf. cuv. Casian Romanul.

MARTIE
1 M Sf. cuv. m. Eudochia.
2 M Sf. ep. m. Teodot al Cirenei. Harți lactate.
3 J Sf. m. Eutropie, Cleonic și Vasilisc.
4 V Sf. cuv. Gherasim de la Iordan. Harți lactate.
5 S Sf. cuv. m. Conon. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări.
6 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (a Izgonirii lui Adam din Rai). Cei 42 m. din Amoreea. G 4; EvÎ 4; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Mt 6,14-21.
7 L Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin și Elpidiu din Cherson. Începutul Postului Mare. Post și ajun.
8 M Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei.
9 M Sf. 40 m. din lacul Sebaste.
10 J Sf. m. Quadrat, Ciprian și Dionisie.
11 V Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului.
12 S Sf. cuv. Teofan; Sf. papă Grigore Dialogul. Pomenirea morților.
13 D DUMINICA 1 DIN POST (a Dreptei credințe sau a Ortodoxiei). Aducerea moaștelor Sf. aep. Nichifor. G 5; EvÎ 5; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.
14 L Sf. cuv. Benedict de Nursia, patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru.
15 M Sf. m. Agapie și cei împreună cu el.
16 M Sf. m. Sabin Egipteanul.
17 J Sf. cuv. Alexie, Omul lui Dumnezeu.
18 V Sf. aep. Chiril al Ierusalimului.
19 S Sf. m. Hrisant și Daria; [Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale].
20 D DUMINICA 2 DIN POST (a Sf. Grigore Palamas). Sf. cuv. m. uciși în Mănăstirea Sf. Sava. G 6; EvÎ 6; Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.
21 L Sf. cuv. ep. Iacob Mărturisitorul.
22 M Sf. pr. m. Vasile.
23 M Sf. cuv. m. Nicon și cei 199 învățăcei.
24 J Sf. cuv. Zaharia.
25 V BUNAVESTIRE. EvU Lc 1,39-49.56; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur cu Vecernia. Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38.
26 S Serbarea Sf. Arhanghel Gavril.
27 D DUMINICA 3 DIN POST (a Sfintei Cruci). Sf. cuv. m. Matrona din Tesalonic. G 7; EvÎ 7; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.
28 L Sf. cuv. Ștefan Taumaturgul; Sf. cuv. Ilarion cel Nou.
29 M Sf. ep. Marcu al Aretusei, diac. Chiril și cei împreună cu ei.
30 M Sf. cuv. Ioan Scărarul.
31 J Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei.

APRILIE
1 V Sf. cuv. Maria Egipteanca.
2 S Sf. cuv. Tit Taumaturgul. Pomenirea morților.
3 D DUMINICA 4 DIN POST (a Sf. cuv. Ioan Scărarul). Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul. G 8; EvÎ 8; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.
4 L Sf. m. Teodul și Agatopod; Sf. cuv. Gheorghe și Iosif Imnograful.
5 M Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor
și Serapion.
6 M Sf. aep. Eutichie; Sf. ep. m. Irineu de Sirmium.
7 J Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul și m. Caliopie. Canonul cel Mare (al Sf. Andrei din Creta).
8 V Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon și Hermas – apostoli din cei 70; Sf. papă Celestin.
9 S Sf. m. Eupsihie din Cezareea. Acatistul Maicii Domnului. Pomenirea morților.
10 D DUMINICA 5 DIN POST (a Sf. cuv. Maria Egipteanca). Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African și cei împreună cu ei; [Sf.Gemma Galgani]. G 1; EvÎ 9; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.
11 L Sf. ep. m. Antipa al Pergamului.
12 M Sf. ep. Vasile de Parion; Sf. Sava de la Buzău.
13 M Sf. papă m. Martin.
14 J Sf. ap. Aristarh, Pud și Trofim – apostoli din cei 70.
15 V Sf. m. Crescent.
16 S Sâmbăta sf. și dreptului Lazăr. Sf. m. Agapia, Irina și Hionia. Pomenirea morților.
17 D DUMINICA 6 DIN POST (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. ep. m. Simeon și cei împreună cu el; Sf. cuv. ep. Acachie; Sf. papă Agapet. EvU Mt 21,1-11.15-17; Ap Fil 4,4-9; Ev Io 12,1-18. Sfințirea ramurilor.
