La reşedinţa Episcopiei de Lugoj a avut loc o reuniune de lucru a unei părţi a Comisiei eparhiale în vederea redactării Planului integrat de dezvoltare (PID) al Eparhiei de Lugoj. Această comisie s-a reunit în două zile: prima întâlnire s-a desfăşurat luni, 6 octombrie, iar a doua, joi, 9 octombrie.

La prima reuniune a lucrărilor a luat parte Prea Sfinţia Sa Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj. Participanţi în cele două zile au fost: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General (Protosincel); Pr. Dr. Marius-Petru Pop, Secretar episcopal şi consilier eparhial; Pr. Narcis Ardelean, Administrator probleme de patrimoniu; Pr. Ovidiu Neiconi, Responsabil Eparhial cu Pastoraţia Tineretului; dl. Raimondo-Mario Rupp, Responsabil internet şi audio-vizual Eparhia de Lugoj şi vicepreşedinte ASTRU Eparhial Lugoj; Pr. Inocenţiu Lung, paroh de Coştei, implicat în pastoraţia copiilor; Pr. Robert Trubiansky, paroh de Păru, implicat în pastoraţia tinerilor; d-na ec. Mihaela Pop, Director Economic al Episcopiei de Lugoj; Sr. Tereza Hortolomei, din partea Surorilor de Caritate ale Sfintei Ioana Antida de la Lugoj. Pr. Dr. Viorel Gheorghe Codrea, Asistent spiritual ASTRU Eparhial Lugoj şi Pr. Flavius-Manuel Jurcă, Protopop de Sarmisegetuza.

În ziua de 6 octombrie, întâlnirea a fost deschisă de Prea Sfințitul Alexandru Mesian cu rugăciunea „Tatăl Nostru”. Sesiunea de lucru a fost moderată de Mons. Angelo-Narcis Pop care a dat citire analizei PEST şi analizei SWOT ale Eparhiei de Lugoj, întocmite de comisia Episcopiei de Lugoj la modul de lucru ţinut la Blaj în perioada 16-18 septembrie 2014, unde au participat comisii din toate cele şase eparhii, tot în vederea redactării Planului integrat de Dezvoltare la nivelul întregii Biserici Greco-Catolice din România. În cadrul acestui modul de la Blaj s-a decis ca la nivelul fiecărei eparhii să se întocmească într-un timp cât mai scurt proiectul de dezvoltare pe o perioadă de cinci ani.

Participanţii la reuniune au identificat ca prioritare, la nivelul Episcopiei Lugojului, câteva aspecte importante de urmărit şi realizat cum ar fi: problema infrastructurii, stabilitatea economică: salarizarea clerului şi a personalului neclerical, dezvoltarea continuă a activităţii pastorale şi sociale, formarea permanentă a clerului şi a personalului neclerical; lucrul cu animatori pastorali şi identificarea de persoane cu competenţe specifice şi colaborarea cu acestea.

P.S. Alexandru a făcut apoi o trecere în revistă a acestor aspecte şi s-a pronunţat în vederea dezvoltării problematicii sus-amintite şi includerii ei în PID al Eparhiei de Lugoj. Mons. Angelo-Narcis Pop a propus celor prezenţi să analizeze până pe data de 10 octombrie a.c. elementele care pot fi incluse în PID.

În cadrul întâlnirii din ziua de 9 octombrie, materialul pregătit de Mons. Angelo-Narcis Pop a fost coroborat cu sinteza întocmită de Pr. Robert Trubiansky, pe marginea documentelor elaborate cu ocazia întâlnirii din vară a Comisiei de la nivelul Eparhiei de Lugoj pentru elaborarea PID.

Cei prezenţi au dezbătut pe marginea fiecărui punct inclus în document, reuşindu-se astfel să se realizeze un document cu care reprezentanţii Eparhiei de Lugoj din această comisie să participe la următoarea reuniune la nivel intereparhial ce va avea loc la Oradea în perioada 15-17 octombrie 2014.

Biroul Eparhial de Presă

Mai multe fotografii se găsesc AICI.