BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ
SINODUL EPISCOPILOR BISERICII ARHIEPISCOPALE MAJORE
Secretariatul Sinodului

În numele Preasfintei,

celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,

† LUCIAN

Din mila lui Dumnezeu şi graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, urmare a procedurii de vot desfăşurată statutar în şedinţa de lucru a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică din data de 21 iunie 2006, dăm următorul

D E C R E T


Articol 1. Se numeşte în funcţia de Notar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Părintele William Alexandru Bleiziffer.

Articolul 2. Notarul îşi îndeplineşte atribuţiile sinodale conform normelor prevăzute în statutul Sinodului.

Articolul 3. Notarul se constituie, conform normelor de drept, pe o perioadă de 5 ani.

Articolul 4. Prezentul decret intră în vigoare începând cu data promulgării lui.

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
21 iunie, Anul Domnului 2006.

† LUCIAN

Arhiepiscop Major