18 L Sf. cuv. Ioan. Începutul Săptămânii Mari.
19 M Sf. pr. m. Pafnutie; Sf. cuv. Ioan Paleolavritul.
20 M Sf. cuv. Teodor Trihina; Sf. Teotim de Tomis.
21 J Sfânta și Marea Joi (Cina cea de taină, Spălarea picioarelor). Sf. ep. m. Ianuarie și cei împreună cu el, Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului.
22 V Sfânta și Marea Vineri (Patimile și moartea Domnului). Sf. cuv. m. Teodor. Zi aliturgică. Orele Împărătești. Prohodul Domnului. Post și ajun. Colecta Pro Terra Sancta (pentru opere și organizații din Țara Sfântă).
23 S Sfânta și Marea Sâmbătă (Isus în mormânt). Sf. Mare Mucenic Gheorghe (Sărbătoarea Sf. Gheorghe se mută în a doua zi a Sf. Paști).
24 D DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS (SF. PAȘTI). Sf. m. Sava Stratilat; Sf. cuv. Elisabeta Taumaturga. EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 1,1-8; Ev Io 1,1-17.
25 L A II-A ZI DE PAȘTI. Sf. ap. și ev. Marcu. Astăzi se sărbătorește și SF. MARE MUCENIC GHEORGHE: EvU Lc 21,12-19; Ap Fap 12,1-11; Ev Io 15,17-16,2.
26 M A III-A ZI DE PAȘTI. Sf. ep. m. Vasile al Amasiei. EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.
27 M Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului. Harți.
28 J Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70; Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian.
29 V Sf. 9 m. din Cizic; Sf. cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf. Ecaterina de Siena – patroana Europei]. Harți.
30 S Sf. ap. m. Iacob cel Mare.

MAI
1 D DUMINICA 2 DUPĂ PAȘTI (a lui Toma). Sf. pf. Ieremia; [Sf. Iosif Muncitorul]. G 1; EvÎ 1; Ap Fap 5,12-20; Ev Io 20,19-31.
2 L Aducerea la Constantinopol a moaștelor Sf. Atanasie cel Mare.
3 M Sf. m. Timotei și Maura.
4 M Sf. m. Pelaghia.
5 J Sf. m. Irina.
6 V Dreptul Iov, mult-răbdătorul.
7 S Arătarea pe cer a Sf. Cruci la Ierusalim; Sf. m. Acachie.
8 D DUMINICA 3 DUPĂ PAȘTI (a Mironosițelor). Sf. ap. și ev. Ioan; Sf. cuv. Arsenie cel Mare; [Fericitul Ieremia Valahul]. G 2; EvÎ 4; Ap Fap 6,1-7; Ev Mc 15,43-16,8.
9 L Sf. pf. Isaia; Sf. m. Hristofor.
10 M Sf. Simon Zelotul.
11 M Sf. m. Mochie.
12 J Sf. ep. Epifanie; Sf. Gherman al Constantinopolului.
13 V Sf. m. Glicheria; [Apariția Maicii Domnului la Fatima].
14 S Sf. m. Isidor din Chios.
15 D DUMINICA 4 DUPĂ PAȘTI (a Slăbănogului). Sf. cuv. Pahomie cel Mare; Sf. aep. Ahile al Larissei, Taumaturgul. G 3; EvÎ 5; Ap Fap 9,32-42; Ev Io 5,1-15.
16 L Sf. cuv. Teodor cel Sfințit; [Sf. Ioan Nepomuk; Fer. Vladimir Ghika].
17 M Sf. ap. Andronic și cei împreună cu el; Sf. Iunia. [Fer. Scheffler János].
18 M Sf. Petru, Dionisie, Cristina, Andrei, Pavel, Benedim, Paulin și Heraclie.
19 J Sf. ep. Patriciu și cei împreună cu el.
20 V Sf. m. Talaleu.
21 S SF. ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA. EvU Io 10,9-16; Ap Fap 26,1.12-20; Ev Io 10,1-9.
22 D DUMINICA 5 DUPĂ PAȘTI (a Samarinencei). Sf. m. Vasilisc; [Sf. Rita de Cascia]. G 4; EvÎ 7; Ap Fap 11,19-30; Ev Io 4,5-42.
