De curând a apărut la Deva lucrarea: „Protopopiatul Român Unit cu Roma Greco-Catolic Hunedoara-Deva, compendiu” al cărei autoare este d-na Maria Basarab.

Prologul cărţii este realizat de pr. Sabo Sorin, paroh la biserica „Imaculata” din Deva şi are ca titlu: „preotul-semănătorul cuvântului lui Dumnezeu în sânul Bisericii”

D-na Maria Basarab îşi începe cuvântul înainte al lucrării afirmând că „scrierea şi tipărirea acestei cărţi sunt justificate de reale şi întemeiate motive”. Cartea trasează ca într-un breviar, itinerariul istoric al parohiilor din acest protopopiat într-un complex religios şi tangenţial, social şi cultural. Structura cărţii a adoptat metodologia „dicţionarului explicativ”, respectând ordinea alfabetică a denumirii parohiilor şi înşiruirea cronologică a evenimentelor, a faptelor bisericeşti îndeplinite de preoţi orânduiţi, succesiv, pe ani calendaristici. Referinţele din prezenta lucrare au fost luate din documentele aflate la Arhivele Statului din Deva, în Arhiva Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj şi consultând scrierile istorice şi religioase referenţiale, desigur, punct de plecare fiind „Șematismul Istoric” al Diecezei Lugojului, scris de Episcopul Demetriu Radu şi tipărit la Lugoj în anul 1903.

Mesajul cărţii de a crea imaginativ, legătura între biserica trecutului şi cea de acum, trecând peste anii pe nedrept întrerupţi, este de a întregi climatul spiritual de care avem atât de multă nevoie, de a reconstitui profilul istoric şi religios al unei epoci trecute, reacordat la cerinţele de acum.

Autoarea cărţii mulţumeşte celor care acordat sprijinul pe parcursul muncii la această lucrare: în primul rând Prea Sfinţitului Episcop Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj pentru acordul dat la tipărirea acestei lucrări. Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General şi Dl. Raimondo-Mario Rupp pentru ajutorul acordat în cercetarea arhivei de la Lugoj şi documentele oferite spre cercetare. Adresează recunoştinţă preoţilor: Ioan Sorin Sabo de la Deva, pr. Nicolae Didi de la Turdaş, Eugen Damian de la Hunedoara şi pr. protopop Ceciliu Micu pentru colaborarea promptă şi tuturor celor care au manifestat susţinerea potrivită pentru realizarea formei definitive a cărţii.

Autoarea susţine că redarea în scris a istoricului bisericilor din Protopopiatul greco-catolic Hunedoara-Deva completează bibliografic istoria Bisericii Române şi lămureşte faptul, că încă o carte în domeniu, întăreşte sloganul bine cunoscut „cuvintele se caută unele pe altele”, iar parafrazând se poate spune că documentele şi apoi „cărţile se caută unele pe altele” şi uneori chiar se întâlnesc nu numai pe rafturile unor biblioteci instituţionalizate sau particulare, ci şi în mintea şi simţirile celor care le consultă.

Raimondo-Mario Rupp