Episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România, reuniţi în zilele 25 – 27 septembrie la Şumuleu Ciuc, cu ocazia sesiunii de toamnă a Conferinţei Episcopilor Catolici din România (CER), au abordat diferite teme din viaţa Bisericii, probleme cu caracter pastoral şi social, evenimente importante ce vor avea loc curând: Anul Credinţei (11 octombrie 2012 – 24 noiembrie 2013) şi Sinodul Episcopilor (Vatican, 7 – 28 octombrie 2012).

Biserica Catolică din România va fi reprezentată la Sinodul Episcopilor, de la Vatican, de către PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea Mare, şi PS Petru Gherghel, episcop romano-catolic de Iaşi. Cei doi episcopi vor prezenta, în intervenţia lor din plenul lucrărilor, principalele probleme cu care se confruntă episcopatul român pe plan pastoral şi social.

În ceea ce priveşte Anul Credinţei, episcopii au împărtăşit acţiunile ce se vor desfăşura în propriile dieceze pe parcursul acestui an pastoral şi au decis ca unele dintre aceste acţiuni să fie extinse la nivel naţional, cum ar fi pelerinajele comune la diferite locuri semnificative pentru Biserica locală şi universală. Totodată, episcopii au hotărât ca, în primăvara anului viitor, ei înşişi să facă un pelerinaj comun la “Cimitirul săracilor” de la Sighet, pentru a cinsti memoria celor care “au mers înaintea noastră cu semnul credinţei şi dorm somnul păcii” (cf. Canonul Roman) şi au plătit cu sângele preţul fidelităţii lor faţă de Cristos şi faţă de Biserica Sa în timpul prigoanei din secolul trecut.

De asemenea, episcopii au decis ca, în cadrul Anului Credinţei, în septembrie 2013, să se organizeze un congres naţional misionar, cu tema “Doamne, măreşte credinţa noastră!” (Lc 17,5), la care vor participa reprezentanţi din toate diecezele şi eparhiile catolice din ţară, precum şi invitaţi din străinătate, îndeosebi de la Operele Pontificale Misionare. Congresul naţional misionar va fi un prilej pentru Biserica locală de a intensifica spiritul misionar al comunităţilor şi al fiecărui credincios în parte.

Conferinţa Episcopilor Catolici din România, care îi reuneşte pe toţi episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România şi care exprimă unitatea Bisericii locale şi uniunea intimă cu Urmaşul lui Petru, Sfântul Părinte, transmite salutul arhieresc către toate comunităţile, iar, la acest început de An al Credinţei, invocă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra întregului popor credincios.

Următoarea sesiune a Conferinţei Episcopilor Catolici din România va avea loc la Baia Mare, în perioada 8 – 10 mai 2013.

pr. Eduard Mihai Coşa,
secretar general

imagine

imagine

imagine