23 L Sf. cuv. ep. m. Mihail.
24 M Sf. cuv. Simeon din Muntele Minunat.
25 M A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul.
26 J Sf. ap. Carp din cei 70; [Sf. Filip Neri].
27 V Sf. m. Eladie; Sf. Iuliu Veteranul.
28 S Sf. ep. m. Eutihe.
29 D DUMINICA 6 DUPĂ PAȘTI (a Orbului). Sf. cuv. m. Teodosia. G 5; EvÎ 8; Ap Fap 16,16-34; Ev Io 9,1-38.
30 L Sf. cuv. Isachie.
31 M Sf. m. Ermie.

IUNIE
1 M Sf. m. Iustin Filosoful și cei împreună cu el.
2 J ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Fericiții episcopi martiri greco-catolici români. Sf. aep. Nichifor al Constantinopolului. EvU EvÎ 3; Ap Fap 1,1-12; Ev Lc 24,36-53. (Sărbătoarea Fericiților Episcopi Martiri se mută în duminica următoare). Ziua Eroilor Neamului.
3 V Sf. m. Lucilian și Paula cu fiii lor.
4 S Sf. aep. Mitrofan; Sf. m. Zoticos, Attalos, Camasis și Filipos din Niculițel.
5 D DUMINICA 7 DUPĂ PAȘTI (a Rugăciunii lui Isus pentru unitate și a Sf. Părinți de la Niceea). FERICIȚII EPISCOPI MARTIRI GRECO-CATOLICI ROMÂNI. Sf. ep. m. Dorotei al Tirului. G 6; EvÎ 10; Ap Fap 20,16-18.28-36 și Evr 13,7-16 (a Fericiților); Ev Io 17,1-13 și Lc 12,8-12 (a Fericiților).
6 L Sf. cuv. Visarion Taumaturgul; Sf. cuv. Ilarion cel Nou.
7 M Sf. ep. m. Teodot al Ancirei.
8 M Aducerea moaștelor Sf. m. Teodor Stratilat.
9 J Sf. aep. Chiril al Alexandriei.
10 V Sf. m. Alexandru și Antonin; Sf. ep. m. Timotei.
11 S Sf. ap. Bartolomeu și Barnaba. Pomenirea morților.
12 D DUMINICA COBORÂRII SF. SPIRIT (RUSALIILE). Sf. cuv. Onofrei; Sf. cuv. Petru Atonitul. EvU Io 20,19-23; Ap Fap 2,1-11; Ev Io 7,37-53. 8,12.
13 L PREASFÂNTA TREIME. Sf. m. Achilina; Sf. ep. Trifilie; [Sf. Anton de Padova]. EvU EvÎ 1; Ap 1Io 5,3-13; Ev Io 14,6-7.11-21.26.
14 M Sf. pf. Eliseu; Sf. aep. Metodie.
15 M Sf. pf. Amos; Sf. Ieronim. Harți.
16 J Sf. ep. Tihon Taumaturgul.
17 V Sf. m. Manuel, Sabel și Ismael. Harți.
18 S Sf. m. Leontie.
19 D DUMINICA 1 dR (a Tuturor Sfinților). Sf. ap. Iuda Tadeul. G 8; EvÎ 1; Ap Evr 11,33-12,2; Ev Mt 10,32-33.37-38; 19,27-30.
20 L Sf. ep. m. Metodie. Începe Postul Sf. ap. Petru și Pavel. Post.
21 M Sf. m. Iulian din Tars.
22 M Sf. ep. m. Eusebiu; [Sf. Paulin de Nola].
23 J Sf. m. Agripina.
24 V NAȘTEREA SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele). EvU Lc 1,24-25.57-68.76.80; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Lc 1,1-25.57-68.76.80.
25 S Sf. cuv. m. Febronia.
26 D DUMINICA 2 dR (a Chemării primilor apostoli). Sf. cuv. David. G 1; EvÎ 2; Ap Rm 2,10-16; Ev Mt 4,18-23.
27 L Sf. cuv. Samson primitorul, de străini.
28 M Aducerea la Roma a moaștelor Sf. Chir și Ioan, doctori fără plată.
29 M SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. EvU Io 21,15-25; Ap 2Cor 11,21-12,9; Ev Mt 16,13-19. Colecta Sf. Petru (pentru opere de caritate).
