„Casei Tale se cuvine sfințenie Doamne întru lungime de zile”. Acest stih al psalmului 92 a răsunat duminică 26 august a.c. în timpul slujbei de sfințire a noii biserici parohiale din Vetiș, Protopopiatul de Satu Mare. După 6 ani de lucrări, vrednicii credincioși păstoriți de părinte Iosif Buzgău și-au văzut încununată truda și ascultate sfintele rugăciuni. Slujba de sfințire a fost săvârșită de către PS Vasile alături de un sobor de preoți avându-l în frunte pe pr. protopop Dumitru Roman.

Dulceața spirituală a acestei binecuvântate zile a izvorât atât din bogăția rugăciunilor și a cântărilor prevăzute de rânduiala sfințirii bisericii, cat si din ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și împărtășirea cu Sfintele Taine în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. În cuvântul de învățătură rostit, Arhiereul a remarcat cum neliniștea sufletului ce l-a împins pe tânărul bogat din Evanghelia duminicii de rând (Mt. 19,16-26) să se adreseze lui Isus, ne îndeamnă pe unul fiecare din noi să-L căutăm pe Dumnezeu. Ne asemănăm tânărului, nu doar în privința neliniștii, ci și în neputința de a trece un anumit obstacol din existența noastră: material, cultural, afectiv sau spiritual. Perceperea privirii blânde, si iubitoare a lui Isus ne oferă însă curajul și puterea de a înainta pe calea cea strâmtă ce duce la Împărăția Cerurilor.

Având drept hram „Adormirea Maicii Domnului”, noul locaș de închinăciune adăpostește, în Sfânta Masa a altarului, moaștele Sfintei Mucenițe Ecaterina din Alexandria (†305). Semn vizibil că Dumnezeu nu părăsește niciodată o comunitate strânsă în rugăciune, în jurul cuvântului și al Sfintelor Taine, biserica nou sfințită mărturisește generațiilor viitoare lucrările lui Dumnezeu în viața unei asemenea comunități.

În seara aceleiași duminici, Preasfinția Sa s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Culciu Mare. După rugăciunea Paraclisului, Preasfinția Sa a prezentat comunității parohiale pe noul ei păstor, în persoana pr. Ovidiu Leonard Orha. A urmat un moment de împărtășire frățească în curtea casei parohiale.

Biroul Eparhial de Presă

108_2910

108_2982

108_3203