În data de 13 Mai 2008, s-a făcut retrocedarea imobilului situat în str. I.L. Caragiale 33, din Municipiul Ploieşti, Judeţul Prahova, către Arhiepiscopia Greco-Catolică de Alba-Iulia şi Făgăraş.

Acest imobil, constând într-o construcţie de şase camere şi teren în suprafaţă de aproximativ 800 mp, a fost cumpărat de către Arhiepiscopia Greco-Catolică în perioada interbelică, în anul 1933, prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 5794 şi, până în anul 1948 a fost folosit drept sediu al Parohiei Greco-Catolice din Ploieşti, sală de cateheză pentru copii şi capelă a acestei parohii, cu hramul , parohie care în perioada respectivă avea mai bine de 4000 credincioşi, păstoriţi de către vrednicul de pomenire Părintele Ştefan Medveşan, care a şi plănuit ridicarea unei biserici propriu-zise în curtea acestei case, aflată în zona centrală a Ploieştiului.

În anul 1948 imobilul a fost confiscat de către autorităţile comuniste primind destinaţia de sediu a unui Sovrom, până în anul 1950, iar de atunci până în prezent a fost în folosinţa Protoieriei Ortodoxe Ploieşti.

La iniţiativa Arhiepiscopiei Ortodoxe a Bucureştilor şi a Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Prahova, Protoieria Ortodoxa Ploieşti a primit drept sediu un spaţiu echivalent şi astfel imobilul din str. I.L. Caragiale nr. 36 a fost eliberat şi retrocedat Arhiepiscopiei de Alba-Iulia şi Făgăraş.

Retrocedarea s-a făcut în mod amiabil şi frăţesc, prin semnarea procesului-verbal din partea reprezentanţilor celor două arhiepiscopii, Arhiepiscopia Ortodoxă prin PC. Diacon Cons. Dima Mihai, PC. Preot Insp. Costinel Ailioaei, PC. Preot Protoiereu Gheorghe Lazăr, şi respectiv Arhiepiscopia Greco-Catolică prin PC. Preot Ivan Octavean Radu, administrator parohial al Parohiei Greco-Catolice din Ploieşti, Ing. De Anna Liviu, prim curator al Parohiei Greco-Catolice din Ploieşti, Ing. Popescu Laurenţiu, Dr. Ing. Zgâia Ioan, curatori ai Parohiei Greco-Catolice din Ploieşti.

Mulţumim pe această cale Arhiepiscopiei Ortodoxe a Bucureştilor şi Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române pentru iniţiativa şi bunăvoinţa de a retroceda acest imobil Arhiepiscopiei Greco-Catolice şi nădăjduim ca acest eveniment să constituie un model de reaşezare a păcii şi a dreptăţii între fraţii ortodocşi şi greco-catolici din ţara întreagă.

Mulţumim, totodată şi autorităţilor judeţene şi locale, ziarelor şi televiziunilor locale, precum şi tuturor acelora care, prin rugăciune şi cu fapta, au ajutat ca un asemenea eveniment să fie posibil şi să se înfăptuiască creştineşte, cu pace şi bună înţelegere.

Parohia Greco-Catolică Ploieşti

Pr. Paroh Radu Octavean IVAN

100_0348.JPG