Sub motoul „Origini – Trecut – Prezent”, parohia greco-catolică de limba maghiară Sfântul Nicolae din Satu Mare, a marcat sâmbătă, 15 octombrie a.c., împlinirea celor 320 de la sfinţirea primei biserici parohiale de către Episcopul de Muncaci, Johannes Josephus De Camillis. Figura marelui Ierarh precum şi crâmpeie din istoria Bisericii au fost ilustrate în cadrul conferinţei internaţionale „Prezenţa greco-catolicilor în Satu Mare de-a lungul timpurilor”. Desfăşurată cu binecuvântarea PS Vasile, care a deschis lucrările conferinţei printr-un cuvânt adresat celor 70 de invitaţi, conferinţa a avut drept relatori pe profesorii dr. Véghseő Tamás, dr. Gheorghe Gorun, dr. Janka György, dr. Ciprian Ghişa, dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, Terdik Szilveszter.

Prin expunerile lor, aceştia au evidenţiat aspecte ale realităţii multiconfesionale din comitatul Sătmarului în secolele XVII-XVIII, în special evoluţia identităţii confesionale greco-catolice aşa cum reiese aceasta din sinoadele vremii precum şi din iconografia şi arhitectura bisericilor. Drept studiu de caz, într-un arc temporal ce se întinde până în zilele noastre, a fost prezentată de către pr. Pallai Béla, comunitatea greco-catolică formată în jurul bisericii Sf. Nicolae.

Duminică 16 octombrie a.c. a venit rândul Episcopului din scaunul Maramureşului să oficieze slujba de sfinţire a bisericii parohiale, alături de Episcopul romano-catolic de Satu Mare, Excelenţa Sa Jenő Schönberger, precum şi de un sobor de preoţi . Lucrările începute încă din anul 1990 au constat în construirea unei nave octogonale de tip bizantin, în decorarea cu vitralii şi pictură murală cuprinzând scene din viaţa Mântuitorului precum şi sfinţi aparţinând atât tradiţiei orientale cât şi celei occidentale. Sfânta Liturghie a adunat în jurul altarului nou sfinţit credincioşi greco-catolici de limba română şi limba maghiară precum şi reprezentanţi ale autorităţilor centrale şi locale, atât din România cât şi din Ungaria.

imagine

imagine

imagine

imagine