image001 În perioada premergătoare Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, începând de vineri, 1 august a.c., până joi, 14 august a.c., Biserica Greco-Catolică împreună cu Biserica Ortodoxă, invită credincioşii la post şi rugăciune în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, cea care, împlinindu-şi în mod desăvârşit viaţa pământească, a fost ridicată cu trupul şi cu sufletul la cer.

În timpul postului, îndreptându-şi privirea sufletului spre Adormirea Sfintei Fecioare Maria, creştinii pot contempla biruinţa spiritului asupra materiei, trupul în totalitate curat al Maicii Sfinte nefiind dat ţărânii şi putrezirii, ci înălţat cu cinste la cereştile lăcaşuri. Este calea spre cer deschisă pentru fiecare om, care, urmând exemplul şi îndemnul Sfintei Maria, face voia Domnului în această viaţă trecătoare. Cu scopul de a se aprofunda modul în care poate fi urmată această cale, Biserica propune postul şi rugăciunea, nu doar ca pe un exerciţiu de asceză prin abţinerea de la alimente, ci prin înălţarea mai presus de cele materiale, prin zborul sufletului aflat în rugăciune, spre Dumnezeu.

Din îndemnul Episcopului Eparhial, Florentin Crihălmeanu, între 1-14 august, a.c., în parohiile Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, programul liturgic va cuprinde şi rânduielile specifice Postului Sfintei Marii, mai ales "Canonul de mângâiere către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care se cântă la toată amărăciunea şi asupreala sufletului" cunoscut şi sub numele de Paraclisul Maicii Domnului. Rugăciunea, de o deosebită frumuseţe, va fi rostită zilnic în fiecare biserică de către preot şi credincioşi, continuându-se astfel tradiţia moştenită de-a lungul generaţiilor.

La Catedrala "Schimbarea la Faţă" din Cluj-Napoca, Paraclisul Maicii Domnului va avea loc zilnic de la ora 17.00, fiind condus de pr. Anton Crişan, iar la Capela "Sfântul Iosif" din P-ţa Cipariu, începând cu ora 19.00, aceeaşi rugăciune va reuni în fiecare seară credincioşii şi preoţii parohi – pr. Mircea Marţian şi pr. Titus Sas. Devoţiunea către Sfânta Fecioară Maria, va fi urmată de fiecare dată de un moment de adoraţie în faţa lui Isus Hristos prezent în Sfântul Sacrament al Altarului – Regele şi centrul tuturor inimilor.

Alte devoţiuni obişnuite pentru această perioadă de post sunt, Rozariul Sfintei Fecioare Maria, Rânduiala Acatistului, Litania Sfintei Fecioare, prin fiecare rugăciune fiind cerut ajutorul şi mijlocirea Sfintei Maria, cea care ne conduce la Fiul ei Isus, călăuzindu-ne paşii cu iubire şi delicateţe de mamă.

Postul Sfintei Marii este mai uşor decât Postul Paştilor, dar mai as­pru decât cel al Naşterii Domnului şi al Sfinţilor Apostoli. Conform normelor Bisericii Catolice, postul alimentar este abţinerea de la consumul cărnii, fiind permise alte alimente. În plus, fiecare credincios greco-catolic îşi poate alege modul de a ţine postul alimentar, consultându-se şi cu preotul îndrumător spiritual, astfel încât să nu-i dăuneze sănătăţii sau capacităţii de a-şi îndeplini obligaţiile zilnice, ci să-i fie spre folos în primul rând spiritual. În perioada postului credincioşii sunt chemaţi mai ales la a împlini fapte bune, pentru a răspunde chemării Mântuitorului la iubirea aproapelui. Nu putem nădăjdui să primim darul lui Dumnezeu fără a dărui la rândul nostru, din iubire, fraţilor aflaţi în nevoie.

Postul Sfintei Marii este un post al bucuriei, un post în care, cerând mijlocirea ei, credinciosul se apropie de Maica Sfântă, îi cunoaşte bunătatea şi milostivirea, după cum se spune şi în rugăciune: "că nu este cu adevărat alt ajutor şi acoperământ oamenilor afară de tine, o, Doamnă prea-îndurată! Şi nimenia care a nădăjduit întru tine, nu a fost ruşinat, şi prin tine îmblânzind pe Dumnezeu, nimenia nu este părăsit." Între Dumnezeu şi om, Preasfânta Fecioară Maria este cea mai puternică mijlocitoare; Biserica o cinsteşte şi o numeşte "cea mai sfântă dintre femei" şi cea care s-a învrednicit de cinstea de a naşte cu trup pe Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii.

Postul Adormirii Maicii Domnului – al "Sfintei Marii" , ca vechime, este cel mai nou dintre cele patru posturi de durată (Postul Naşterii Domnului, Postul Paştilor, Postul Sfinţilor Apostoli şi Postul Adormirii Maicii Domnului). Originea lui este în sec. V, când s-a dezvoltat şi cultul Maicii Dom­nului. Data şi durata pos­tului au fost stabilite în sec. XII, la Sinodul din Constantinopol din anul 1166, când s-a hotărât ca Postul Adormirii Maicii Domnului să înceapă la 1 august şi să aibă 14 sau 15 zile, până la sărbătoarea Adormirii Sfintei Fecioare Maria, fixată în calendarul liturgic în data de 15 august.

V.S. – redactor mass-media
Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla