Comunicat de presă privind instalarea PS Vasile Bizău,
cel de-al cincilea Episcop al
Eparhiei Greco-Catolice de Maramures

imagineÎn data de 23 iulie 2011, începând cu ora 09:00, va avea loc la Baia Mare slujba înscăunării Preasfinţiei Sale Vasile Bizău ca episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureş. PS Vasile este al cincilea episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureş, continuând bogata istorie a acestei eparhii, care a dat Bisericii doi mitropoliţi greco-catolici şi doi episcopi marturisitori ai credinţei.

La ceremonia istorică din 23 iulie 2011 vor participa ierarhii greco-catolici şi romano-catolici din România, precum şi ierarhi greco-catolici din Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Alături de oficialităţi şi reprezentanţi ai instituţiilor locale şi centrale ale Statului, vor fi prezenţi la eveniment toţi preoţii greco-catolici din Eparhia Greco-Catolică de Maramureş, cu credincioşii din parohiile lor. De asemenea, preoţi şi credincioşi greco-catolici din România şi străinătate vor fi prezenţi la Baia Mare, pentru a se uni în rugăciune şi bucurie cu fraţii lor în credinţă din Maramureş.

Programul instalării PS Vasile ca episcop greco-catolic de Maramureş este următorul:

  • Vineri 22 iulie 2011 ora 18.00: la Biserica „Bunavestire” din Baia Mare, str. Agriculturii nr. 8, este organizată o seară de rugăciune, care se doreşte a fi un timp de pregătire spirituală pentru marea sărbătoare a Eparhiei noastre.
  • Sâmbătă 23 iulie 2011 ora O8:45: sosirea grupurilor de pelerini la sediul Episcopiei Greco-Catolice, Str. Vasile Lucaciu, nr. 50.
  • Sâmbătă 23 iulie 2011 ora 09:0O: plecarea în procesiune de la sediul Episcopiei Greco-Catolice spre Sala Polivalentă (Sala Sporturilor), unde va avea loc Sfânta Liturghie şi Slujba de Înscăunare. Traseul procesiunii este următorul: Sediul Episcopiei, Str. Vasile Lucaciu, Piaţa Libertăţii (Centrul Vechi), Str. Gh. Şincai, Str. Culturii, Str. Progresului, B-dul Unirii până la Sala Polivalentă (Sala Sporturilor).
  • Sâmbătă 23 iulie 2011 ora 10:30: Sfânta Liturghie Arhierească, celebrată de Preafericirea Sa Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, incluzând şi Ceremonialul Înscăunării.

Referindu-se la evenimentul de sâmbătă, 23 iulie 2011, noul episcop greco-catolic de Maramures, PS Vasile Bizău, a spus: „La acest eveniment îi aştept cu drag, pe toţi credincioşii, pentru a ne uni în rugăciune şi «frângerea pâinii», ca semn al comuniunii noastre în Domnul şi pentru un început bun al parcursului spiritual şi eclezial pe care îl vom face împreună. Susţinerea în rugăciune şi întărirea legăturilor sufleteşti reprezintă forţa interioară a Bisericii, care trebuie să privească cu speranţă în viitor.”

* * *

Eparhia Greco Catolica de Maramureş – cea mai nouă Eparhie Greco-Catolică, care a dat Bisericii doi mitropoliţi greco-catolici şi doi episcopi mărturisitori ai credinţei.

PS Vasile Bizău este al cincilea episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureş, înfiinţată în 5 iunie 1930 prin bula papală Sollemni Conventione. Din toate cele cinci eparhii greco-catolice din România, cea de Maramureş este cea mai „tânără”.

Primul episcop al Maramureşului a fost PS Alexandru Rusu, instalat în 2 februarie 1931. În martie 1946, PS Alexandru Rusu a fost ales Mitropolit al Bisericii Greco-Catolice, însă regimul comunist din acea perioadă nu l-a recunoscut. În 1948, PS Alexandru Rusu, împreună cu întreaga ierarhie a Bisericii Greco-Catolice, a fost arestat de regimul comunist şi întemniţat pentru că nu s-a lepădat de credinţa sa. A trecut prin mai multe închisori, inclusiv prin cea din Sighet, iar în 1963 moare în închisoarea din Gherla. A fost înmormântat în Cimitirul deţinuţilor din Gherla, fără nici un oficiu religios.

În perioada de persecuţie si clandestinitate a Bisericii Greco-Catolice, alături de PS Alexandru Rusu, în fruntea Eparhiei Greco-Catolice de Maramureş s-a aflat şi PS Ioan Dragomir. În perioada 1950-1963 acesta a ocupat funcţia de episcop auxiliar, iar din 1963 a devenit episcop titular. Anchetat şi torturat în închisorile comuniste, între 1950-1964, nici acesta nu şi-a abandonat credinţa. Reîntors acasă, după graţierea din 1964, a desfăşurat o amplă activitate pastoral-misionară. A murit în 1985 după o lungă şi grea suferinţă, cauzată de anii petrecuţi în închisorile comuniste.

