Timp de două zile, copiii din localitatea Băseşti, jud. Maramureş, au participat la o tabără de vară organizată de parohia greco-catolică din localitate, în colaborare cu sora Martin Rodica, care a venit însoţită de 5 tineri din parohia Bârsana. Sâmbătă, 14 iulie 2012, pe dealul Mănăstirii din Băseşti s-au adunat aproape 30 copii, greco-catolici şi ortodocşi, dornici şi bucuroşi să participe la acest eveniment, dedicat special lor.

Copiii s-au lăsat repede antrenaţi în combinaţia joacă-rugăciune, pe care sora Rodica, ajutată de animatori, au creat-o cu foarte multă dibăcie. Tema primei zile a fost „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele” (In. 15, 5), tema care a fost prezentată cu ajutorul unor materiale didactice şi prin explicaţii oferite copiilor pe măsura priceperii lor. Ziua s-a încheiat prin celebrarea Sfintei Liturghii, la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Băseşti.

A doua zi, duminică, a fost rezervată celebrării Sfintei Liturghii, în biserica parohială „Sfântul Anton de Padova” din Băseşti, de către pr. Daniel Pop, la care copiii au participat activ. Tabăra s-a încheiat cu prezentarea planşelor pe care copiii le-au creat, în faţa părinţilor şi a credincioşilor şi prin premierea tinerilor participanţilor. Atât formatorii, cât şi copiii au fost foarte încântaţi de aceste zile de har şi creştere spirituală, promiţând să repete aceste experienţe şi anul viitor.

pr. Daniel Pop
administrator parohial Băseşti

imagine

imagine

imagine