Pe data de 25 octombrie a.c., Episcopia Greco-Catolică de Oradea a chemat Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe din Oradea la o întâlnire de conciliere, având ca scop discutarea problemei Bisericii Seminarului deţinută de către partea ortodoxă, în vederea retrocedării acesteia către partea catolică. Din partea catolică participau pr. protopop G. Buboi, pr. rector. C. Sabău şi juristul F. Jula, aşteptând ca de asemenea, parohia ortodoxă să se prezinte cu trei reprezentanţi.În locul acestuia, s-a prezentat doar unul singur, avocatul L. Negruţiu care susţinea că partea ortodoxă nu fusese informată la timp de această convocare, în ciuda faptului că invitaţia fusese trimisă cu confirmare de primire deja cu mai bine de o lună înainte. Scuza nu părea deloc plauzibilă, încât parte din presa locală anunţase deja în zilele precedente evenimentul, la care de altfel s-a prezentat în timpul discuţiilor un credincios ortodox, care tocmai că aflase de întâlnirea programată. Partea ortodoxă a solicitat amânarea discuţiilor, invocând diferite motive. Comisia catolică a scurtat timpii, convocând la o nouă întâlnire peste nu mai mult de cinci zile.

Pe data de 31 octombrie, la întrunirea anunţată, s-a prezentat din nou, din partea ortodoxă, tot o singură persoană laică, dl. Ioan Cohut. Acesta a prezentat comisiei catolice o adresă provenind din partea parohiei ortodoxe, prin care se nega catolicilor restituirea lăcaşului invocând felurite motive: numărul de 4.000 de suflete de ortodocşi care frecventează respectiva parohie, existenţa unei parohii greco-catolice în municipiu cu acelaşi hram sau survolarea rolului Episcopiei Ortodoxe prin apelul direct la Parohia în cauză. Însă afirmaţia din respectiva adresă care a ofensat profund partea catolică a fost aceea conform căreia „biserica Sf. Gheorghe nu a fost niciodată biserica Seminarului” şi nu a fost construită de către greco-catolici. Partea catolică a considerat că această idee lezează bunul simţ şi memoria cetăţenilor oraşului Oradea, care îşi amintesc că de din totdeauna, înainte de regimul comunist, respectivul lăcaş era «Biserica Seminarului».

Ambele întâlniri au consemnat discuţiile în procese verbale. Partea catolică consideră prin urmare că a îndeplinit astfel prevederile legii 182/2005, precum şi pe cele ale unui bun simţ creştin, urmând să treacă acum la rezolvarea chestiunii pe alte căi. În acest sens, s-a făcut un apel cu ajutorul mass-mediei locale, ca Biserica Seminarului să fie predată până pe data de 13 noiembrie a.c.