Agenda liturgică 2018

IAN * FEB * MAR * APR * MAI * IUN * IUL * AUG * SEP * OCT * NOV * DEC

Luna ianuarie

1LTĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. Vasile cel Mare (†379). Lit. Sf. Vasile cel Mare; EvU Io 10,9-16; Antifoane; lecturile sărb.: Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2,20-21.40-52; lecturile Duminicii dinaintea Botezului Domnului: Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8. Anul Nou civil. Te Deum.
2M☼ Înainteserbarea Botezului Domnului; Sf. papă Silvestru (†335). Evr 5,4-10 (Ap din Minei din 14 iunie); Io 3,1-15 (Joi în Săpt Luminată).
3MSf. Pf. Malahia (†445 îHr); Sf. m. Gordiu (†323). Fap 2,14-21 (Marți în Săpt Luminată); Mt 23,23-28 (Marți 11 dR).
4JAdunarea celor 70 Apostoli. Sf. cuv. Teoctist. 1Cor 4,9-16 (Duminica 10 dR); Lc 10,1-15. (Vineri 22 dR).
5VAjunul Botezului Domnului. Sf. m. Teopempt și Teona (†sec. III); Sf. cuv. Sinclitica (†sec. IV). Orele împărătești. Vecernia cu Lit. Sf. Vasile cel Mare. 1Cor 9,19-27; Lc 3,1-18. Post și ajun.
6S(+) BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza). Antifoane; Câți în Hristos; Sfințirea Mare a apei. EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14.3,4-7; Ev Mt 3,13-17.
7D* DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL (†sec. I); Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor (†420). G 6; EvÎ 9; Ap Ef 4,7-13 și Fap 19,1-8; Ev Mt 4,12-17 și Io 1,29-34.
8LSf. cuv. Gheorghe Hozevitul (†sec. VII); Sf. cuv. Domnica (†sec. V). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 31-a dR. Evr 11,17-31; Mc 9,42-10,1.
9MSf. m. Polieuct (sec. III). Evr 12,25-29; Mc 10,2-12.
10MSf. Grigore de Nissa (†394); Sf. cuv. pr. Marcian (†450); Sf. ep. Domețian (sec. IV). Iac 1,1-18; Mc 10,11-16. Harți.
11J+ Sf. cuv. Teodosie cel Mare (†529). Iac 1,19-27; Mc 10,17-27.
12VSf. m. Tatiana (sec. III). Iac 2,1-13; Mc 10,24-32. Harți.
13SSâmbăta după Botezul Domnului. Sf. m. Ermil și Stratonic (†370). Ef 6,10-17 (Duminica 27 dR); Mt 4,1-11.
14DDUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși). Sf. cuv. m. din Sinai și Rait (†370). G 7; EvÎ 10; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19. Încheierea sărb. Botezului Domnului.
15LSf. cuv. Pavel din Teba (sec. IV); Sf. cuv. Ioan Colibașul (sec. V). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 32-a dR. Iac 2,14-26; Mc 10,46-52.
16M☼ Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru. Iac 3,1-10; Mc 11,11-23.
17M(+) Sf. cuv. Antonie cel Mare (†356). Iac 3,11-4,6; Mc 11,22-26.
18J+ Sf. aep. Atanasie (†373) și Chiril (†445). Iac 4,7-5,9; Mc 11,27-33. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19VSf. cuv. Macarie Egipteanul (†390); Sf. aep. Arsenie (sec. IX). 1Pt 1,1-2,10; Mc 12,1-12.
20SSf. Eftimie cel Mare (†473). 1Tes 5,14-23; Lc 17,3-10.
21DDUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul (†662); Sf. m. Neofit (†309); [Sf. m. Agneza (sec. IV)]. G 8; EvÎ 11; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.
22LSf. ap. Timotei (sec. I); Sf. m. Anastasie Persanul (†628). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 33-a dR. 1Pt 2,21-3,9; Mc 12,13-17.
23MSf. m. Clement și Agatanghel (sec. IV). 1Pt 3,10-22; Mc 12,18-27.
24MSf. cuv. Xenia (sec. V); [Sf. ep. Francisc de Sales (†1622)]. 1Pt 4,1-11; Mc 12,28-37.
25J(+) Sf. aep. Grigore din Nazianz (†390); Sf. ep. m. Bretanion din Tomis (†370). 1Pt 4,12-5,5; Mc 12,38-44. Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26VSf. cuv. Xenofont și familia sa (sec. VI). 2Pt 1,1-10; Mc 13,1-8.
27S+ Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur. 2Tim 2,11-19; Lc 18,2-8.
28DDUMINICA 33 dR (a Vameșului și fariseului). Sf. cuv. Efrem Sirul (†373); [Sf. Toma de Aquino (†1274)]. G 1; EvÎ 1. Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14. Începutul Triodului.
29LAducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul. În timpul săpt Ap și Ev săpt a 34-a dR. 2Pt 1,20-2,9; Mc 13,9-13.
30M(+) SF. TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit (†235). EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31M☼ Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată (sec. IV); [Sf. Ioan Bosco (†1888)]. 2Pt 3,1-18; Mc 13,24-31. Harți.


Acest calendar se bazează pe agenda liturgică pe 2018 apărută la Casa de Editură Viaţa Creştină. Dacă vă interesează calendarul de perete, mergeţi aici.

(+) Semnul Sărbătorilor Împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.
(+) Semnul Sfinţilor cu Priveghere şi Polieleu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.
+ Semnul Sfinţilor care au numai Polieleu.
* Semnul Sfinţilor care au Doxologia Mare.
☼ Semnul Sfinţilor care au Stihiri la Laude.
Zilele Sfinţilor de rând nu au niciun semn tipiconal.