30 J Serbarea celor 12 Apostoli.

IULIE
1 V Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată.
2 S Așezarea veșmântului Maicii Domnului în Vlaherne.
3 D DUMINICA 3 dR (a Predicii de pe munte). Sf. m. Iacint; Sf. aep. Anatolie. G 2; EvÎ 3; Ap Rm 5,1-10; Ev Mt 6,22-33.
4 L Sf. aep. Andrei Cretanul.
5 M Sf. Marta, mama Sf. Simeon; Sf. cuv. Atanasie Atonitul; Sf. cuv. Lampadie Taumaturgul.
6 M Sf. cuv. Sisoe cel Mare; [Sf. m. Maria Goretti].
7 J Sf. cuv. Toma; Sf. cuv. Acachie; Sf. m. Chiriachi.
8 V Sf. m. Procopie.
9 S Sf. ep. m. Pancrațiu.
10 D DUMINICA 4 dR (a Vindecării slugii sutașului). Sf. m. uciși la Nicopole, Armenia. G 3; EvÎ 4; Ap Rm 6,18-23; Ev Mt 8,5-13.
11 L Sf. m. Eufemia.
12 M Sf. m. Proclu și Ilarie.
13 M Sf. Arh. Gavril; Sf. cuv. Ștefan Savaitul.
14 J Sf. ap. Aquila, din cei 70; Sf. aep. Iosif Mărturisitorul.
15 V Sf. m. Chiriac și mama sa Iulita.
16 S Sf. m. Atinoghen și cei 10 discipoli; [Sf. Fecioară Maria, Regina Carmelului].
17 D DUMINICA 5 dR (a Vindecării celor doi îndrăciți din Gadara și a Sf. Părinți de la primele șase sinoade ecumenice). Sf. m. Marina. G 4; EvÎ 5; Ap Rm 10,1-10 și Tit 3,8-15 (a Sf. Părinți); Ev Mt 8,28-9,1 și Io 17,1-13 (a Sf. Părinți).
18 L Sf. m. Emilian din Durostorum.
19 M Sf. cuv. Macrina; Sf. cuv. Die.
20 M SF. PF. ILIE TESVITEANUL. EvU Mc 9,10-15; Ap Iac 5,10-20; Ev Lc 4,22-30.
21 J Sf. cuv. Simeon și Ioan.
22 V Sf. Maria Magdalena.
23 S Aducerea moaștelor în Constantinopol a Sf. m. Foca; Sf. pf. Ezechiel; [Sf. Brigitta, patroana Europei].
24 D DUMINICA 6 dR (a Vindecării slăbănogului din Capernaum). Sf. m. Cristina. G 5; EvÎ 6; Ap Rm 12,6-14; Ev Mt 9,1-8.
25 L Adormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului; Sf. cuv. Olimpiada și Eupraxia.
26 M Sf. m. Ermolau, Ermip și Ermocrat; Sf. m. Paraschiva.
27 M Sf. m. Pantelimon, doctor fără plată.
28 J Sf. diac. ap. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena.
29 V Sf. m. Calinic și Teodota.
30 S Sf. ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din cei 70.
31 D DUMINICA 7 dR (a Vindecării celor doi orbi). Sf. Evdochim; [Sf. Ignațiu de Loyola]. G 6; EvÎ 7; Ap Rm 15,1-7; Ev Mt 9,27-35.

AUGUST
1 L Scoaterea Sf. Cruci; Cei 7 prunci m. Macabei, mama lor Salomoni și învățătorul lor Eliazar; [Sf. ep. Alfons Maria de Liguori]. Începe Postul Sfintei Mării. Post.
2 M Aducerea moaștelor Sf. m. arhid. Ștefan la Ierusalim.
3 M Sf. Isachie; Sf. Dalmat; Sf. Faust.
4 J Cei 7 tineri m. din Efes; Sf. cuv. m. Evdochia; [Sf. Ioan Maria Vianney].
5 V Sf. m. Eusignie; Sf. papă Fabian.
6 S SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. EvU Lc 9,28-36; Ap 2Pt 1,10-19; Ev Mt 17,1-9.
7 D DUMINICA 8 dR (a Înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești). Sf. cuv. m. Dometie Persul. G 7; EvÎ 8; Ap 1Cor 1,10-17; Ev Mt 14,14-22.
