Imag045 Academia Română, Filiala Timişoara, în cooperare cu Universitatea de Vest din Timişoara, au organizat împreună Simpozionul “Cercetarea ştiinţifică şi limbajele de specialitate”, în data de 23 mai la Timişoara. Simpozionul a avut ca moderator pe Prof. Dr. Mariana Brandl-Gherga, de la Facultatea de Ştiinte Politice, Filosofie şi Jurnalism a Universităţii de Vest. Simpozionul a avut caracter pluridisciplinar, la el participând personalităţi din mediul academic, jurnalişti, cercetători, specialişti în diverse domenii de interes public. Dintre temele abordate, nu au lipsit cele legate de fenomenul Internetului, publicităţii, limbajul hermeneutic, ontologic etc.
Din partea Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, a participat Pr. Protopop Vasiloni Trandafir Florin, care a susţinut o comunicare despre viziunea teologică a comunicării.

Pr. Vasiloni Florin
Protopop de Sarmisegetuza