“ Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a grăi puterile Tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat Tu înainte rugându-Te, cine ne-ar fi mântuit dintru atâtea primejdii…”
(Tropar de la Paraclisul Maicii Domnului)

Surorile Bazilene au sărbătorit hramul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare. Preacurata Fecioară Maria,  ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri și mama noastră a adunat un număr mare de pelerini, atât din Baia Mare cât și din împrejurimi.

Programul de rugăciune a început în după masa zilei de 14 august, ajunul sărbătorii, cu purtarea în procesiune a icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. S-a continuat pe tot parcursul serii până târziu după miezul nopții, cu rugăciuni către Maica Preacurată. Rugăciunile,asistenţa spirituală si spovezile au fost asigurate de către preoţii Florin Fodoruţ însoțit de un număr mare de credincioși din Satu Mare, pr. Mircea Manu, pr. Mihai Șimonca, pr. Viorel Tibil, pr. Grigore Ţiplea, pr. Ionică Mătieş, pr. Marius Tomoş. Am avut de asemenea bucuria de a avea in mijlocul nostru pe Maica Valentina Hădărau superioara provincială a Ordinului Surorilor sfântului Vasile cel Mare si alte surori din provincia românească.

Sfânta Liturghie din ziua Praznicului a fost celebrată de către pr. Cristian Albu, protopop de Baia Mare alături de pr. Ioan Brăhaiţa, pr. Augustin din Ordinul Sf. Vasile cel Mare, Pr. Fârtan Eduard, rectorul Misiunii greco-catolice din Londra, pr. Iacob Talpoş, pr. Ioan Fârte, pr. Huton Radu.

Participarea atâtor suflete la sărbătoarea Maicii Domnului ridicată cu sufletul şi trupul la cer dovedeşte preţuirea acestui loc binecuvântat şi ales de Dumnezeu precum și dragostea nețărmurită a credincioșilor .

Sr. Brigita OSBM

Superioara locală

h

hram

PIC08513