8 L Sf. ep. m. Emilian; [Sf. Dominic].
9 M Sf. ap. Matia; [Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), patroana Europei].
10 M Sf. arhid. m. Laurențiu.
11 J Sf. m. Euplu; [Sf. Clara de Assisi].
12 V Sf. m. Fotie și Anicet.
13 S Aducerea moaștelor Sf. Maxim Mărturisitorul la Constantinopol.
14 D DUMINICA 9 dR (a Umblării lui Isus pe ape). Sf. pf. Micheia; [Sf. Maximilian Kolbe]. G 8; EvÎ 9; Ap 1Cor 3,9-17; Ev Mt 14,22-34.
15 L ADORMIREA MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Fil 2,5-11; Ev Lc 10,38-42; 11,27-28.
16 M Aducerea de la Edesa la Constantinopol a icoanei nefăcute de mână a Domnului nostru Isus Hristos; Sf. m. Diomid.
17 M Sf. m. Miron.
18 J Sf. m. Flor și Laur.
19 V Sf. m. Andrei Stratilat și cei împreună cu el.
20 S Sf. pf. Samuil; [Sf. Bernard].
21 D DUMINICA 10 dR (a Vindecării unui lunatic). Sf. ap. Tadeul; Sf. m. Vassa și fiii ei; [Sf. papă Pius X]. G 1; EvÎ 10; Ap 1Cor 4,9-16; Ev Mt 17,14-23.
22 L Sf. m. Agatonic și cei împreună cu el; [Sf. Fecioară Maria Regină].
23 M Sf. m. Lup; Sf. ep. m. Irineu de Lyon.
24 M Sf. ep. m. Eutihie.
25 J Aducerea moaștelor Sf. ap. Bartolomeu; Amintirea Sf. ap. Tit.
26 V Sf. m. Adrian și Natalia.
27 S Sf. cuv. Pimen; [Sf. Monica, mama Sf. Augustin].
28 D DUMINICA 11 dR (a Datornicului nemilostiv). Sf. cuv. Moise Etiopianul; [Sf. ep. Augustin]. G 2; EvÎ 11; Ap 1Cor 9,2-12; Ev Mt 18,23-35.
29 L TĂIEREA CAPULUI SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL. EvU Mt 14,1-13; Ap Fap 13,25-33; Ev Mc 6,14-30. Post și ajun.
30 M Sf. patr. Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou ai Constantinopolului.
31 M Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului.

SEPTEMBRIE
1 J Sf. cuv. Simeon Stilitul; Serbarea Preasfintei Născătoare din Miasine; Sf. m. Aitala; Sf. 40 Femei m.; Sf. diac. Ammun; Sf. m. Calist, Evod, Ermoghen; Amintirea lui Isus Fiul lui Navi. Indictionul – începutul anului nou bisericesc.
2 V Sf. m. Mamant; Sf. patr. Ioan Postitorul al Constantinopolului.
3 S Sf. ep. Antim; Sf. cuv. Teoctist.
4 D DUMINICA 12 dR (a Tânărului bogat). Sf. ep. m. Vavila; Sf. pf. Moise. G 3; EvÎ 1; Ap 1Cor 15,1-11; Ev Mt 19,16-26.
5 L Sf. pf. Zaharia, tatăl Înaintemergătorului.
6 M Amintirea minunii din Colose a Sf. Arhanghel Mihail.
7 M Sf. m. Sozont.
8 J NAȘTEREA MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Fil 2,5-11; Ev Lc 10,38-42; 11,27-28.
9 V Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului; Sf. m. Severian.
10 S Sâmbăta dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Sf. m. Minodora, Mitrodora și Nimfodora.
11 D DUMINICA DINAINTEA ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI. Sf. cuv. Teodora din Alexandria. G 4; EvÎ 2; Ap Gal 6,11-18; Ev Io 3,13-17.
12 L Sf. m. Autonom.
13 M Sfințirea bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. m. Corneliu Sutașul.
14 M ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI. EvU Io 12,28-36; Ap 1Cor 1,18-24; Ev Io 19,6-11.13-20.25-28.30-35. Post și ajun.
