Către,
Secretariatul de Stat pentru Culte

Domniei Sale,
D-lui Dr. Adrian Lemeni
Ministru Secretar de Stat pentru Culte

Urmare scrisorii Dvs. nr. 2125 / 13.3.2006, prin care ne solicitaţi să Vă prezentăm situaţia tensionată existentă între comunităţile greco-catolică şi ortodoxă din localitatea Ştei în jud. Hunedoara,

Vă comunicăm următoarele:

 1. Parohia greco-catolică Ştei jud. Hunedoara este înscrisă în Statul de personal al Episcopiei de Lugoj, reactualizat la 1 iulie 2005, la pagina 117 poziţia 25, unde a fost numit administrator parohial Părintele Protopop Dragotă Pavel. Începând cu data de 22 februarie 2006, administrator parohial la Ştei este Părintele Solomon Daniel Ilie. În această localitate există biserica greco-catolică cu hramul Sfântul Demetriu construită în anul 1854 şi face parte din Protopopiatul greco-catolic de Sarmisegetuza.

 2. După Revoluţia din 1989, când Biserica Greco-Catolică a fost recunoscută oficial de către Statul Român, în repetate rânduri s-a cerut din partea credincioşilor greco-catolici din localitatea Ştei să li se trimită un preot greco-catolic cere să le celebreze serviciile religioase.

 3. La 28 aprilie 1997 a fost constituită oficial Parohia Greco-Catolică în care s-au înscris 38 de credincioşi. Slujbele religioase ocazionale se ţineau prin casele oamenilor din localitate. La 29 iunie 2003 a fost programată deschiderea festivă a unei capele în locuinţa unui credincios. Nevoia celebrărilor religiose în biserică s-a făcut din ce în ce mai simţită.

 4. La 15 februarie 2006 credincioşii greco-catolici din Ştei au înaintat Primăriei din Densuş jud. Hunedoara (comună de care aparţine satul Ştei) un tabel nominal cu 93 de credincioşi care s-au declarat că aparţin Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică. Această scrisoare a fost înregistrată la Primăria Densuş cu nr. 257 / 17.02.2006.

 5. La 17.02.2006 Consiliul Parohial al Parohiei Greco-Catolice Ştei a înaintat o scrisoare către Episcopia Noastră de Lugoj în care ne solicită "numirea de urgenţă unui preot greco-catolic care să oficieze Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe în biserica noastră din Ştei".

 6. De asemenea au anexat tabelul nominal cu cei 93 de credincioşi şi respectiv o copie a scrisorii nr. 257 / 17.02.2006 care a fost adresată Primăriei Densuş.

 7. În data de 22.02.2006 un grup de credincioşi greco-catolici din localitatea Ştei au venit la Episcopia Lugojului în frunte cu Domnul Adrian Vârtopan, prim consilier parohial greco-catolic, care ne-au cerut şi verbal cele consemnate în cererea scrisă. Cu această ocazie a fost numit administrator parohial la Ştei Părintele Solomon Daniel.

 8. La 25 februarie 2006 a avut loc la Primăria Densuş o întâlnire cu membrii consiliului parohial greco-catolic prezidată de Domnul Primar Ştefoni Sorin, la care au participat Domnul Comisar Racoviceanu şi Domnul Inspector Buţan Virgil din cadrul Serviciului P.O.P. al I.P.J Hunedoara. Alături de Consiliul Parohial greco-catolic din Ştei a fost prezent Părintele Protopop de Sarmisegetuza Vasiloni Florin, Părintele Protopop Dragotă Pavel de Haţeg, Părintele Solomon Daniel Ilie, administrator parohial de Ştei.

  În cadrul acestei întâlniri, partea greco-catolică a solicitat permisiunea de a celebra Sfânta Liturghie în biserica greco-catolică din localitate în duminica din 26.02.2006 orele 9 (rămânând timp şi pentru credincioşii ortodocşi), alternativ cu credincioşii parohiei ortodoxe. Din păcate partea ortodoxă a lipsit de la această întâlnire şi s-a stabilit o altă întâlnire pe data de 4 martie 2006. Domnul Primar Ştefoni Sorin a autorizat desfăşurarea acestor Sfinte Liturghii la Căminul Cultural din satul Ştei. Aceste discuţii au fost consemnate într-un proces-verbal.

  Comunitatea greco-catolică a acceptat această propunere, astfel că în ziua de 26.02.2006 s-a celebrat Sfânta Liturghie la Căminul Cultural din satul Ştei.

