La împlinirea a 10 ani de la sfinţirea Mănăstirii Maicii Domnului din Cluj-Napoca, Surorile Congregaţiei Maicii Domnului (CMD) au pregătit un program special prin care au adus laudă şi mulţumire lui Dumnezeu, cu ocazia serbării hramului Mănăstirii de pe str. Romul Ladea, nr. 6, în Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, duminică, 8 septembrie 2013. Prima parte a celebrărilor a avut loc în ajunul marii sărbători, seara de sâmbătă, 7 septembrie, în prezenţa Episcopului Eparhiei de Cluj-Gherla, PS Florentin, şi a pr. capelan Cristian David, cancelar episcopal. În capela mănăstirii a fost celebrată Slujba Vecerniei, după care Surorile CMD s-au rugat Acatistul Maicii Domnului urmat de o oră de Adoraţie Euharistică. Seara de rugăciune a fost oferită lui Dumnezeu pentru pacea în Siria şi în întreaga lume, în comuniune cu Suveranul Pontif Papa Francisc şi cu Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite.

În Sărbătoarea Naşterii Preasfintei Fecioare Maria şi a Hramului Mănăstirii CMD, duminică, 8 septembrie 2013, Episcopul eparhial Florentin Crihălmeanu, Mons. Mihai Todea, Vicar general, preoţi, călugări, călugăriţe şi o parte din credincioşi au pornit în procesiune de la Catedrala Schimbarea la Faţă, în rugăciune şi cântări mariane, străbătând pe jos distanţa până la Mănăstirea CMD, mărturisindu-şi astfel credinţa şi invocând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra întregii urbe. Acest pelerinaj prin oraş în sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului este o tradiţie care s-a continuat an de an în cei 10 ani de existenţă a mănăstirii.

imagine

După primirea Episcopului eparhial şi a pelerinilor de către Maica Paula, Superioara generală a CMD, Maica Letiţia, superioara locală şi pr. capelan Cristian, în curtea locaşului mănăstiresc a fost celebrată Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa a numeroşi preoţi, persoane consacrate din ordinele şi congregaţiile călugăreşti din Eparhia de Cluj-Gherla, a membrilor Reuniunilor Mariane parohiale, a altor asociaţii ale Bisericii, fiind de faţă sute de credincioşi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Angeli” şi de Corul Surorilor CMD, dirijate de prof. Angela David. În cadrul celebrării liturgice, Biserica şi-a exercitat funcţiunea de mamă, născându-şi un nou fiu întru slujire, prin ridicarea la treapta sfintei preoţii a diaconului Bogdan Teglaş, absolvent al Institutului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”.

PS Florentin şi-a început cuvântul de învăţătură explicând semnificaţia sărbătorii: „Naşterea Preasfintei Fecioare Maria este sărbătoarea care aduce bucurie în cer şi consolare pe pământ, pentru că această copilă ce astăzi vede lumina zilei şi care se naşte necunoscută de lume, probabil într-un locaş sărăcăcios al unei case din Ierusalim, undeva în apropierea scăldătorii oilor, va învinge răul şi va deveni femeia cea mai puternică ce va aduce în lume pe Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul întrupat care a dorit să primească trup din trupul ei. Ea este aceea care va călca răul în picioare cu puterea comuniunii de voinţă cu Dumnezeu iar fruntea ei este împodobită cu frumoasa diademă a stelelor virtuţilor şi harurilor celor aleşi de Dumnezeu”.