15 J Sf. m. Nichita Gotul; [Sf. Fecioară Maria Îndurerată].
16 V Sf. m. Eufemia.
17 S Sâmbăta după Înălțarea Sfintei Cruci. Sf. m. Sofia și fiicele ei Pistis, Elpis și Agapis.
18 D DUMINICA DUPĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI. Sf. ep. m. Eumenie al Gortinei. G 5; EvÎ 3; Ap Gal 2,16-20; Ev Mc 8,34-9,1.
19 L Sf. m. Trofim, Savatie și Dorimedont.
20 M Sf. m. Eustațiu și Teopista cu fiii lor Agapiu și Teopist.
21 M Sf. ap. Quadrat din Magnesia; Sf. pf. Iona.
22 J Sf. ep. m. Foca.
23 V Conceperea Sf. Ioan Botezătorul; [Sf. Padre Pio].
24 S Sf. m. Tecla.
25 D DUMINICA 18 dR (a Pescuirii minunate). Sf. cuv. Eufrosina. G 6; EvÎ 4; Ap 2Cor 9,6-11; Ev Lc 5,1-11.
26 L Săvârșirea din viață a Sf. ap. și ev. Ioan.
27 M Sf. m. Calistrat și cei împreună cu el; [Sf. Vincențiu de Paul].
28 M Sf. cuv. Hariton Mărturisitorul.
29 J Sf. cuv. Chiriac Sihastrul.
30 V Sf. ep. m. Grigore luminătorul, apostolul armenilor.

OCTOMBRIE
1 S Acoperământul Maicii Domnului; Sf. ap. Anania, din cei 70; Sf. cuv. Roman Melodul; [Sf. Tereza a Pruncului Isus].
2 D DUMINICA 19 dR (a Predicii de pe câmpie). Sf. ep. Ciprian; Sf. m. Iustina fecioara. G 7; EvÎ 5; Ap 2Cor 11,31-12,9; Ev Lc 6,31-36.
3 L Sf. ep. Dionisie Areopagitul; [Fer. Bogdánffy Szilárd].
4 M Sf. ep. Ieroteu; [Sf. Francisc de Assisi].
5 M Sf. Haritina.
6 J Sf. ap. Toma.
7 V Sf. m. Sergiu și Vach; [Preasfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului].
8 S Sf. cuv. Pelaghia.
9 D DUMINICA 20 dR (a Învierii fiului văduvei din Nain). Sf. ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Andronic și Atanasia. G 8; EvÎ 6; Ap Gal 1,11-19; Ev Lc 7,11-16.
10 L Sf. m. Eulampie și sora sa Eulampia.
11 M Sf. ap. Filip, dintre cei 7 diaconi; Sf. cuv. Teofan Mărturisitorul; [Sf. papă Ioan XXIII].
12 M Sf. m. Prob, Tarah și Andronic.
13 J Sf. m. Carp, Papil și Agatonica.
14 V Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Celsie; Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei.
15 S Sf. pr. m. Lucian din Antiohia; [Sf. Tereza de Avila].
16 D DUMINICA 21 dR (a Semănătorului și a Sf. Părinți de la sinodul al VII-a ecumenic de la Niceea, din 787). Sf. Longin, sutașul; [Sf. Maria Margareta Alacoque]. G 1; EvÎ 7; Ap Gal 2,16-20 și Tit 3,8-15 (a Sf. Părinți); Ev Lc 8,5-15 și Io 17,1-13 (a Sf. Părinți).
17 L Sf. pf. Osea; Sf. cuv. m. Andrei din Creta.
18 M Sf. ap. și ev. Luca.
19 M Sf. pf. Ioil; Sf. m. Var.
20 J Sf. m. Artemie.
21 V Sf. cuv. Ilarion cel Mare; [Sf. Ursula].
22 S Sf. ep. Averchie; Cei 7 tineri m. din Efes; [Sf. papă Ioan Paul II].
23 D DUMINICA 23 dR (a Vindecării îndrăcitului din Gherasa). Sf. ap. Iacob, rudenia Domnului. G 2; EvÎ 8; Ap Ef 2,4-10; Ev Lc 8,26-39. Colecta Pro Missionibus (pentru opere misionare).
