Duminică, 7 aprilie 2013 am avut bucuria să-l avem în mijlocul nostru pe P.S. Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, care a slujit Sfânta Liturghie Arhierească la Parohia românească “Învierea Domnului” din Udine, pentru credincioşii români din Friuli.

Seara, în aceeaşi biserică, P.S. Alexandru a fost oaspetele de onoare a evenimentului de cultură şi spiritualitate, organizat cu ocazia prezentării cărţii “Lanţuri şi teroare” a lui Ioan Ploscaru, Arhiepiscop greco-catolic de Lugoj, persecutat şi închis în închisorile comuniste pentru o lungă perioadă de timp, mai întâi pe vremea guvernului Petru Groza, imediat după 1945, iar după 1965 a ajuns la putere conducătorul Ceauşescu, care treptat a impus în România dictatura sa bazată pe ideologia social-comunistă.

Evenimentul a fost voit organizat în reprezentativa biserică “San Cristoforo” şi nu într-o sală de conferinţe, pentru a apropia, în mod neobişnuit, publicul italian de realităţile persecuţiilor comuniste. Prin intermediul „valorii de aur a cuvintelor”, îmbogăţite de imagini, simboluri şi chipuri ale ierarhilor schimbaţi la faţă de torturile de exterminare şi de imensele suferinţe, dar care totodată şi-au păstrat privirea pătrunzătoare ce transmite speranţă, dincolo de suferinţa-calvar. Uniţi fiind cu taina morţii şi Învierii lui Hristos, au ajuns să întrevadă Învierea Bisericii libere de astăzi, a cărei beneficiari pe deplin suntem noi, uneori în mod nedemn.

Au fost amintite etapele mai importante ale Bisericii româneşti din Transilvania, unirea sa cu Biserica Romei în anii 1968-1700, valorile pe care înaintaşii acestei Biserici le-au promovat şi le-au cultivat în favoarea întregului popor român la nivel religios, spiritual, cultural şi lingvistic, dar mai ales aportul adus la pregătirea şi formarea viitoarei Românii Mari (1918) şi la intrarea sa în lumea modernă civilizată, cunoscând momentul său culminant în perioada interbelică (1918-1940). După cel de-al II-lea război mondial, România a intrat în sfera de influenţă sovietică care foarte rapid a impus comunismul şi partidul comunist drept unicul şi perfectul sistem de guvernare.

Preasfinţitul Alexandru Mesian ne-a împărtăşit mărturia sa foarte interesantă şi chiar emoţionantă în momentele în care a descris câteva din faptele personale din viaţa sa de clandestin, spre exemplu, a fost hirotonit preot în secret, într-o pivniţă şi a rămas în anonimat pentru o perioada de 25 de ani, dintre care 7 ani chiar şi faţă de părinţi sau faţă de restul membrilor din familie. A fost şi este o mare responsabilitate să fii ucenic al vrednicilor ierarhi care şi-au dat viaţa pentru apărarea credinţei, pentru unirea cu Roma şi pentru păstrarea valorilor în care credeau cu tărie.

Din partea noastră, aici la Udine, a fost frumos şi înălţător să ne aflăm în faţa unuia dintre mărturisitorii oculari ai acelor vremuri crâncene de peste cortina de fier.

Extraordinara participare a oraşului Udine prin intermediul reprezentanţilor săi de seamă: Arhiepiscopul Andrea Bruno Mazzocato şi primarul Furio Honsell a confirmat încă odată sensibilitatea acestui oraş de fiecare dată când se prezintă teme importante.

Primul cetăţean Furio Honsell ne-a adus un salut în numele comunităţii oraşului, oprindu-se asupra titlului filmuleţului: „Udine, oraş sensibil la martiriul episcopilor greco-catolici români”, şi asupra faptului că suntem chemaţi să dobândim demnitatea, deoarece de multe ori suntem nedemni în faţa unei astfel de moşteniri lăsate nouă cu preţul vieţii. „Memorialul durerii” din perioada comunismului românesc este vrednic de a fi pomenit alături de multe alte memoriale la nivel internaţional.

Consulul general al României la Trieste, dr. Cosmin Dumitrescu a adus salutul Guvernului român, felicitându-i pe credincioşii parohiei româneşti greco-catolice de la Biserica “San Cristoforo”, promotorii şi organizatorii evenimentului.

Prezentarea cărţii Lanţuri şi teroare publicului italia, creează o posibilitatea nouă de cunoaştere şi aprofundare a unor aspecte pe nedrept uitate sau mai puţin tratate, dar totodată parte importantă a istoriei recente a României.

Evenimentul a fost foarte reuşit graţie numărului mare de participanţi dar şi datorită participării active a unor prieteni apropiaţi italieni, care au citit câteva fragmente semnificative din carte. Salutul Excelenţei Sale mons. Andrea Bruno Mazzocato s-a concretizat ca semn a deplinei comuniuni şi fraternităţi în Hristos.

Îi mulţumim Excelenţei Sale Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arhiepiscop de Udine, care a susţinut această iniţiativă în cadrul Arhidiecezei şi a oraşului Udine. Excelenţa sa ne-a vorbit în salutul final despre credinţa de astăzi greu încercată de idolatrii moderne, ascunse şi periculoase, invitându-ne să ne rugăm împreună rugăciunea domnească Tatăl Nostru, împărtăşind tuturor celor prezenţi binecuvântarea sa, împreună cu P.S. Alexandru Mesian.

Din iniţiativa spontană a Consulului general, toţi cei prezenţi au ţinut un minut de reculegere pentru martirii români pentru credinţă.

Evenimentul s-a terminat cu invitaţia la o masă pregătită de către doamnele din parohia românească în sala „San Cristoforo”, care s-a arătat a fi un moment prielnic pentru confruntări, dialog şi cunoaştere reciprocă.

p. Ioan Mărginean-Cociş
www.bru-italia.eu

Mai multe fotografii se găsesc AICI.