Duminică, 25 septembrie, peste 100 de credincioşi din parohia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Satu Mare, împreună cu părintele Florin Fodoruţ, au făcut un pelerinaj de o zi la sanctuarul marian de la Mariapocs, Ungaria. Acolo au adus veneraţie icoanei făcătoare de minuni şi s-a celebrat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie împreună cu alţi preoţi şi credincioşi greco-catolici din România şi Ungaria.

Acest pelerinaj este o încercare de a reactualiza o tradiţie mai veche a credincioşilor greco-catolici din zona Sătmarului, aceea de a se face pelerini pentru a se închina în acest sanctuar, care încă de la înfiinţarea sa a fost deschis tuturor celor trei naţionalităţi conlocuitoare de rit bizantin – ruteni, unguri şi români. Aducându-ne şi noi aminte de moşii şi strămoşii noştri întru credinţă şi de rugăciunile lor, ne-am închinat şi noi şi ne-am împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Isus Hristos, spre zidirea Trupului Său mistic, Biserica.

pr. Florin Fodoruţ

imagine

imagine

imagine

imagine

imagine