24 L Sf. m. Areta și cei împreună cu el.
25 M Sf. m. Marcian și Martiriu.
26 M SF. M. DUMITRU, IZVORÂTORUL DE MIR. EvU Mt 10,16-22; Ap 2Tim 2,1-10; Ev Io 15,17-16,2.
27 J Sf. m. Nestor.
28 V Sf. m. Terențiu și Neonila; Sf. cuv. Ștefan Savaitul.
29 S Sf. cuv. m. Anastasia Romana; Sf. cuv. Avramie.
30 D DUMINICA 22 dR (a Bogatului nemilostiv). Sf. m. Zenovie și sora sa Zenovia. G 3; EvÎ 9; Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.
31 L Sf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, din cei 70; Sf. m. Epimah.

NOIEMBRIE
1 M Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată.
2 M Sf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor și
Anempodist.
3 J Sf. m. Achepsima; Sf. m. Aitala și Iosif.
4 V Sf. cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu; [Sf. Carol Boromeu].
5 S Sf. Galaction și Epistimia.
6 D DUMINICA 24 dR (a Învierii fiicei lui Iair). Sf. aep. Pavel Mărturisitorul. G 4; EvÎ 10; Ap Ef 2,14-22; Ev Lc 8,41-56.
7 L Cei 33 Sf. m din Melitene; Sf. cuv. Lazăr Taumaturgul.
8 M SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL ȘI TOATE CETELE PUTERILOR CEREȘTI. EvU Mt 13,24-30.36-43; Ap Evr 2,2-10; Ev Lc 10,16-21.
9 M Sf. m. Onisifor și Porfirie; Sf. cuv. Matrona și Teoctista din Lesbos.
10 J Sf. ap. Sosipatru, Erast și cei împreună cu ei, din cei 70; Sf. m. Orest.
11 V Sf. m. Mina, Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. cuv. Teodor Studitul.
12 S Sf. aep. Ioan Milostivul; Sf. cuv. Nil Sinaitul; Sf. aep. m. Iosafat, OSBM.
13 D DUMINICA 25 dR (a Samarineanului milostiv). Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului. G 5; EvÎ 11; Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37. Colecta în favoarea Asociației „Caritas”.
14 L Sf. ap. Filip.
15 M Sf. m. Gurie, Samona și Aviv. Începe Postul Crăciunului. Post.
16 M Sf. ap. și ev. Matei.
17 J Sf. ep. Grigore Taumaturgul.
18 V Sf. m. Platon și Roman.
19 S Sf. pf. Avdie; Sf. m. Varlaam.
20 D DUMINICA 26 dR (a Bogatului căruia i-a rodit țarina). Sf. cuv. Grigore Decapolitul; Sf. aep. Proclu; Sf. Dasius din Durostorum. G 6; EvÎ 1; Ap Ef 5,8-19; Ev Lc 12,16-21.
21 L INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 9,1-7; Ev Lc 10,38-42; 11,27-28.
22 M Sf. ap. Filimon, Apfia și Onisim; Sf. m. Cecilia, Valerian și Tiburțiu.
23 M Sf. ep. Amfilochie; Sf. ep. Grigore.
24 J Sf. papă m. Clement; Sf. Petru al Alexandriei.
25 V Sf. m. Ecaterina din Sinai; Sf. m. Mercurie.
26 S Sf. cuv. Alipie Stâlpnicul; Sf. Nicon Metanoitul.
27 D DUMINICA 30 dR (a Tânărului bogat). Sf. m. Iacob Persul. G 7; EvÎ 2; Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.
28 L Sf. cuv. Ștefan cel Nou; Sf. m. Irinarh; [Sf. Caterina Labouré].
29 M Sf. m. Paramon și Filumen.
30 M Sf. ap. Andrei.

DECEMBRIE
1 J Sf. pf. Naum. Unirea Transilvaniei cu România. Sărbătoare națională. Te Deum.
2 V Sf. pf. Avacum.
3 S Sf. pf. Sofonie; [Sf. Francisc Xaveriu].
4 D DUMINICA 27 dR (a Vindecării femeii gârbove). Sf. m. Varvara; Sf. cuv. Ioan Damaschinul. G 8; EvÎ 3; Ap Ef 6,10-17; Ev Lc 13,10-17.
5 L Sf. cuv. Sava cel Sfințit.
6 M SF. AEP. NICOLAE DE LA MIRA LICIEI, FĂCĂTORUL DE MINUNI. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,17-21; Ev Lc 6,17-23.