imagine

„Contemplând acest suflet ce astăzi vede lumina zilei, vedem strălucirea izvorâtă din infinitul ocean al iubirii lui Dumnezeu, admirăm în mintea ei înţelepciunea limpede şi clară a harului, în inima ei iubirea înflăcărată de Dumnezeu şi în voinţa ei, dorinţa arzătoare de a întrupa mereu în viaţa sa Cuvântul lui Dumnezeu”. Referindu-se la hirotonirea întru preoţie a diaconului Bogdan Teglaş, Preasfinţia Sa a arătat importanţa slujirii preoţeşti: „Aşa cum, fără naşterea şi acordul Preasfintei Fecioare Maria nu am fi putut astăzi primi marele dar al vieţii, la fel, fără prezenţa preotului la masa sfântului altar, nu ne putem bucura de Sfânta Taină Euharistică, de prezenţa Mântuitorului între noi, nu ne putem bucura de Jertfa Liturgică şi drept urmare, nici de Taina Euharistică, dacă nu există ministrul rânduit să renască, prin cuvânt şi prin gest, prezenţa euharistică pe masa sfântului altar. ‘Euharistia generează preoţia iar preoţia celebrează Euharistia’, spun Părinţii Bisericii. Este o frumoasă asemănare mistică între Maria, Mama Cuvântului întrupat şi preot, celebrantul întrupării Cuvântului pe masa altarului”.

Episcopul eparhial a reamintit, în continuare, că „se împlinesc 10 ani de când lăcaşul mănăstiresc, prin mâna Înalt Preasfinţitului Mitropolit, atunci, Lucian Mureşan, astăzi Arhiepiscop Major şi Cardinal al Bisericii Catolice, alături de alţi trei ierarhi, a fost binecuvântat locaşul mănăstiresc, care, în timp, a devenit o oază de lumină, de bucurie, de rugăciune şi spiritualitate, nu numai pentru Eparhia noastră şi pentru Biserica noastră, ci şi pentru întreaga Biserică Catolică”.

imagine

„În acest moment aniversar se cuvine ca rugăciunea noastră de mulţumire să se îndrepte spre Dumnezeu din această ‘oază spirituală’ din care rugăciunile arzătoare se înalţă către Domnul prin mijlocirea Maicii Sale, ca tămâia de bună mireasmă. De mai bine de 10 ani, în acest locaş mănăstiresc se celebrează zilnic sfânta jertfă liturgică, cu excepţia zilelor rânduite. De asemenea, zilnic, de 10 ani, sunt 3 momente de rugăciune comunitară, cuvioasele surori împlinesc ore săptămânale de Adoraţie Euharistică în faţa Preasfântului Sacrament, cu diferitele intenţii ale Bisericii Catolice, ale Eparhiei noastre şi ale credincioşilor. Tot zilnic se recită rugăciunea Rozariului şi, în funcţie de perioada anului liturgic, devoţiunea Paraclisului şi a Acatistului Maicii Domnului, la care se adaugă numeroasele rugăciuni individuale din aceste chilii, adevărate ‘lumânări’ în zi şi în noapte, aprinse în faţa lui Dumnezeu, precum şi numeroasele jertfe personale pe care viaţa comunitară le cere sau Domnul le permite prin crucea suferinţelor surorilor pe care le consideră vrednice de aceasta”.

„Într-un cuvânt, iubiţi credincioşi, suntem la aniversarea unui loc care dă viaţă Bisericii, a unui loc de rugăciune, de apostolat, de studiu. În acest locaş mănăstiresc au celebrat mari personalităţi ale Bisericii Catolice… în această oază de rugăciune mulţi credincioşi, preoţi, persoane consacrate îşi găsesc alinarea şi pacea. De aceea, ne unim glasurile pentru a dori ‘Mulţi ani sfinţi!’ acestei comunităţi care constituie pentru noi un sprijin puternic în rugăciune, în munca pastorală şi în apostolat, în actele de caritate faţă de cei săraci, bolnavi şi neînvăţaţi, aşa cum se spunea în documentul de întemeiere, conform carismei acestei Congregaţii întemeiată prin vrerea Mitropolitului de vrednică pomenire Vasile Suciu, în 1921 Mitropolit al Bisericii noastre”.

