Vineri, 9 martie 2012, la Centrul Spiritual Manresa din Cluj-Napoca, s-au reunit pentru prima dată asistenţii spirituali ai ASTRU Cluj coordonaţi de pr. Radu Tălpălariu, asistentul spiritual general al Asociaţiei. La întâlnire a participat şi pr. Cristian Goia, responsabil cu pastoraţia tinerilor în Eparhia de Cluj-Gherla. Întâlnirea, care l-a avut ca invitat pe pr. Felix Roca, asistentul spiritual general al Acţiunii Catolice din România, a fost o ocazie de aprofundare a importanţei vocaţiei laicale în misiunea Bisericii şi a rolului asistentului spiritual în ASTRU – acţiune catolică pentru copii şi tineri.

În prima prezentare, intitulată „Preoţi şi laici: comuniune în misiune”, pr. Felix Roca a subliniat importanţa vocaţiei laicale aşa cum este aceasta evocată de magisteriul Bisericii, în documentele Conciliul Vatican II: Lumen Gentium şi Apostolicam Actuositatem, precum şi în documentul Christifideles Laici. Apoi, părintele ne-a prezentat criteriile de eclezialitate ale asociaţiilor laicale şi locul pe care Acţiunea Catolică în ocupă în mozaicul asociaţiilor şi mişcărilor din Biserică. În încheierea prezentării, pr. Felix l-a citat pe Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea: „Biserica nu se poate lipsi de Acţiunea Catolică! Biserica are nevoie de un grup de laici care, fideli vocaţiei lor şi îndeaproape uniţi cu păstorii lor legitimi, să fie dispuşi să împărtăşească, cu aceştia din urmă, munca cotidiană a evanghelizării în toate domeniile… Biserica are nevoie de Acţiunea Catolică, pentru că ea are nevoie de laici pregătiţi care să îşi consacre existenţa lor apostolatului şi care să stabilească, în mod particular cu comunitatea diecezană, o legătură care lasă urme în viaţa şi drumul lor spiritual… Ea are nevoie de laici în a căror experienţă de viaţă se manifestă, în mod concret şi cotidian, măreţia şi bucuria vieţii creştine; de laici care ştiu să vadă în Botez rădăcina demnităţii lor, în comunitatea creştină, propria lor familie cu care îşi împărtăşesc credinţa, şi în Păstor, tatăl care îi călăuzeşte şi îi încurajează în drumul lor de fraternitate”. Părintele l-a citat şi pe Papa Benedict al XVI-lea care s-a adresat membrilor Acţiunii Catolice astfel: „Faceţi din viaţa voastră o mărturie de comuniune cu Domnul, care să se transforme într-o capodoperă autentică de sfinţenie”.

În a doua prezentare, pr. Felix a vorbit despre „Rolul asistentului spiritual în Acţiunea Catolică”. A scos în evidenţă care este slujirea specifică a asistentului Acţiunii Catolice şi a enumerat etapele care trebuie parcurse atunci când se doreşte începerea unui grup de acţiune catolică în propria parohie. Acestea sunt: conştientizarea misiunii încredinţate, cunoaşterea persoanelor, participarea la viaţa asociativă, prezenţa la reuniunile responsabililor, colaborarea cu responsabilii eparhiali. În încheiere, pr. Felix a încredinţat asistenţilor spirituali ai ASTRU Cluj un „cuvânt care zideşte” din partea Fericitului Ioan Paul al II-lea. Acesta s-a adresat în 2003 asistenţilor din Acţiunea Catolică reuniţi la Roma astfel: „În slujba acestei angajări formative şi misionare puneţi, dragii mei, energiile voastre cele mai bune: înţelepciunea discernământului spiritual, sfinţenia vieţii, diferitele competenţe teologice şi pastorale, familiaritatea relaţiilor simple şi autentice. Papa vă este aproape şi vă încurajează, mai ales atunci când, trebuind să conciliaţi slujirea de asistent cu alte îndatoriri în Dieceză, vi se întâmplă să experimentaţi dificultatea şi complexitatea unei astfel de slujiri. Fiţi siguri: a fi asistent al Acţiunii Catolice, tocmai pentru deosebitul raport de coresponsabilitate ce caracterizează experienţa Asociaţiei, constituie un izvor de fecunditate pentru misiunea voastră apostolică şi pentru sfinţenia vieţii voastre. Doresc, în sfârşit, să profit de această ocazie pentru a invita toţi preoţii ‘să nu le fie teamă’ să primească în parohie experienţa asociativă a Acţiunii Catolice. În aceasta ar putea găsi nu doar un valid şi motivat ajutor, ci şi o apropiere şi o prietenie spirituală”.

Au urmat două ateliere, în cadrul cărora asistenţii spirituali au reflectat la modul cum se poate da continuitate grupurilor parohiale de tineri şi cum pot să contribuie la formarea spirituală şi umană a membrilor ASTRU – acţiune catolică pentru tinerii în Eparhia de Cluj-Gherla. Mulţumim asistenţilor spirituali care însoţesc grupurile parohiale ASTRU şi care se îngrijesc în mod constant de creşterea spirituală şi umană a membrilor ASTRU. Mulţumim Pr. Felix Roca pentru că a împărtăşit cu noi experienţa sfinţiei sale ca asistent spiritual al Acţiunii Catolice din România, mulţumim părinţilor iezuiţi care au găzduit această întâlnire la Centrul Manresa şi mulţumim tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire.

via Cluj.ASTRU.ro

imagine

imagine

imagine