Agenda liturgică 2021

IAN * FEB * MAR * APR * MAI * IUN * IUL * AUG * SEP * OCT * NOV * DEC

Luna noiembrie

1L☼ Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată (†303). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 24-a dR. 1Tes 2,20-3,8; Lc 11,29-33.
2MSf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist (sec. IV). 1Tes 3,8-13; Lc 11,34-41.
3MSf. m. Achepsima (†378); Sf. m. Aitala și Iosif (†379). 1Tes 4,1-12; Lc 11,42-46.
4JSf. cuv. Ioanichie cel Mare (†846); Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu (sec. II); [Sf. Carol Borromeu (†1584)]. 1Tes 4,18-5,10; Lc 11,47-12,1.
5VSf. Galaction și Epistimia (†250). 1Tes 5,9-13.24-28; Lc 12,2-12.
6SSf. aep. Pavel Mărturisitorul (†351). 2Cor 11,1-6; Lc 9,1-6.
7DDUMINICA 24 dR (a Învierii fiicei lui Iair). Cei 33 Sf. m din Melitene (†309); Sf. cuv. Lazăr Taumaturgul (†1054). G 3; EvÎ 9; Ap Ef 2,14-22; Ev Lc 8,41-56.
8L(+) SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL ȘI TOATE CETELE PUTERILOR CEREȘTI. EvU Mt 13,24-30.36-43; Ap Evr 2,2-10; Ev Lc 10,16-21.
9MSf. m. Onisifor și Porfirie (†290); Sf. cuv. Matroana (sec. V) și Teoctista din Lesbos. În timpul săpt Ap și Ev săpt a 25-a dR. 2Tes 1,10-2,2; Lc 12,42-48.
10MSf. ap. Sosipatru, Erast și cei împreună cu ei, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Orest. 2Tes 2,1-12; Lc 12,48-59.
11JSf. m. Mina (sec. III), Victor, Vichentie și Ștefanida (sec. II); Sf. cuv. Teodor Studitul (†826). 2Tes 2,13-3,5; Lc 13,1-9.
12V☼ Sf. aep. Ioan Milostivul (†619); Sf. cuv. Nil Sinaitul (†430); Sf. aep. m. Iosafat, OSBM (†1623). 2Tes 3,6-18; Lc 13,31-35.
13S(+) Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului (†407). Gal 1,3-10; Lc 9,37-43.
14D* DUMINICA 25 dR (a Samarineanului milostiv). Sf. ap. Filip (sec. I). G 4; EvÎ 10; Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37. Colecta în favoarea Asociației "Caritas".
15LSf. m. Gurie, Samona și Aviv (sec. IV). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 26-a dR. 1Tim 1,1-7; Lc 14,1.12-15. Începe Postul Crăciunului. Post.
16M* Sf. ap. și ev. Matei (sec. I). 1Tim 1,8-14; Lc 14,25-35.
17M☼ Sf. ep. Grigore Taumaturgul (†270). 1Tim 1,18-20;2,8-15; Lc 15,1-10.
18JSf. m. Platon și Roman (†305). 1Tim 3,1-13; Lc 16,1-9.
19VSf. pf. Avdie (sec. VI îHr); Sf. m. Varlaam (sec. III). 1Tim 4,4-8.16; Lc 16,15-17,4.
20SSf. cuv. Grigore Decapolitul (†842); Sf. aep. Proclu (†466); Sf. Dasius din Durostorum (†304). Înainteserbarea Intrării în Templu a Maicii Domnului. Gal 3,8-12; Lc 9,57-62.
21D(+) DUMINICA 26 dR (a Bogatului căruia i-a rodit țarina). INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI. G 5; EvU Lc 1,39-49.56; Antifoane; Ap Ef 5,8-19 (a duminicii); Ap Evr 9,1-7 (a sărbătorii); Ev Lc 12,16-21 (a duminicii); Ev Lc 10,38-42;11,27-28 (a sărbătorii).
22LSf. ap. Filimon, Apfia și Onisim (sec. I); Sf. m. Cecilia, Valerian și Tiburțiu (sec. III). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 27-a dR. 1Tim 5,1-10; Lc 17,20-25.
23MSf. ep. Amfilochie (†395); Sf. ep. Grigore (†638). 1Tim 5,11-21; Lc 17,26-37.
24M☼ Sf. papă m. Clement (†97); Sf. Petru al Alexandriei (†312). 1Tim 5,22-6,11; Lc 18,15-17.26-30.
25J* Sf. m. Ecaterina din Sinai (†305); Sf. m. Mercurie (†250). Încheierea sărb. Intrării în Templu a Maicii Domnului. 1Tim 6,17-21; Lc 18,31-34.
26VSf. cuv. Alipie Stâlpnicul (sec.VII); Sf. Nicon Metanoitul (sec. X). 2Tim 1,1-2.8-18; Lc 19,12-28.
27S☼ Sf. m. Iacob Persanul (†422). Gal 5,22-6,2; Lc 10,19-21.
28DDUMINICA 30 dR (a Tânărului bogat). Sf. cuv. Ștefan cel Nou (†764); Sf. m. Irinarh; [Sf. Caterina Labouré (†1876)]. G 6; EvÎ 1; Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.
29LSf. m. Paramon și Filumen (†250). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 28-a dR. 2Tim 2,20-26; Lc 19,37-44.
30M(+) Sf. ap. Andrei. 2Tim 3,16-4,4; Lc 19,45-48.


Acest calendar se bazează pe agenda liturgică pe 2019 apărută la Casa de Editură Viaţa Creştină. Dacă vă interesează calendarul de perete, mergeţi aici.

(+) Semnul Sărbătorilor Împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.
(+) Semnul Sfinţilor cu Priveghere şi Polieleu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.
+ Semnul Sfinţilor care au numai Polieleu.
* Semnul Sfinţilor care au Doxologia Mare.
☼ Semnul Sfinţilor care au Stihiri la Laude.
Zilele Sfinţilor de rând nu au niciun semn tipiconal.