„Lupta noastră principală este rugăciunea. În rugăciune ne întărim unii pe ceilalţi şi prin rugăciune încercăm să ne apropiem zilnic, mai mult, de Dumnezeu. Rugăciunea nu are nevoie nici de forţă nici de duritate, nici de ambiţii. Rugăciunea este dialogul pe care fiecare suflet îl poate împlini în propriul său mod, după propria tradiţie. Încredinţăm în continuare toate dorinţele, aspiraţiile, nevoile Bisericii Catolice şi ale Eparhiei noastre, rugăciunilor Surorilor Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului, pentru ca ele să fie bine primite de către Domnul”.

imagine

Un moment emoţionant a fost cuvântul rostit de noul preot, Dan Bogdan Teglaş, care, sub ocrotirea Preasfintei Fecioare Maria, a pornit în această simbolică zi pe drumul presărat cu minunate flori spirituale, dar şi cu spini şi încercări, al slujirii de preot celibatar. Mulţumind Preasfinţiei Sale Florentin, familiei, părinţilor spirituali şi profesorilor, tuturor celor care i-au stat aproape şi l-au călăuzit până în acest important moment al vieţii, pr. Bogdan a adus în mod deosebit laudă şi mulţumire Bunului Dumnezeu „pentru sămânţa pe care a sădit-o în sufletul meu şi pe care a îngrijit-o în decursul anilor, astfel încât să descopăr chemarea slujirii preoţeşti”. A mulţumit pentru misiunea încredinţată, aceea de a fi „vas ales în casa lui Dumnezeu, prin care lumea să guste dulceaţa cuvântului care vindecă, alină, luminează sufletul şi trupul omului. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să mă înveţe să iubesc Crucea, care să devină pentru mine model de urmat, să fiu doar o unealtă a Domnului în această lume, glasul Cuvântului, pentru ca lumea să-l cunoască şi să-l urmeze… Chiar dacă în ziua de azi e tot mai dificil să păzim şi să iubim poruncile Tatălui pentru a rămâne în iubirea Fiului, acest lucru este posibil, urmând unicul model: pe Isus Hristos, care mă cheamă să lucrez în via Sa şi pe care îl rog să rămână mereu în mine şi eu în El pentru a aduce roadă multă”. Pr. Bogdan va lucra în structurile Curiei Eparhiale şi, de asemenea, a fost numit vicar parohial în parohia Buna Vestire din Mănăştur.

În numele Surorilor CMD, pr. Cristian David, capelan al mănăstirii a mulţumit tuturor participanţilor la celebrare, preoţilor din Eparhia de Cluj-Gherla, dar şi din Arhieparhia de Alba-Iulia şi Făgăraş şi din alte Eparhii, autorităţilor locale – consilierului Radu Moisin, reprezentant al Primăriei Municipiul Cluj-Napoca; consilierului Ioan Petran, reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj; comisarului Marcel Bonţidean, comandantul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca; reprezentanţilor Jandarmeriei. Totodată a adus mulţumiri membrilor Reuniunilor Mariane, tinerilor Cercetaşi ai Munţilor care au ajutat la organizare, corurilor, ctitorilor mănăstirii, tuturor binefăcătorilor lăcaşului de rugăciune. În încheierea frumoasei sărbători, s-au făcut rugăciunile şi s-a dat binecuvântarea pentru obţinerea indulgenţei plenare în Anul Credinţei.

Totodată, PS Florentin, „în semn de apreciere şi mulţumire pentru tot ceea ce a însemnat această oază de binecuvântare în Eparhia noastră”, a dăruit Preacuvioasei Maici Paula, Superioara generală a CMD, o icoană a Maicii Sfinte – Hodigitria, Călăuzitoarea, cea care arată drumul, „pentru ca ea să arate în continuare drumul pe care toţi trebuie să-l urmăm, după modelul ei, al Maicii lui Dumnezeu, pentru ca, împreună cu ea, să ne putem bucura în fericirea veşnică a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Spirit. Amin.”

imagine