Agenda liturgică 2018

IAN * FEB * MAR * APR * MAI * IUN * IUL * AUG * SEP * OCT * NOV * DEC

Luna februarie

1JSf. m. Trifon (†250). 1Io 1,8-2,6; Mc 13,31-14,2. Înainteserbarea Întâmpinării Domnului.
2V(+) ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU. Ziua Vieții Consacrate. EvU Lc 2,25-32; Ap Evr 7,7-17; Ev Lc 2,22-40. Harți.
3SDreptul Simeon și profetesa Ana. 2Tim 3,1-9; Lc 20,46-21,4.
4DDUMINICA 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. cuv. Isidor Pelusiotul (†449). G 2; EvÎ 2; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.
5LSf. m. Agata (†251). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 35-a dR. 1Io 2,18-3,8; Mc 11,1-11.
6MSf. ep. Vucol al Smirnei (sec. II); Sf. m. Iulian (†284). 1Io 3,9-22; Mc 14,10-42.
7MSf. ep. Partenie (sec. IV); Sf. cuv. Luca (†953). 1Io 3,21-4,11; Mc 14,43-15,1.
8J☼ Sf. m. Teodor Stratilat (sec. IV); Sf. pf. Zaharia (†520 ÎHr). 1Io 4,20-5,21; Mc 15,1-15.
9VSf. m. Nichifor (sec. III). 2Io 1,1-13; Mc 15,20.22.25.33-41. Încheierea sărb. Întâmpinării Domnului.
10SSf. m. Haralambie (†202); [Sf. Scolastica (†547)]. 1Cor 10,23-28; Lc 21,8-9.25-27.33-36. Pomenirea tuturor morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.
11DDUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoșătoarei judecăți). Sf. ep. m. Vlasie (sec. IV); [Prima apariție a Sfintei Fecioare la Lourdes - 1858]. G 3; EvÎ 3; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
12LSf. aep. Meletie al Antiohiei (†381). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 36-a dR. 3Io 1,1-15; Lc 19,29-40; 22,7-39.
13MSf. cuv. Martinian (sec. IV). Iu 1,1-10; Lc 22,39-42.45-71; 23,1.
14MSf. cuv. Auxențiu (sec. IV); [Chiril și Metodiu - patronii Europei]. (Apoc 1,1-8; Lc 23,32-49 Ev Patimi 8). Zi aliturgică. Aliluia. Harți lactate.
15JSf. ap. Onisim (sec. I). Iu 1,11-25; Lc 23,1-34.44-56.
16VSf. m. Pamfil și cei împreună cu el (†309). (Apoc 1,9-20; Io 19,25-37 Ev Patimi 9). Zi aliturgică. Aliluia. Harți lactate.
17S☼ Sf. m. Teodor Tiron (sec. IV). Rm 14,19-23; 16,25-27; Mt 6,1-13. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări: Gal 5,22-6,2; Mt 11,27-30.
18DDUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (a Izgonirii lui Adam din Rai). Sf. papă Leon (†461). G 4; EvÎ 4; Ap Rm 13,11-14; 15,1-4; Ev Mt 6,14-21.
19LSf. ap. Arhip, Filimon și Apfia (sec. I). Apoc 2,1-11; Lc 21,8-36 (Ev Vecerniei). Începutul Postului Mare. Post și ajun.
20MSf. ep. Leon al Cataniei (sec. VIII). Apoc 2,12-28; Mt 6,1-13 (Ev Vecerniei).
21MSf. cuv. Timotei (sec. VIII); Sf. Eustatie al Antiochiei (†338). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 3,1-13; Mc 11,22-26 și Mt 7,7-8 (Ev Vecerniei).
22JAflarea moaștelor martirilor din Eughenion (sec. IV). Apoc 3,14-22; Mt 7,7-11 (Ev Vecerniei).
23VSf. ep. m. Policarp al Smirnei (†155). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 4,1-11; Io 15,1-7 (Ev Vecerniei).
24S+ Întâia și a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul. Evr 1,1-12; Mc 2,23-3,5. Pomenirea morților: 1Tes 4,13-17; Io 5,24-30.
25DDUMINICA 1 DIN POST (a Dreptei credințe sau a Ortodoxiei). Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului (†806). G 5; EvÎ 5; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.
26LSf. ep. Porfirie al Gazei (†420). Apoc 5,1-14; Mt 24,1-13 (Sâmbăta 15 dR).
27MSf. cuv. Procopie Decapolitul (sec. VIII). Apoc 6,1-17; Mt 24,13-28 (Joi 11 dR).
28MSf. cuv. m. Vasile (sec. VIII); Sf. cuv. Casian Romanul (†435). Lit. Înaintesfințitelor. Apoc 7,1-17; Mt 24,27-33 (Vineri 11 dR).


Acest calendar se bazează pe agenda liturgică pe 2018 apărută la Casa de Editură Viaţa Creştină. Dacă vă interesează calendarul de perete, mergeţi aici.

(+) Semnul Sărbătorilor Împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.
(+) Semnul Sfinţilor cu Priveghere şi Polieleu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.
+ Semnul Sfinţilor care au numai Polieleu.
* Semnul Sfinţilor care au Doxologia Mare.
☼ Semnul Sfinţilor care au Stihiri la Laude.
Zilele Sfinţilor de rând nu au niciun semn tipiconal.