În măritul praznic al Întâmpinării Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Preasfinţia Sa Vasile a celebrat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială „Sfânta Maria” din Baia Mare alături de un sobor de preoţi, de persoane consacrate din congregaţiile şi ordinele religioase ce activează pe teritoriul Eparhiei greco-catolice de Maramureş şi pe cel al Diecezei romano-catolice de Satu Mare, precum şi de credincioşi de la parohiile din oraş.

Biserica a rânduit ca în această sărbătoare împărătească să se aducă prinos de laudă şi de mulţumire lui Dumnezeu pentru darul vieţii consacrate. Astfel, vineri a avut loc în aceeaşi biserică parohială o seară de rugăciune pentru persoanele consacrate şi pentru vocaţii la viaţa consacrată.

Adresându-se celor prezenţi, Ierarhul i-a îndemnat să vadă în insistenţa femeii cananeence iubirea care-l face pe om să treacă peste orice obstacol chiar şi atunci când aparent Dumnezeu nu-i aproape. Este iubirea ce se manifestă prin iubirea faţă de Dumnezeu, faţă de o persoană, faţă de familie, faţă de comunitatea religioasă. Vorbind despre sensul vieţii consacrate, Arhiereul a arătat cum acesta constă în a trăi pentru Împărăţia lui Dumnezeu manifestată pe deplin în Hristos ca iubire desăvârşită, chemarea fiecărui creştin fiind aceea de o face ziditoare, vindecătoare pentru cei nevoiaşi şi de a arăta cât de frumoasă este viaţa în circumstanţele date.

După cum Dumnezeu i-a binecuvântat odinioară pe dreptul Simeon şi pe prorociţa Ana cu recunoaşterea în acel copil a Mântuitorului lumii, la fel îi binecuvântează şi azi pe oamenii drepţi prin împlinirea sensului vieţii, prin aşteptarea în credinţă a Domnului istoriei ce va veni la sfârşitul veacurilor. Ori tocmai o astfel de aşteptare plină de încredere şi rugătoare este viaţa consacrată, lumină pentru lumea în care trăim.

Ca rod al lucrării Spiritului Sfânt în viaţa Bisericii, Preasfinţia Sa a ridicat la treapta ipodiaconatului doi seminarişti ai Eparhiei de Maramureş Daniel Piţ şi Vasile Grad, care parcurg drumul formării spirituale şi intelectuale în cadrul Seminarului Teologic „Sfinţii Trei Ierarhi” din Oradea.

Biroul de Presă Eparhial

DSC_0022

DSC_0037

DSC_0052