Joi, 14 martie 2013, Liceul „Don Orione” din Oradea a primit vizita de lucru a unei delegaţii formată din specialişti ai Ministerului Educaţiei Naţionale, alături de reprezentanţi ai ISJ Bihor. Opt astfel de personalităţi în domeniul calităţii educaţiei în şcolile din România au verificat calitatea logistică, dar şi procesul educaţional din cadrul liceului nostru. Condusă de dl. prof. dr. Gheorghe Felea, consilier superior în Ministerul Educaţiei Naţionale, şi de d-ra Mădălina Lupău, inspector în cadrul ISJ Bihor, delegaţia a fost întregită de prezenţa d-lui inspector de specialitate Viorel Ilea şi a d-nei director Mihaela Bondor, care au asistat şi evaluat orele de limba română; a d-lui Gheorghe Tirla, evaluator la matematică; a d-nei Gretta Postole, prezentă pentru disciplinele tehnice; şi a doamnelor prof. dr. Dronca Maria, Anuţa Boroş şi Dorina Inţe, pentru învăţământul primar şi respectiv preşcolar.

Vizitarea şcolii, verificarea documentaţiei cerute, alături de asistarea la ore, a fost urmată de scrierea rapoartelor conclusive, al căror conţinut demonstrează odată în plus seriozitatea şi calitatea procesului educaţional din şcoala noastră. În însemnările sale, dl. consilier Gheorghe Felea preciza: „Eram prevenit despre calitatea brandului ‘Don Orione’ şi despre performanţele educaţionale ale acestei prestigioase instituţii de învăţământ bihorene, dar realităţile din instituţie transcend legenda. M-am bucurat să descopăr o unitate de învăţământ bine gospodărită, cu dotări moderne, care înregistrează performanţe, dar care oferă şi o formare profesională de calitate în domenii prioritare ale economiei locale. Felicit colectivul didactic şi conducerea şcolii pentru colaborarea cu Centrul ‘Don Orione’, Oradea, şi pentru asigurarea unor condiţii optime de pregătire a elevilor şcolii”.

pr. Mihai Fechetă
via EGCO.ro

imagine

imagine

imagine