Duminică 22 ianuarie 2012, la orele 17.00 a avut loc în Catedrala mitropolitană ortodoxă din Timişoara întâlnirea ecumenică de rugăciune pentru unitatea creştinilor. Motoul întâlnirii, la care au făcut referire mai toţi reprezentanţii cultelor participante la întâlnire, a fost: “Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba” (1 Corinteni 15, 51).

Au participat, din partea gazdelor, PS Paisie, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, iar ca oaspeţi Excelenţa Sa Martin Roos, Episcop romano-catolic de Timişoara; pr. Daniel Munteanu, preot greco-catolic în parohia Sf. Iosif, Timişoara; pr. Kovacs Zsombor, pastorul evanghelic-luteran; Fazekas Csaba, protopop şi pastor reformat; pastor Ionel Tuţac, preşedintele Comunităţii Bisericilor Creştine Baptiste; pastor Constantin Leontiuc reprezentant al Comunităţii Penticostale şi nu în ultimul rând domnul Andrei Gidali, reprezentantul Comunităţii Evreieşti din oraşul de pe Bega.

Fiecare reprezentant a transmis în numele confesiunii pe care o reprezenta o scurtă meditaţie sau un mesaj legat de tema schimbării, fie ea văzută din punct de vedere mundan şi uman, dar şi din punct de vedere spiritual. O scurtă rugăciune a încheiat fiecare meditaţie rostită. Aproape din partea fiecărei confesiuni a fost prezent şi câte un cor bisericesc, care a adus cu sine, punând laolaltă cu ceilalţi fraţi creştini, din tezaurul propriei denominaţiuni, rugăciunea cântată, mai precis cântece specifice ritului şi credinţei sale. Din partea Bisericii  Greco-Catolice a participat corul parohiei “Sf. Iosif” dirijat de D-na prof. Doina Boşca iar din partea romano-catolică a participat corul de tineri “Exultate”, al Domului romano-catolic. 

Un element specific oraşului Timişoara este faptul că deşi întâlnirea este dedicată rugăciunii pentru unitatea creştinilor, în fiecare an, fără întrerupere, ba uneori chiar şi în calitate de organizatoare, participă şi Comunitatea Evreiască, prin reprezentantul ei şi corul comunităţii. Anul acesta, şi printr-o participare numeroasă, dar mai ales prin cântecele lor, coriştii comunităţii mozaice au adus o frumoasă contribuţiei întâlnirii de rugăciune, participarea lor confirmând încă o dată spiritul de toleranţă şi mai mult, de fraternitate şi deschidere al Timişoarei şi al locuitorilor ei faţă de toţi cei ce împreună-locuiesc şi se închină lui Dumnezeu în lăcaşurile de rugăciune ale oraşului.

Drd. Claudiu Călin

Mai multe fotografii se găsesc AICI.