7 M Sf. aep. Ambrozie al Milanului.
8 J Sf. cuv. Patapie.
9 V Conceperea Preasfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana (Neprihănita Zămislire).
10 S Sf. m. Mina, Ermoghen și Eugraf. [Fer. Anton Durcovici].
11 D DUMINICA 28 dR (a Celor poftiți la cină și a Strămoșilor Domnului). Sf. cuv. Daniel Stâlpnicul. G 1; EvÎ 4; Ap Col 1,12-18; Ev Lc 14,16-24.
12 L Sf. ep. Spiridon al Trimitundei Taumaturgul.
13 M Sf. m. Eustratie, Axentie, Eugen, Mardarie și Orest; Sf. m. Lucia.
14 M Sf. m. Tirs, Leuchie, Calinic, Filimon, Apolloniu și Arian;
[Sf. Ioan al Crucii].
15 J Sf. ep. m. Elefterie.
16 V Sf. pf. Agheu.
17 S Sf. pf. Daniel; Sf. Anania, Azaria și Misael.
18 D DUMINICA DINAINTEA NAȘTERII DOMNULUI (a Strămoșilor trupești de la Adam până la Sf. Iosif, logodnicul Născătoarei de Dumnezeu). Sf. m. Sebastian și cei împreună cu el. G 2; EvÎ 5; Ap Evr 11,9-10.32-40; Ev Mt 1,1-25.
19 L Sf. m. Bonifaciu.
20 M Sf. ep. m. Ignațiu Teoforul.
21 M Sf. m. Iuliana din Nicomidia.
22 J Sf. m. Anastasia Romana.
23 V Cei 10 Sf. m din Creta. Zi aliturgică. Post și ajun.
24 S Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului. Ajunul Crăciunului. Sf. m. Eugenia.
25 D NAȘTEREA DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS – CRĂCIUNUL. G 3; EvU Mt 1,18-24; Ap Gal 4,4-7; Ev Mt 2,1-12.
26 L A II-A ZI DE CRĂCIUN; Serbarea Maicii Domnului. Sf. ep. m. Eftimie. Ap Gal 1,11-19; Ev Mt 2,13-23.
27 M A III-A ZI DE CRĂCIUN; Sf. arhid. m. Ștefan; Sf. cuv. Teodor Mărturisitorul. Ap Fap 6,8-7,5.47-60; Ev Mt 21,33-44.
28 M Sf. 20.000 m. arși de vii în Nicomidia. Harți.
29 J Sf. prunci uciși de Irod; Sf. cuv. Marcel Achimitul.
30 V Sf. m. Anisia; Sf. cuv. pr. Zotic hrănitorul de orfani. Harți.
31 S Sâmbăta după Nașterea Domnului și dinaintea Botezului Domnului. Sf. cuv. Melania Romana.

PRINCIPALELE POSTURI DE PESTE AN: Postul Mare (al Sfintelor Paști): 7 martie – 23 aprilie * Postul Sfinților ap. Petru și Pavel: 20 iunie – 28 iunie * Postul Sf. Mării: 1 august – 14 august * Postul Crăciunului: 15 noiembrie – 24 decembrie

NU SE FAC NUNȚI: În ajunul Sărbătorilor de poruncă din timpul anului * În posturile din timpul anului * În Săptămâna Luminată * În Duminica Rusaliilor * De la Nașterea Domnului la Bobotează

SIMBOLURI ȘI ABREVIERI: arhid. arhidiacon * aep. arhiepiscop * ap. apostol/apostoli * Ap Apostolul sau Epistole (text) * arh. arhanghel/arhangheli * cuv. cuvios/cuvioasă // cuvioși/cuvioase * diac. diacon/diaconi * dR după Rusalii * ep. episcop/episcopi * Ev Evanghelie * ev. evanghelist * EvÎ Evanghelia Învierii * EvU Evanghelia la Utrenie * Fap Faptele Apostolilor * G glas * îHr. înainte de Hristos * înc. început * Lit. liturghie * m. martir/martiră // martiri/martire * patr. patriarh/patriarhi * pf. profet * pr. preot * săpt săptămână * sec. secol * Sf. Sfânt/Sfinți

Tipărit cu binecuvântarea Preasfinției Sale Claudiu Lucian POP © Casa de Editură „Viața Creștină” Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro