Cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, la Editura Surorilor Lauretane din Baia-Mare a apărut cartea cu titlul: „Ecumenismul – drumul spre unitatea creştină” scrisă de Prea Sfinţitul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj.

Monseniorul Angelo-Narcis Pop, Vicar general al Eparhiei de Lugoj, ne prezintă în prefaţa cărţii, valoarea acestei lucrări prin care autorul „ne arată în paginile sale cât de simplu se poate trece de la partea teoretică la cea practică a ecumenismului, sau mai simplu spus, cât de mult se poate scurta distanţa de la vorbe la fapte atunci când se doreşte din adâncul sufletului acest lucru”

Dorinţa de unitate creştină este o preocupare tot mai mare între creştinii de toate confesiunile. Prea Sfinţitul Alexandru subliniază în primele fraze din introducerea lucrării, scopul acestei cărţi afirmând că „nu este un tratat de ştiinţe ecumenice, aşa cum la ora actuală se studiază în diferite universităţi catolice”. Conţinutul cărţii cuprinde mai mult evenimente de pe „drumul ecumenic”, în special din perioada de după decembrie 1989, când au avut loc mari schimbări o dată cu prăbuşirea sistemului ateo-comunist în ţările din răsăritul Europei. La foarte multe din aceste evenimente ecumenice Prea Sfinţia Sa Episcopul Alexandru a luat parte, atât în ţară cât şi în străinătate. toate acestea făcând parte din aşa-numita mişcare ecumenică care include toate confesiunile creştine din întreaga lume.

„Un loc central al acestei cărţi, Capitolul III”, spune P.S. Alexandru „este destinat raportului ecumenic dintre Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei şi Episcopia Română Unită a Lugojului, adică între Î.P.S. dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului şi P.S. Alexandru Mesian, Episcopul Lugojului. Am simţit ca o datorie să consemnez unele din cele mai frumoase evenimente din viaţa Bisericii Domnului Nostru Isus Cristos, întâlnite pe drumul ce duce spre deplina unitate creştină”.

Autorul doreşte prin prezenta lucrare, „Ecumenismul – drumul spre Unitatea Creştină”, să reliefeze învăţătura Bisericii cu privire la unitatea creştină şi evidenţierea eforturilor pe care le fac creştinii de diferite confesiuni pentru împlinirea dorinţei Mântuitorului „ca toţi să fie una”.

Volumul este structurat în 5 capitole.

· Capitolul I – Ecumenismul: drumul spre unitatea creştină, prezintă o trecere în revistă a Mişcării Ecumenice Mondiale: colaborarea între Consiliul Ecumenic al Bisericilor, cu sediul la Geneva şi Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creştină, cu sediul la Roma. De asemenea, cuprinde fragmente din Decretul „Unitatis Redintegratio”, decretul despre ecumenism al Conciliului Vatican II şi alte documente. Mai cuprinde:

– Necesitatea şi valoarea unităţii creştine în gândirea Sfântului Vasile cel Mare;
– Rugăciunea lui Isus pentru apostoli şi credincioşi.

· Capitolul II – Biserica, „Trupul lui Cristos”:

  • Biserica Română Unită, Trupul Mistic al lui Cristos;
  • Cum a fost ocupată catedrala unită din Lugoj;
  • Prima Sfântă Liturghie la 21 ianuarie 1990;
  • Vocaţia Bisericii Române Unite.

· Capitolul III – Omagiu adresat Î.P.S.S. dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscop al Timişoarei, la aniversarea a 50 de ani ca Mitropolit al Banatului.

Acest capitol conţine o parte din cuvântările Î.P.S. dr. Nicolae Corneanu referitoare la Biserica Română Unite: articole, corespondenţă, fotografii şi referiri la alte evenimente.

· Capitolul IV – Diferite întâlniri ecumenice naţionale şi internaţionale. În acest capitol sunt prezentate câteva din întâlnirile ecumenice de pe plan naţional şi internaţional, la care a participat P.S. Alexandru Mesian.

· Capitolul V – Corespondenţa dintre Î.P.S. dr. Nicolae Mitropolitul Banatului şi P.S. Alexandru, Episcopul Lugojului. Facem menţiunea că în această carte nu s-a introdus întreaga corespondenţă de până acum. Lucrarea conţine doar o parte din corespondenţă.

– Invitaţii la consacrări şi instalări de episcopi şi la alte evenimente;
– Scrisori şi felicitări trimise cu diferite ocazii;
– Felicitări din străinătate şi răspunsuri la felicitări;
– Corespondenţă cu ocazia schimbului livresc.

