În seara zilei de joi, 18 aprilie 2013, la Seminarul Teologic „Sfinţii Vasile, Grigore şi Ioan” din Oradea, a avut loc conferinţa intitulată Medicina între Miracol şi Ştiinţă, prezentată de prof. univ. dr. Sorin Nicu Blaga, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca. În deschiderea conferinţei, au fost susţinute două interpretări muzicale din bunăvoinţa a doi tineri artişti, Bogdan Cocora la violoncel şi Răzvan Reşte la pian.

În expunerea prezentată de autor s-a făcut o trecere în revistă a etapelor evolutive a ştiinţei medicale, reliefând figurile exponenţiale din cele mai străvechi timpuri şi până în prezent, arătând care a fost contribuţia fiecărui savant în vederea dezvoltării continue prin cercetare a medicinii. La finalul prezentării, autorul a atras atenţia asupra unui risc la care este expus orice savant, indiferent de domeniul de activitate, în momentul în care dispare unitatea dintre preocuparea ştiinţifică şi dimensiunea umanistă. Pe acest considerent, autorul a punctat condiţia indispensabilă pentru un medic, care dincolo de valenţele şi de performanţele profesionale, trebuie să fie mai întâi de toate un seamăn al pacientului. Înglobând cele trei aspecte fundamentale, ştiinţa, conştiinţa şi condiţia umană a medicului, coroborată cu dimensiunea credinţei în divinitate, doar împreună vor reuşi să transforme actul medical al vindecării, făcând dintr-o simplă lucrare omenească un adevărat miracol, avându-l pe Dumnezeu alături.

La finalul conferinţei, PS Virgil Bercea, în calitate de gazdă, a mulţumit prof. univ. dr. Sorin Nicu Blaga pentru prezenţa sa dar şi pentru frumoasa conferinţă educativă pe care a prezentat-o. În încheiere, corul Seminarului Teologic orădean, „Schola Catorum”, dirijat de prof. dr. Radu Mureşan, a interpretat un scurt recital muzical, conform timpului liturgic.

via EGCO.ro