Nr. 15/2007
În numele Preasfintei,
celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,

† LUCIAN

Din mila lui Dumnezeu şi graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, can. 82; urmare a deciziilor luate de către Sinodul Episcopilor Biserici Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune ordinară la Oradea în data de 14-15 mai a.c.;
spre cunoştinţă tuturor Episcopilor, protopopilor, clerului, persoanelor consacrate, credincioşilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, publicăm următoarea
C I R C U L A R Ă
Considerând necesitatea tutelării integrităţii credinţei şi a moravurilor credincioşilor noştri, precum şi unitatea de acţiune a tuturor fiilor Bisericii noastre pentru păstrarea coerenţei credinţei şi moravurilor, în vederea păstrării doctrinei sănătoase, dispunem ca:
– orice publicaţie teologică care tratează teme de credinţă şi morală trebuie să fie prevăzută cu aprobarea bisericească, în conformitate cu normele canonice conţinute în Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, şi în deplin respect al articolelor 152-154 al Statului Curiei Arhiepiscopale Majore;
– unica variantă oficială a Calendarului liturgic al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, este aceea pregătită în cadrul Comisiei Sinodale Liturgice, şi ulterior aprobată de Sinodul Episcopilor; de aceea interzicem publicarea oricărui alt calendar liturgic care diferă de această variantă oficială;
– aprobarea textelor liturgice destinate cultului public intră în competenţa exclusivă a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică; unica editură acreditată pentru publicarea şi republicarea acestor texte este Editura „Buna-Vestire”, Blaj; de aceea interzicem publicarea oricărui text liturgic destinat cultului public în afara acestei Edituri;
– prezentele dispoziţii nu scutesc de la observarea, respectarea şi aplicarea normelor canonice referitoare la Mijloacele de comunicare socială şi în special despre cărţi din Titlul XV Despre magisterul bisericesc, ale CCEO, cann. 651-666.
Prezenta circulară se aplică începând cu data publicării ei şi are efecte canonice asupra tuturor acelora care nu se conformează ei.
Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
23 Mai, Anul Domnului 2007

† LUCIAN
Arhiepiscop Major