Pentru parohia greco-catolică românească din Rimini, sărbătoarea Sfântului Nicolae din anul acesta a avut o semnificaţie cu totul deosebită: în cadrul celebrării hramului bisericii parohiale, parohia s-a bucurat de vizita Preacucernicului părinte Antoniu Chifor, rector al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea.

Aşa cum un păstor îşi caută oaia pierdută, aşa cum un om se apleacă în genunchi să caute o monedă rătăcită, aşa cum un părinte aşteaptă ca fiul să i se întoarcă din nou acasă, aşa şi Dumnezeu mereu caută, cheamă, invită. „Veniţi, că iată toate sunt gata.” Veniţi voi cei care căutaţi sensul vieţii. Veniţi voi cei înfometaţi şi însetaţi de dreptate. Veniţi voi cei apăsaţi de greutatea păcatului şi a vinovăţiei. Veniţi voi care sunteţi îngrijoraţi şi temători. Veniţi voi cei care jeliţi. Veniţi voi cei care căutaţi pacea şi împlinirea. Veniţi „căci masa este bogată. Bucate regeşti sunt. Viţelul este gras. Nimeni să nu fie flămând. … Bucuraţi-vă de bogăţia de bunătăţi. … Nimeni să nu mai plângă pentru că a căzut din nou şi din nou; pentru că iertarea s-a ridicat din mormânt. Nimeni să nu se mai teamă de moarte; de moarte ne-a eliberat Mântuitorul.” (Rugăciunea pascală a Sf. Ioan Gură de Aur)

Un număr mare de credincioşi s-au adunat în lăcaşul de cult pentru a se ruga protectorului acestei parohii, încredinţându-i suferinţele, problemele, neliniştile sufleteşti, cererile, dar şi bucuriile, convinşi fiind că Sfântul Nicolae va duce aceste rugăciuni la Isus şi vor obţine harurile necesare.

În centrul zilei de 16 decembrie a.c, a stat Liturghia de hram celebrată la ora 11.00.

Părintele Antoniu Chifor a vorbit celor prezenţi atât despre Evanghelia duminicii a XXVIII-a după Rusalii (pilda celor poftiţi la cină), cât mai ales despre viaţa românului plecat de „acasă” în diaspora. Printre multele cuvinte de învăţătură pe care le-a oferit credincioşilor, amintim următoarele: ” cu siguranţă fiecare dintre noi am participat la o masă fastuoasă, dar fiecare eveniment necesită o pregătire. Pericopa de azi ne spune că un om dă o cină şi invită, însă nu se opreşte totul aici. În persoana care invită îl putem vedea pe Dumnezeu. Însă cine sunt invitaţii? Bineînţeles este vorba de poporul lui Israel. Ce face Dumnezeu, acel Om despre care vorbeşte pericopa? Se spune că îl trimite pe servitorul Său să-i cheme pe invitaţi la nuntă. Servitorul nu este altul decât Isus Hristos care-i cheamă pe cei din poporul lui Israel să vină la masă, la ospăţul Domnului. Însă totul se opreşte la un refuz din partea celor invitaţi, găsesc scuze de a nu participa. Adesea şi nouă ne soseşte această ispită, găsind tot felul de pretexte, nerăspunzând invitaţiei. Este foarte dureros pentru cel refuzat. Oare cum se simte acel om din pericopa evanghelică care invită şi este refuzat, după toate pregătirile ce le-a făcut? Isus se foloseşte de această pildă pentru a vorbi de Cer, de împărăţia la care suntem chemaţi cu toţii. Oare noi azi, nu căutăm tot felul de scuze să nu venim la banchetul domnului, la ospăţul pe care îl oferă duminică de duminică? Acest „ospăţ” nu este decât Euharistia pe care o primim din partea Domnului. Totul este pregătit, noi trebuie doar să-l acceptăm, să-l primim. Evanghelia de astăzi este şi o invitaţie de a participa la Biserică”.

La sfârşitul predicii, părintele Antoniu i-a întărit pe credincioşi transmiţându-le din partea Preasfinţiei Sale Virgil Bercea, responsabil cu diaspora în cadrul Sinodului BRU, că: „este alături de comunitate în rugăciune, iar bucuria acestei sărbători o împărtăşeşte cu fiecare credincios în parte. A urat Sărbători Sfinte tuturor credincioşilor români de pretutindeni”.

Acest eveniment aduce la aceeaşi masă a iubirii pe preoţi şi pe credincioşi, pe tineri şi pe cei bătrâni, pe cei mai înstăriţi alături de cei mai puţin avuţi, realizându-se astfel o adevărată legătură dinamică şi solidă atât între preoţi şi credincioşi cât şi între toţi credincioşii parohiei. Comuniunea dintre membrii parohiei este necesară, căci după cum numai cunoscându-ne unii altora nevoile şi necazurile ne putem ajuta reciproc, tot la fel numai împreună ne putem bucura de cele plăcute lui Dumnezeu în comuniunea de iubire a Preasfintei Treimi.

După Sfânta Liturghie, atât tinerii cât şi copiii parohiei au susţinut un mic concert de colinde, poezii şi cântece.

La eveniment nu putea să lipsească Moş Crăciun care anul acesta a venit puţin mai repede însă cu desagă plină. Acesta a împărţit daruri de la cel mai mic la cel mai mare.

La sfârşitul celebrării liturgice şi a programului de colinde pregătit credincioşilor parohiei, părintele paroh Cristian Coste a mulţumit Preacucernicului părinte Antoniu Chifor, a mulţumit celor doi ipodiaconi: Marcel Rostaş şi Daniel Iştoan, absolvenţi ai Seminarului Teologic Greco-Catolic Orădean, pentru implicarea activă în cadrul Sfintei Liturghii, mulţumirile au continuat adresându-se tututor celor prezenţi, invitându-i conform tradiţiei, pe toţi participanţii la sărbătoare să servească din bucatele româneşti pregătite cu drag de credincioşii parohiei.

Cinste să-i fie lui Dumnezeu în veci pentru celebrările frumoase pe care ne dă să le trăim în lumina credinţei! Mulţumim lui Dumnezeu cel care a rânduit toate acestea!

ipodiacon Alexandru Petricaş, Rimini

imagine

imagine

imagine

imagine

imagine