Elevii Liceului Greco-Catolic “Iuliu Maniu” din Oradea şi-au manifestat talentul construind iesle de Crăciun pe care le-au expus în sala mare a liceului în perioada 17-20 decembrie. Fiecare clasă a construit o iesle pe care a expus-o pentru a fi admirată de către toţi cei care au participat la serbările organizate în perioada premergătoare Crăciunului în aceeaşi sală. Evenimentul face parte din proiectul “Adevăratul sens al Sărbătorii Crăciunului” propus de Catedra de religie.

Punctul culminant al evenimentului a avut loc joi, 20 decembrie, când au fost premiate în mod festiv cele mai creative clase. La eveniment a fost prezent şi PS Virgil Bercea care a înmânat personal diplomele claselor participante. În acelaşi timp elevii împreună cu profesorii lor au cântat câteva colinde Prea Sfinţitului Virgil, urându-i Sărbători fericite.

Premiile, constând în cărţi pe diferite teme, au fost oferite de către Editura Galaxia Gutenberg şi de către Episcopia Greco-Catolică de Oradea. Susţinători ai evenimentului au fost şi Parohia Greco-Catolică de la Roma – Euclide precum şi un grup de prieteni italieni din Cuneo – Italia.

După încheierea expoziţiei cele mai reprezentative iesle au fost donate unor familii defavorizate.

Reprezintă o prioritate pentru noi, ca şcoală catolică, aceea de a ajuta copiii şi pe părinţii lor să înţeleagă că Sărbătoarea Crăciunului nu îl are în centru pe Moş Crăciun care ne aduce daruri ci îl are în centru pe Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu care devine om pentru fiecare dintre noi.

De Crăciun sărbătorim naşterea lui Isus Hristos, a doua persoană din Sfânta Treime. El a venit în lume pentru ca noi să putem merge în Rai, alături de Dumnezeu, acesta fiind darul cel mai de preţ pe care omul l-a putut primi vreo dată.

Lumea secularizată încearcă tot mai mult să elimine elementele religioase creştine din majoritatea sărbătorilor sărăcindu-le de sens tot mai mult. Noi avem datoria de a redescoperi mereu sensul creştin şi profund al sărbătorilor. Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a familiei deoarece Isus s-a născut în sânul unei familii. Acest lucru este subliniat în ieslea specifică Crăciunului. Privind ieslea nu putem să nu ne gândim la familie, la sărăcia în care s-a născut Fiul lui Dumnezeu, la faptul că întreaga creaţie tresaltă la auzul veştii dată de către îngeri: Astăzi s-a născut/Cel făr’ de-nceput/Cum au zis proorocii. Îngerii, păstorii, magii veniţi din depărtare ne invită să nu fim indiferenţi la evenimentul întrupării lui Dumnezeu.

pr. Anton Cioba,
director spiritual al
Liceului Greco-Catolic “Iuliu Maniu”
via EGCO.ro 

imagine

imagine

imagine