*  *  *

În introducerea lucrării, P.S. Alexandru vorbeşte despre una din dorinţele principale încă din momentul consacrării Sale întru episcop (8 septembrie 1994) aceea „de a lucra pentru Unitatea creştină, în special în raport cu Biserica Ortodoxă”. Preocuparea Prea Sfinţiei Sale pentru acest subiect nu a fost deloc întâmplătoare pentru că Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit în luna octombrie 1994, membru al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine. Acest lucru i-a dat posibilitatea de a cunoaşte mai bine problemele creştinilor de toate confesiunile, din toată lumea şi drumul cu multe obstacole ce duce la Unitatea Creştină. În anul ce a urmat consacrării întru episcopat (1995), Sfântul Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit pe P.S. Alexandru, membru al Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic dintre Biserica Catolică şi Bisericile Ortodoxe. Această numire i-a dat ocazia de a studia şi a cunoaşte mai bine raportul între cele două Biserici, care în primul mileniu erau în unitate deplină.

Promovarea refacerii unităţii între toţi creştinii este unul din principalele ţeluri ale sfântului Conciliu Ecumenic Vatican II.

P.S. Alexandru ne aminteşte tot în cuvântul introductiv că secolul al XX-lea a fost cel mai sângeros secol, cu cele mai mari atacuri şi persecuţii religioase din cei peste 2000 de ani de creştinism. Printre ţările care au avut de dat mărturie de credinţă în timpul perioadei comuniste, se numără şi România. Creştinii de toate confesiunile (ortodocşi, greco-catolici, romano-catolici, reformaţi, neoprotestanţi) au fost supuşi la aşa-numita ateizare. Cea mai mare lovitură s-a dat Bisericii Române Unite Greco-Catolică, scoasă complet în afara legii prin decretul 358 din 1 decembrie 1948. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a rezistat desfiinţării ei prin silnicie. Această supravieţuire a fost posibilă datorită eroismului ieşit din comun al Episcopilor ei. În ciuda prigoanei, a închisorilor şi a morţii, Biserica Română Unită a avut tot timpul continuitate şi s-a reorganizat în funcţie de condiţiile speciale existente. Odată cu prăbuşirea sistemului ateo-comunist în decembrie 1989, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică a reînviat, şi-a reprimit libertatea de acţiune şi a fost recunoscută în mod juridic alături de celelalte culte religioase din România.

Totuşi, cele două Decrete, nr.9 din 1989 şi 126 din 1990, deşi recunosc oficial existenţa Bisericii Române Unite Greco-Catolică, până în prezent nu rezolvă retrocedarea bunurilor confiscate în 1948, în special bisericile şi casele parohiale. Nu au fost retrocedate decât foarte puţine biserici, aproximativ 8%. Această Lege nr. 126 din aprilie 1990, recomandă retrocedarea prin dialog a bunurilor de către Biserica Ortodoxă Română către Biserica Română Unită. Dialogul nu este lege: „Unde-i lege, nu-i tocmeală”. De aceea, prin dialog nu s-a rezolvat problema retrocedărilor bisericilor însă există o excepţie! Singurul din toată România care a retrocedat progresiv Bisericii Române Unite tot patrimoniul, este Î.P.S. dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, care a retrocedat toate bunurile Eparhiei de Lugoj din teritoriul juridic al Arhiepiscopiei Timişoarei. Prin aceste restituiri, nu numai că s-a făcut un act de dreptate, aşa cum spunea în repetate rânduri Î.P.S. Nicolae, dar s-a restabilit pacea şi dragostea între comunităţile noastre: ortodoxe române şi române unite, din acest teritoriu.

Î.P.S. Nicolae Corneanu este un militant pentru retrocedarea bisericilor şi a caselor parohiale confiscate în anul 1948 de la Biserica Română Unită. În conţinutul Capitolului III putem urmări intervenţiile Înalt Preasfinţiei Sale în apărarea cauzei Bisericii Române Unite – „Biserică Soră”.

Isus Cristos s-a rugat Tatălui Ceresc pentru apostoli şi credincioşi, „ca toţi să fie Una” (cf. In 17, 21): „Tată Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, pe cei care mi-ai dat, ca să fie una precum şi noi” (cf. In 17, 11), „ca lumea să creadă, că Tu m-ai trimis” (cf. In 17,21). Chiar şi o rugăciune pentru Unitatea creştină, adresată lui Dumnezeu, este un lucru de foarte mare importanţă pe drumul unităţii creştine.

Raimondo-Mario Rupp

Lansarea acestei cărţi va avea loc la Lugoj, galeria „Pro-Arte”, în ziua de 26 noiembrie 2012, ora 17.00.

Cartea se poate comanda la reşedinţa Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj (Str. Ep. Dr. Ioan Bălan, nr. 6, cod 305500-Lugoj) şi la editura Surorilor Lauretane. (http://www.surorilelauretane.ro/editura.html)