 9. În ziua de 4.03.2006 a avut loc întâlnirea programată la sediul Primăriei din Densuş, unde s-a rediscutat situaţia folosirii lăcaşului de cult. La această întâlnire de dialog, partea ortodoxă din nou nu s-a prezentat. Domnul vice-primar Iordache Radu propune din nou comunităţii greco-catolice să celebreze serviciile religioase în Căminul Cultural. Partea greco-catolică solicită slujirea alternativă în biserică. Cu această ocazie, la Primărie s-a întocmit şi un proces-verbal.

 10. În duminica următoare (5.03.2006), la Ştei a fost anunţată vizita episcopului ortodox român din Vârşeţ care va celebra o Liturghie în biserica greco-catolică. Credincioşilor greco-catolici din localitate li s-a cerut de către subsemnatul ca în această duminică să nu organizeze serviciul religios greco-catolic pentru a nu deranja prezenţa P.S.S Episcopul Daniil Stoenescu al Vârşeţului.

 11. În duminica din 12.03.2006, Liturghia greco-catolică s-a ţinut în casa unui credincios din Ştei deoarece credincioşii ortodocşi i-au luat în derâdere pe credincioşii greco-catolici pentru că au celebrat în căminul cultural unde se fac nunţi şi petreceri.

 12. În seara zilei de 11.03.2006 am avut o convorbire telefonică amicală cu P.S.S Timotei Seviciu, Episcop al Aradului, în cadrul căreia am analizat situaţia de la Ştei. P.S. Timotei s-a aratat conciliant în a rezolva paşnic problemele de la Ştei.

 

Mult stimate Domnule Ministru,

Dorim să mai facem câteva menţiuni:

 • Vă informăm că în localitatea Ştei nu există decât o singură biserică care şi în momentul de faţă este înscrisă în C.F. ca proprietatea a bisericii greco-catolice. În localitatea Ştei, până în anul 1948 întreaga comunitate a fost greco-catolică.

 • Casa parohială din Ştei este de asemenea înscrisă în C.F. ca proprietate a Bisericii Greco-Catolice. Comisia specială de retrocedare ne-a emis Decizia nr. 290 / 24.05.2004 prin care ni se retrocedează nuda proprietate a acestei case parohiale plus terenul aferent. Pentru a putea intra în posesia acestei case şi a aplica decizia de mai sus am contactat telefonic Protopopiatul ortodox de Haţeg şi Episcopia Aradului. Consilierul cultural al Episcopiei Aradului Pr. Vasile Pop ne-a spus că au contestat această decizie de retrocedare.

 • În baza legii 182/2005 Episcopia Noastră Greco-Catolică de Lugoj a invitat partea ortodoxă la dialog privind retrocedarea posesiei lăcaşului de cult pentru data de 10 aprilie 2006 ora 11 la sediul Primăriei din comuna Densuş.

 • Din raportul prezentat de părintele protopop de Sarmisegetuza Florin Vasiloni am aflat că se fac presiuni asupra credincioşilor greco-catolici care au semnat Tabelul de revenire la Biserica Greco-Catolică. În localitatea Ştei a fost multiplicată şi o scrisoare-manifest anti-catolică scrisă de mână, îndemnând credincioşii ortodocşi "să nu cedeze biserica că este mare păcat".

 • În toate duminicile din această perioadă în localitatea Ştei au fost prezente forţe de ordine.

 • Noi i-am îndemnat tot timpul acesta pe credincioşi la calm, la răbdare, la rezolvarea problemelor pe cale paşnică şi în mod legal, şi la respectarea legilor în vigoare ale statului.

 • Dorim să Vă mai informăm că în această zonă a Eparhiei de Lugoj avem trei protopopiate: Lupeni (cu 25 de parohii), Haţeg (cu 22 de parohii) şi Sarmisegetuza (cu 26 de parohii). În aceste trei protopopiate, din totalul de 73 de biserici parohiale nu ni s-a restituit nici un lăcaş de cult (nici o biserică). Este un lucru foarte bine cunoscut că Î.P.S. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul de Timişoara, ne-a restituit toate lăcaşurile de cult, fapt pentru care îi suntem mereu recunoscători.

Spre bucuria Noastră Vă putem comunica cu satisfacţie că în ciuda problemelor foarte grele până în prezent în localitatea Ştei nu au fost incidente şi nici nu dorim să fie.

Ca şi o concluzie, cerem sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte de a media rezolvarea problemelor de la Ştei prin celebrarea alternativă în biserică precum şi pentru a obţine celelalte lăcaşuri de cult încă nerestituite, iar Decizia nr. 290 din 24.05.2004 a Comisiei Speciale de Retrocedare în privinţa casei parohiale din Ştei să fie luată în considerare şi de Episcopia Aradului.

Cu deosebită stimă şi consideraţie,

Lugoj, 17 martie 2006


ALEXANDRU MESIAN
Episcop de Lugoj