În 1990, la câteva luni după căderea regimului comunist, în fruntea Eparhiei Greco-Catolice de Maramureş a fost numit PS Lucian Mureşan, care ulterior, în 1994, a fost numit Mitropolit al Bisericii Greco-Catolice şi s-a mutat la Blaj. În 2005, ca urmare a ridicării Bisericii Române Unite cu Roma, Greco Catolică, la rangul de Arhiepiscopie Majoră, Preafericirea Sa a devenit Arhiepiscop Major.

În 1994, în fruntea Eparhiei a fost numit PS Ioan Şişeştean, care provenea din clerul activ al perioadei de clandestinitate, pe care a păstorit-o până în 2011.

Ca urmare a decesului PS Ioan Şişeştean şi a vacanţei scaunului episcopal al Maramureşului, Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, întrunit la Blaj în perioada 8-10 iunie 2011, l-a ales pe PS Vasile Bizău ca episcop greco-catolic de Maramureş.

* * *

Date biografice ale PS Vasile Bizău

PS Vasile Bizău s-a născut la 14 octombrie 1969 în localitatea Dragomireşti, jud. Maramureş, într-o familie greco-catolică activă şi în perioada de interzicere a acestei Biserici în România.

Casa părintească a funcţionat, pe toată durata clandestinităţii, ca loc de întâlnire al credincioşilor din satul natal, uniţi în rugăciune sub egida Reuniunii Mariane, condusă de însăşi mama Preasfinţiei Sale.

Face şcoala generală în Dragomireşti. În 1988 este absolvent al Liceului Industrial nr. 9 (Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”) din Baia Mare, profilul Filologie-Istorie. Între anii 1990 – 1993 urmează cursurile Institutului Teologic „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, Baia Mare.

Îşi completează formarea la preoţie cu studii de filozofie (1993 – 1994) la Facultatea de Filozofie din cadrul Universităţii Pontificale Gregoriana din Roma şi studii de teologie (1994 – 1997) la Facultatea de Teologie din cadrul aceleiaşi Universităţi. Tot aici face studii de specializare (masterale), între 1997 – 2000, în Teologie patristică şi Istoria teologiei.

În 2001 – 2002 urmează cursuri doctorale la Institutul San Anselmo din Roma.

Parcursul ecleziastic începe la 15 august 1996, când e hirotonit diacon, cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului la Giuleşti, Maramureş. În 31 august 1997 este hirotonit preot de către Preasfinţia Sa Ioan Şişeştean la Baia Mare.

Odată cu întoarcerea în ţară (2000), activează ca preot în cadrul Episcopiei de Maramureş, îndeplinind funcţia de consilier eparhial, iar activitatea pastorală o desfăşoară la parohiile din Bogdan-Vodă şi „Sfânta Cruce” din Baia Mare.

Tot în acest an începe şi activitatea didactică, în calitate de cadru didactic asociat la Catedra de Filosofie – Teologie – Arte din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea de Nord, Baia Mare.

În 20 iunie 2007 este ales, de către Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore şi proclamat de Sfântul Părinte Papa Benedict XVI în 27 octombrie 2007 episcop titular de Appiaria. Hirotonia întru episcopat o primeşte în Catedrala Sfânta Treime din Blaj, la 16 decembrie 2007.

În calitate de Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore coordonează activităţile acesteia şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei Sinodale Sociale. Desfăşoară, de asemenea, o bogată activitate pastorală în Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş. Pornind de la istoria comună de suferinţă a celor două Biserici, în 2008 conduce delegaţia Bisericii Române Unite, la Lviv şi Kiev, pentru informare şi schimb de experienţă, În acelaşi an este numit responsabil al Departamentului de Cultură din cadrul Conferinţei Episcopale Române. În 2009 face vizite pastorale la parohiile greco-catolice româneşti din Canada. În 2011 participă la lucrările Conferinţei Episcopale Italiene ca delegat din partea Conferinţei Episcopale Române.

Ca urmare a procesului electoral desfăşurat canonic şi după ce a primit consensul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, (Blaj, 8 – 10 iunie 2011), Preafericirea Sa Lucian Mureşan, în calitate de Arhiepiscop Major, îl transferă la sediul eparhial de Maramureş în calitate de episcop eparhial al Maramureşului.

Activitatea ştiinţifică se concretizează în colaborări, cu studii şi articole, în diverse numere ale revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai şi ale Buletinului ştiinţific, Fascicula Filosofie-Teologie a Universităţii de Nord, Baia Mare, precum şi ale revistei cu caracter pastoral Flori de Crin şi cicluri de conferinţe la Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic, Oradea, 2004, la Cursurile de vară şi de Formare permanentă a preoţilor, Cluj, 2006, la Colegiul Pio Romeno din Roma, 2007, precum şi mai multe serii de Exerciţii spirituale la Seminarele Teologice din Blaj şi Oradea (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca).

Biroul de presă al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureş