Comunitatea greco-catolică Sf. Ioan Botezătorul din Detroit, Michigan, a fost vizitată duminică, 22 octombrie 2017, de către PS John-Michael Botean, Episcop al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Canton, Ohio, S.U.A. În cadrul Sfintei Liturghii Arhierești a avut loc hirotonirea în treapta diaconatului a teologului Constantin Hădărag, alături de PS John-Michael slujind Preacucernicul pr. dr. Iuliu Muntean, Vicar General și pr. Cristian Laslo.

Preasfințitul a fost întâmpinat cu pâine și sare de administratorul parohial temporar – sr. Theresa Koernke IHM, în cântările armonioase ale corului bisericii și ale cantorului Valentin Boșca din parohia Sf. Maria, Dearborn, Michigan. În cuvântul de învățătură al Preasfinției Sale, credincioșii prezenți au fost îndemnați să aibă încrederea în Hristos și învățătura Sa pentru a învăța cum să biruiască răul din lume și moartea, prin iubirea aproapelui: „Să vă iubiți unul pe altul…” (Ioan 13, 34). Iubirea aproapelui se manifestă prin slujirea lui, iar treapta diaconatului nu este altceva decât slujirea celor ce slujesc, adică a credincioșilor. Pornind de la vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor, Isus ne învață cum să alungăm răul sălășluit în suflete, și care ne reține de la înfăptuirea binelui și iertare.

După cântarea axionului, ipodiaconul Constantin Hădărag a fost condus în altarul bisericii prin ușile împărătești, semnificând aducerea la slujirea jertfei lui Hristos. Aici a înconjurat Sfânta Masă de trei ori, sărutând de fiecare dată cele patru colțuri ale ei și mâna Episcopului, omoforul și epigonatul. Ritualul înconjurării altarului arată că viața, preocuparea și iubirea diaconului se va concentra neîntrerupt în jurul lui Hristos prezent pe sfânta masă. Plecăciunile, sărutarea mâinii drepte a Episcopului, a omoforului și a epigonatului semnifică ascultarea pe care diaconul o va avea față de arhiereu – reprezentant văzut al lui Hristos pe pământ. A urmat momentul îngenuncherii cu piciorul drept și plecarea capului pe sfânta masă – simbol al predării ca jertfă vie lui Dumnezeu, Preasfinția Sa rostind rugăciunea investirii întru diaconat.

După încheierea Sfintei Liturghii, părintele diacon Constantin Hădărag a mulțumit tuturor credincioșilor prezenți, invitându-i la un moment de socializare.

pr. Cristian Laslo

imagine

imagine

imagine