Duminică, 30 iunie 2013, în Duminica Tuturor Sfinților, parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Satu Mare și-a sărbătorit sfinții ocrotitori.

Biserica s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea credincioșilor sătmăreni veniți să celebreze Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu Arhiereul lor și cu cei 17 preoți concelebranți.

Arhiereul, în cuvântul de învățătură, a îndemnat credincioșii să discearnă și să evite spiritul lumesc, înțeles ca spirit secular, ale cărui valori se opun valorilor Spiritului trimis de Hristos peste apostoli și, deci, peste Biserica Sa în ziua Cincizecimii. Valorile creștine le găsim depozitate intacte în zestre de credință ale Bisericii, chiar dacă uneori membrii acesteia, din pricina slăbiciunii firii omenești, le trăiesc adesea doar în parte. Cu toate acestea Dumnezeu ridică în toate timpurile sfinți, care sunt exemple vii ale lucrării Spiritului în Biserică. Sfântul apostol Pavel spune că roada Spiritul este: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea și curăţia (Galateni 5, 22). În fața unor daruri ca acestea se cuvine să ne deschidem inimile pentru că odată primite, vor zidi în noi o inimă nouă, lipsită de prejudecăți. Noi, creștinii mileniului trei, suntem contemporani în credință cu toți apostolii și toți sfinții, formând o unică mare familie. Prezența icoanelor cu sfinți în biserici întăresc în inimile noastre acest adevăr. 

La sfârșitul Liturghiei a fost sfințită o placă comemorativă închinată martirilor și mărturisitorilor credinței, în parcul amenajat din fața bisericii. Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frățească, la care au fost invitați toți cei prezenți. 

Mulțumim lui Dumnezeu și sfinților apostoli Petru și Pavel pentru bucuria unirii în rugăciune și bogatele haruri împărtășite tuturor celor prezenți.

Pr. paroh Florin FODORUȚ

DSC_0010

DSC_0037

DSC_0063