În fiecare an în duminica dintre 18 şi 25 ianuarie se organizează la Deva – în parohia noastră – rugăciunea de unitate a creştinilor.

În acest an sus numita adunare a avut loc pe data de 23 ianuarie şi au participat preoţi greco-catolici şi ortodocși: prea onoratul părinte protopop greco-catolic al Devei, Micu Ceciliu Vasile, prea onoratul părinte protopop ortodox al Devei, Costa Petru, părintele Sabo Ioan Sorin preot paroh greco-catolic al Devei şi părintele Didi Nicolae Adrian preot paroh greco-catolic de Turdaş.

Discursurile interlocutorilor au fost axate pe unitate şi au fost animate de către corul bisericesc al parohiei greco-catolice “Immaculata” din Deva.

Dacă la început, în Biserica primară, ucenicii erau adunaţi împreună – în comuniune – la rugăciune şi la Frângerea Pâinii (Euharistie) oare de ce nu am putea fi şi noi acum? Ce ne împiedică să eliminăm divergenţele şi disputele dintre noi? De ce nu putem găsi punctele comune care ne-ar putea uni, şi să nu le căutăm pe cele care divizează? Cărui Spirit îi suntem slujitori?

Acestea ar trebui să fie întrebările pe care trebuie să ni le punem fiecare dintre noi: ortodocși, romano-catolici, greco-catolici, evanghelici (luterani), calvini, unitarieni, baptişti, penticostali şi celelalte confesiuni creştine care se găsesc în România.

Să-l rugăm pe Domnul Unităţii tuturor, Cristos, care s-a rugat: “ca toţi să fie una”, să trimită asupra noastră a tuturor pe Spiritul Tatălui ca să ne dea înțelepciunea de a fi mai buni cu noi înşine şi cu cei din jur, iar unitatea Sfintei Treimi (Tatăl, Fiul şi Spiritul sfânt) să ne fie exemplu nouă celor de pe pământ întru iubire şi fericire: precum în cer aşa şi pe pământ. Amin.

Sabo Ioan Sorin
preot paroh

Mai multe fotografii de la eveniment se găsesc AICI.