Joi, 15 iulie 2010, un grup de peste 60 de copii şi tineri din Botiz, Dumbrava Mică şi Ciuperceni, coordonaţi de preoţii greco-catolici Nicu Huzău şi Radu Huton, au participat la o excursie – itinerariu de credinţă în municipiul Carei. Vizita a avut ca principal scop cunoaşterea şi împărtăşirea valorilor spirituale şi umane ale tinerii generaţii, cunoaşterea geografică şi istorică a locurilor, dar şi îmbogăţirea spirituală, evenimentul având ca deviză cuvintele Mântuitorului „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia” şi motoul „Sufletul nu are vacanţă”. Evenimentele s-au desfăşurat sub imperiul veseliei, cântecului şi rugăciunii şi au debutat la biserica greco-catolică protopopială Sf. Andrei din localitate, începând cu ora 10.30, prin Sfânta Liturghie celebrată de părintele greco-catolic Felician Buzgău de la parohia greco-catolică din localitatea Moftinul Mic, judeţul Satu Mare, şi de cei doi preoţi însoţitori.

În cuvântul său, pr. Felician a subliniat necesitatea rugăciunii în viaţa creştinului din toate timpurile dar mai ales în zilele noastre, în faţa provocărilor lumii contemporane, creştinii trebuind într-un chip deosebit să pună zi de zi în practică Cuvântul lui Isus Cristos, cuvânt care ne va ajuta să relaţionăm cu Dumnezeu şi cu aproapele; în timp ce preoţii Nicu Huzău şi Radu Huton au subliniat importanţa cuvântului lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, acolo găsind răspunsuri şi soluţii la toate problemele vieţii de zi cu zi. Trebuie să ducem mai departe lumina Cuvântului lui Dumnezeu în cele mai îndepărtate locuri de pe pământ, şi cu toate că avem şi perioade de vacanţe şi concediu, sufletul nu are niciodată vacanţă, trebuind ca totdeauna să păstrăm un dialog cu Dumnezeu prin rugăciune şi sacramente.

În continuare, copiii şi tinerii oaspeţi au vizitat Monumentul Ostaşului Necunoscut, dar şi parcul dendrologic şi castelul grofului Karoly din localitate, unde au trăit momente de veritabilă destindere şi binemeritată bucurie. Un alt punct important din itinerariu l-a constituit şi vizitarea mănăstirii franciscane greco-catolice Sf. Anton de Padova, unde au fost primiţi de pr. paroh Emanuel Agu, care a prezentat în două cuvinte viaţa sfinţilor Francisc de Assisi şi Anton de Padova, care tineri fiind au ales să abandoneze toate plăcerile lumeşti şi să îl urmeze pe Cristos cel sărac.

Sfântul Francisc l-a cunoscut pe Dumnezeu în închisoarea în care l-au aruncat cruciadele din acele vremuri, fiind o pildă vie pentru noi de a-L căuta pe Cristos în cele mai grele clipe din viaţă. De asemenea şi sfântul Anton de Padova este o mărturie vie a minunilor lui Dumnezeu în viaţa noastră, el luptând prin Cuvântul lui Dumnezeu contra periculoaselor erezii care, ca şi azi, bântuiau lumea creştină făcând mii de victime. Cunoscut este evenimentul în care, nefiind ascultat de locuitorii unei localităţi din Italia, el a predicat de pe ţărmul mării miilor de peşti care au ieşit la suprafaţă pentru a-i asculta cuvântul. Mai este de amintit şi minunea pe care Sfântul Minunilor a făcut-o la o înmormântare a unui om bogat dar avar, când după ce a proclamat Sfânta Evanghelie în care erau amintite cuvintele Mântuitorului „unde este comoara ta acolo este şi inima ta”, a cerut să se deschidă cufărul răposatului în care se afla şi inima lui.

În continuare micii creştini s-au bucurat de plăcerile verii la Ştrandul Termal din Carei, ziua încheindu-se printr-un alt popas de credinţă, de data aceasta la capela greco-catolică „Familia Pop” din Satu Mare, unde pr. paroh Cristian Sabău le-a vorbit despre faptul că Isus este prietenul tuturor oamenilor, dar în chip deosebit El îi iubeşte şi îi binecuvântează pe copii şi tineri, astăzi fiind mai actuale ca niciodată cuvintele „dacă nu veţi deveni ca şi copiii, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor”.

De la Satu Mare a transmis pentru BRU.ro Valeriu Ioan grecocatolicasm

imagine

imagine

imagine