Duminică, 4 septembrie, în Parohia greco-catolică Mănărade, localitate aparținătoare municipiului Blaj, a avut loc ceremonia instalării noului paroh, Părintele Marius Ilie Moldovan.

În cursul după-amiezii, la orele 18, din încredințarea Preafericirii Sale Lucian, Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș – Blaj și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, Părintele canonic Ioan Fărcaș, Vicar mitropolitan și Protopop al Blajului, s-a aflat în parohia Mănărade, unde a slujit oficiul sfințirii apei în cursul unei ceremonii la care au participat zece preoți din protopopiatul Blaj, binecuvântând apoi prin stropire cu apă sfințită interiorul bisericii, după lucrările de reînnoire a zugrăvelilor recent încheiate.

Dând apoi citire Decretului Preafericirii Sale Lucian, în care se spune că ”Date fiind obligațiile noastre de a prevedea în mod adecvat la păstorirea bunilor noștri credincioși, în conformitate cu prevederile Codului Canoanelor Bisericilor Orientale precum și ale dreptului particular al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, am aflat de bine în Domnul ca în Parohia Mănărade, aparținând Protopopiatului Blaj, din județul Alba, să numim în calitate de Paroh pe Onoratul în Cristos Frate Pr. Marius Ilie Moldovan, dându-i totodată și favorurile aferente, care după Sfintele canoane, Statutele diecezane și legile Statului se cuvin unui Paroh”, Părintele vicar mitropolitan a prezentat comunității credincioșilor noul paroh. Schimbarea survine în urma eliberării din funcție în urmă cu peste un an a fostului paroh, Pr. Iulian Chertes, căruia i-a fost încredințată spre mai bună păstorire parohia Spătac.

Noul paroh a administrat vreme de cinci ani parohia Secășel (protopopiatul Blaj), dovedind mult tact și zel pastoral cât și deosebite calități administrativ-gospodărești, ”transformând în cei cinci ani biserica din Secășel, curtea bisericii, casa parohială și grădina casei parohiale în colț de rai”, după cum spunea Pr. Ioan Fărcaș, asigurând participanții la ceremonie că prin acest transfer, dorința expresă a Înaltului Ierarh este ca și Mănărade să devină un astfel de ”colț de rai”. Pornind de la mesajul Evangheliei zile, în care un om bogat s-a apropiat de Isus şi L-a întrebat: “Învăţătorule bune, ce bine să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”, Părintele protopop a întrebat retoric mulțimea credincioșilor, ce alte rațiuni l-au îndemnat pe Arhiereu să numească aici pe Pr. Moldovan?, răspunzând apoi: ”Tocmai faptul ca dumneavoastră, credincioșii, să aveți pe cine să întrebați: Ce să facem ca să moștenim viața veșnică? Ce să facem ca să fim mai buni? Ce să facem ca să devenim buni credincioși?”

În câteva cuvinte bine alese, noul paroh a încredințat comunitatea de întreaga și permanenta disponibilitate de a le fi aproape, de a fi gata mereu ca împreună să lucreze pentru binele spiritual al tuturor, spre mai mare mărirea lui Dumnezeu, după care a binecuvântat pe fiecare credincios în parte prin stropire cu apă sfințită.

După ceremonie, preoții și credincioșii s-au întreținut îndelung în curtea bisericii.

În parohia Mănărade prima biserică greco-catolică de piatră a fost construită în anul 1737, aici coexistând doar români greco-catolici și sași evanghelici până în 1948. După 1989, fosta biserică greco-catolică nu ne-a fost restituită. Prin bunăvoința Consistoriului Superior Evanghelic de la Sibiu și a reprezentanților fostei comunități săsești locale (care de la peste o mie, în urmă cu câteva decenii, s-a redus în prezent la sub cinci persoane), serviciile religioase ale Bisericii noastre sunt oficiate în lăcașul de cult evanghelic dedicat Sfinților Apostoli Petru și Pavel, o construcție monumentală din secolul XIX în a cărei navă locurile pe bănci se apropie de șapte sute. În ultimii ani, sașii mănărăzeni trăitori în Germania au restaurat biserica în exterior, cât și zidul de incintă, iar prin grija Mitropoliei Blajului, în această vară s-a realizat restaurarea interioară.

Alexandru Petărlecean