Agenda liturgică 2018

IAN * FEB * MAR * APR * MAI * IUN * IUL * AUG * SEP * OCT * NOV * DEC

Luna noiembrie

1JSf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată (†303). 1Tes 4,18-5,10; Lc 11,47-12,1.
2VSf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist (sec. IV). 1Tes 5,9-13.24-28; Lc 12,2-12.
3SSf. m. Achepsima (†378); Sf. m. Aitala și Iosif (†379). 2Cor 11,1-6; Lc 9,1-6.
4DDUMINICA 22 dR (a Bogatului nemilostiv). Sf. cuv. Ioanichie cel Mare (†846); Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu (sec. II); [Sf. Carol Borromeul (†1584)]. G 6; EvÎ 1; Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.
5LSf. Galaction și Epistimia (†250). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 25-a dR. 2Tes 1,1-10; Lc 12,13-15.22-31.
6MSf. aep. Pavel Mărturisitorul (†351). 2Tes 1,10-2,2; Lc 12,42-48.
7MCei 33 Sf. m din Melitene (†309); Sf. cuv. Lazăr Taumaturgul (†1054). 2Tes 2,1-12; Lc 12,48-59.
8J(+) SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL ȘI TOATE CETELE PUTERILOR CEREȘTI. EvU Mt 13,24-30.36-43; Ap Evr 2,2-10; Ev Lc 10,16-21.
9VSf. m. Onisifor și Porfirie (†290); Sf. cuv. Matroana (sec. V) și Teoctista din Lesbos. 2Tes 3,6-18; Lc 13,31-35.
10SSf. ap. Sosipatru, Erast și cei împreună cu ei, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Orest. Gal 1,3-10; Lc 9,37-43.
11DDUMINICA 25 dR (a Samarineanului milostiv). Sf. m. Mina (sec. III), Victor, Vichentie și Ștefanida (sec. II); Sf. cuv. Teodor Studitul (†826). G 7; EvÎ 2; Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37. Colecta în favoarea Asociației "Caritas".
12L☼ Sf. aep. Ioan Milostivul (†619); Sf. cuv. Nil Sinaitul (†430); Sf. aep. m. Iosafat, OSBM (†1623). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 26-a dR. 1Tim 1,1-7; Lc 14,1.12-15.
13M(+) Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului (†407). 1Tim 1,8-14; Lc 14,25-35.
14M* Sf. ap. Filip (sec. I). 1Tim 1,18-20; 2,8-15; Lc 15,1-10.
15JSf. m. Gurie, Samona și Aviv (sec. IV). 1Tim 3,1-13; Lc 16,1-9. Începe Postul Crăciunului. Post.
16V* Sf. ap. și ev. Matei (sec. I). 1Tim 4,4-8.16; Lc 16,15-18; 17,1-4.
17S☼ Sf. ep. Grigore Taumaturgul (†270). Gal 3,8-12; Lc 9,57-62.
18DDUMINICA 26 dR (a Bogatului căruia i-a rodit țarina). Sf. m. Platon și Roman (†305). G 8; EvÎ 3; Ap Ef 5,8-19; Ev Lc 12,16-21.
19LSf. pf. Avdie (sec. VI îHr); Sf. m. Varlaam (sec. III). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 27-a dR. 1Tim 5,1-10; Lc 17,20-25.
20MSf. cuv. Grigore Decapolitul (†842); Sf. aep. Proclu (†466); Sf. Dasius din Durostorum (†304). Înainteserbarea Intrării în Templu a Maicii Domnului. 1Tim 5,11-21; Lc 17,26-37.
21M(+) INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Antifoane; Ap Evr 9,1-7; Ev Lc 10,38-42; 11,27-28.
22JSf. ap. Filimon, Apfia și Onisim (sec. I); Sf. m. Cecilia, Valerian și Tiburțiu (sec. III). 1Tim 6,17-21; Lc 18,31-34.
23VSf. ep. Amfilochie (†395); Sf. ep. Grigore (†638). 2Tim 1,1-2.8-18; Lc 19,12-28.
24S☼ Sf. papă m. Clement (†97); Sf. Petru al Alexandriei (†312). Gal 5,22-6,2; Lc 10,19-21.
25D* DUMINICA 30 dR (a Tânărului bogat). Sf. m. Ecaterina din Sinai (†305); Sf. m. Mercurie (†250). Încheierea sărb. Intrării în Templu a Maicii Domnului. G 1; EvÎ 4; Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.
26LSf. cuv. Alipie Stâlpnicul (sec.VII); Sf. Nicon Metanoitul (sec. X). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 28-a dR. 2Tim 2,20-26; Lc 19,37-44.
27M☼ Sf. m. Iacob Persul (†422). 2Tim 3,16-4,4; Lc 19,45-48.
28MSf. cuv. Ștefan cel Nou (†764); Sf. m. Irinarh; [Sf. Caterina Labourè (†1876)]. 2Tim 4,9-22; Lc 20,1-8.
29JSf. m. Paramon și Filumen (†250). Tit 1,5-14; Lc 20,9-18.
30V(+) Sf. ap. Andrei. Tit 1,15-2,10; Lc 20,19-26.


Acest calendar se bazează pe agenda liturgică pe 2018 apărută la Casa de Editură Viaţa Creştină. Dacă vă interesează calendarul de perete, mergeţi aici.

(+) Semnul Sărbătorilor Împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.
(+) Semnul Sfinţilor cu Priveghere şi Polieleu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.
+ Semnul Sfinţilor care au numai Polieleu.
* Semnul Sfinţilor care au Doxologia Mare.
☼ Semnul Sfinţilor care au Stihiri la Laude.
Zilele Sfinţilor de rând nu au niciun semn tipiconal.