Panorame

Biserica „Sfânta Maria” Baia Mare

Folosiţi butonul plus şi minus pentru a vă apropia sau îndepărta detaliile în panoramă.
Săgeţile (inclusiv de pe tastatură) vă permit să vă rotiţi virtual în interiorul obiectivului.
Folosiţi butonul cu cele 4 săgeţi (antepenultimul) pentru a mări turul virtual pe tot ecranul!
Cu acelaşi buton sau cu tasta escape ieşiţi din modul pe tot ecranul.