Marţi, 13 martie 2012, la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” din Oradea a avut loc lansarea de carte a prof. univ. dr. Valentin Timaru: „Stilistică muzicală” editată la Editura Tiparniţa din Arad. Prof. Ligia Mirişan, directoarea Bibliotecii, în calitate de gazdă, a luat cuvântul întâmpinând autorul şi sala arhiplină cu un discurs plin de căldură, prin care a reliefat legăturile şi colaborările îndelungate ale compozitorului, muzicologului şi profesorului Valentin Timaru cu oraşul, cu oamenii săi, cu Facultatea de Muzică.

Conf. univ. dr. Mirela Ţârc, prodecan al Facultăţii de Arte a Universităţii din Oradea, a prezentat lucrarea, subliniind importanţa lansării pe piaţa de carte a volumului întâi a „Stilisticii muzicale”, o carte aşteptată atât de studenţi cât şi de profesori sau muzicologi, şi de ce nu, chiar şi de melomani. S-a evidenţiat rolul de model al acestei cărţi, model de analiză, sistematizare şi reflecţie asupra fenomenului muzical în care compozitorul porneşte de la cântecul primilor creştini la monodia gregoriană şi bizantină, trecând prin principalele etape stilistice: Evul Mediu, Renaşterea, Clasicismul muzical şi se opreşte la finele Romantismului, cu promisiunea celui de-al doilea volum care să trateze epoca stilistică a secolului neliniştit al modernităţii şi contemporaneităţii muzicale.

Cartea conţine informaţii utile şi esenţiale, pertinente şi personalizate prin comentarii critice în ceea ce priveşte cadrul istoric, cultural, detalii biografice semnificative, cât şi analize ale elementelor de limbaj, dar mai ales sinteze şi observaţii de mare profunzime asupra stilului epocii, şcolii muzicale sau individualităţii creaţiei fiecăruia dintre marii compozitori ai lumii. Amprenta stilistică a retoricii discursului personal este unică, uneori impregnată de acribia demersului ştiinţific, analitic, focusat pe demonstraţie, alteori seducătoare prin încărcătura emoţională şi sensibilitate.

Prof. univ. dr. Valentin Timaru a luat cuvântul pentru a mulţumi publicului pentru interesul arătat faţă de cartea sa şi pentru a evoca amintirea unor prieteni dragi care îl leagă de Oradea: prof. univ. dr. Avram Geoldeş, prof. Maria Tsintsilonis, prof. Gheorghe David, chiar dacă aceştia au trecut deja la Domnul, dedicându-le acest eveniment. În semn de omagiu şi preţuire, lect. univ dr. Carmen Rus şi prof. dr. Radu Mureşan au oferit în dar un recital de lucrări corale religioase compuse de maestrul Valentin Timaru, reflectând astfel nu numai calitatea acestuia de gânditor asupra şi despre arta sunetelor, cât şi pe cea de gânditor cu şi prin arta sunetelor. Corul Departamentului de Muzică al Universităţii din Oradea a interpretat sub bagheta dirijoarei Carmen Rus, cu profesionalism şi emoţie, lucrările: „O, măicuţă sfântă” şi „Sub o salcie pletoasă”, iar corurile conduse cu măiestrie de prof. dr. Radu Mureşan, „Schola Cantorum” şi „Buna Vestire” au interpretat din Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur: „Sfinte Dumnezeule”, ecteniile „Doamne îndură-te de noi”, „Pe tine te lăudăm” şi „Tatăl nostru”. Astfel manifestarea a avut o dublă semnificaţie, aceea de sărbătoare a spiritului dar şi a sufletului.

Mirela Ţârc
via EGCO.ro

imagine

imagine

imagine