Protopopiatul Blaj a organizat și în acest an, din inițiativa și sub coordonarea pr. Ioan Fărcaș, vicar mitropolitan si protopop al Blajului, o serie de celebrări liturgice specifice Postului Mare în diverse parohii, la care au fost invitați să participe toți preoții protopopiatului.

O primă astfel de celebrare a fost cea organizată în Parohia Lunca Târnavei, cu ocazia sărbătoririi hramului Bunavestire. În seara acelei duminici, Preasfinția Sa Claudiu  a celebrat slujba vecerniei, avându-l alături pe Pr. Ioan Fărcaș, vicar mitropolitan si protopop al Blajului, pe parohul locului și consilier al Mitropoliei Blajului, Viorel Comșa și alți unsprezece preoți. Preasfinția Sa a vorbit credincioșilor prezenți despre semnificația Bunei Vestiri, ca ”început al mântuirii noastre” (detalii aici).

Următoarea celebrare s-a desfășurat în parohia Mihalț, la invitația părintelui paroh Petru Stânea. Astfel, în seara zilei de 27 martie, pr. protopop Ioan Fărcaș dimpreună cu preoții protopopiatului au oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, la sfârșitul căreia pr. consilier mitropolitan Viorel Comșa a predicat despre rolul postului pentru curățirea trupească și sufletească a credinciosului.

In joia aceeași săptămâni a fost rândul parohiei Blaj – Tiur să primească grupul liturghisitor condus de pr. protopop Ioan Fărcaș. Fiind la câteva zile de la sărbătoarea de hram a parohiei, Buna Vestire, pr. Maier Irinel, paroh al Parohiei Pănade, a vorbit credincioșilor despre Născătoarea de Dumnezeu ca mijlocitoare pentru mântuirea neamului omenesc. La sfârșitul ceremoniei liturgice pr. protopop Ioan Fărcaș a vorbit despre rânduiala Sfântei Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite, iar  pr. paroh al locului, Adin Pop, a multumit în final tuturor celor prezenți întru a aduce laudă și mulțumire lui Dumnezeu.

In același context, preoții din Protopopiatul Blaj au oficiat ritualul de rugăciune Calea Crucii în seara zilei de marți, 3 aprilie, în Parohia Bălcaciu. Fiecare dintre preoți a recitat câte o statiune a Căii Crucii în fața icoanei corespunzătoare din naosul bisericii parohiale. Pr. Suciu Călin, paroh al Parohiei Lunca, a predicat despre urmarea lui Isus și despre purtarea greutatea crucii într-o lume tot mai laicizată, iar pr. Cosmin Costea, parohul locului, mulțumind, a arătat că orice jertfă făcută sau cruce purtată îți găsesc rostul dacă sunt făcute pentru sau înspre mărirea lui Dumnezeu.

Ultima întrunire de acest fel a fost găzduită de parohia Lunca, de data aceasta fiind celebrată Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite. Înainte ca pr. paroh al locului Călin Suciu să aducă cuvântul de multumire al enoriașilor săi pentru bucuria acestei celebrări, Pr. Adin Pop, parohul Parohiei Blaj-Tiur, a vorbit despre perioada Postului Mare ca despre un drum de înălțare spirituală, parcurs de credincios alături de Isus, spre Calvar, Cruce și Înviere.

Trebuie amintit faptul că, în fiecare parohie, după încheierea oficiilor liturgice, preoții și credincioșii au rămas un răstimp pentru a împărtăși gânduri și impresii, si spre a gusta din bucatele de post oferite de către gazde. Pentru tot efortul și truda acestora, făcute pentru mai mare mărirea lui Dumnezeu, se cade să le aducem și noi mulțumire.

Pr. Adin Pop

Lunca Tarnavei

Mihalt PViorelComsa

Mihalt

Blaj Tiur2

Blaj Tiur

Blaj PIrinelMaier

Balcaciu1

Balcaciu PCalinSuciu

Lunca1

Lunca PrAdinPop

Mihalt preoti