BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ

Arhiepiscopia Majoră de Alba-Iulia şi Făgăraş – Blaj

Cabinetul Arhiepiscopului Major

Nr. 1/24.02.2013

În numele Preasfintei,

celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,

† Cardinal LUCIAN

Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,

Cardinal al Sfintei Romane Biserici

Ținând în mare cinste cultul Preasfintei Fecioare Maria, Bucuria tuturor celor întristați și Folositoarea celor asupriți, în acest An al Credinței, considerând binele sufletelor și dorinţa expresă a Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea,

În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, conform can. 82 §1 al Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, am aflat de bine în Domnul să publicăm acest

D E C R E T

Se acordă indulgență plenară tuturor credincioșilor creștini ai Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, care vor participa la pelerinajele organizate la Capela Fecioarei Săracilor din Cărbunari (Blaj) închinată Aparițiilor Preasfintei Fecioare Maria de la Banneux (Belgia), astfel:

  • 2 martie 2013 – data ultimei apariții a Fecioarei de la Banneux;
  • 26 mai 2013 – Pelerinajul tinerilor
  • 15 august 2013 – Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului;

Ținând cont de dispoziția decretului Penitenţeriei Apostolice din 14 septembrie 2012, indulgența plenară se poate obține prin îndeplinirea următoarelor cerințe:

– pelerinajul să se desfășoare în spirit de căință autentică, credincioșii să fie spovediţi cum se cuvine și să primească Sfânta Împărtăşanie în cadrul sfintelor Liturghii;

– credincioșii să acorde un timp corespunzător de reculegere cu meditaţii pioase, încheind cu recitarea de rugăciuni după intenţiile Sfântului Părinte: Crezul, Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt și orice alte invocaţii către Sfânta Fecioară Maria;

Indulgenţele plenare au ca rod ispăşirea pedepselor temporale pentru păcatele deja iertate prin spovadă, și se pot aplica în cadrul fiecărui pelerinaj fie pentru propria persoană, fie pentru sufletele din purgator.

 

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,

la 24 februarie, Întâia și a doua găsire a Capului Sf. Ioan Botezătorul,

Anul Credinței 2013.

în al 8-lea an de pontificat al Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea,

în al 22-lea an al Episcopatului nostru,

în al 7-lea an în acest scaun Arhiepiscopal Major,

în al 159-lea an de la întemeierea Mitropoliei noastre,

și al 313-lea an de la Sfânta Unire cu Biserica Romei.

† Card. LUCIAN

Arhiepiscop Major

Pr. William A. Bleiziffer

Cancelar