C U P R I N S
Cuprins detaliat

CANOANE PRELIMINARE

TITLU I: DESPRE CREDINCIOŞII CREŞTINI ŞI TOATE DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

TITLU II: DESPRE BISERICILE SUI IURIS ŞI DESPRE RITURI
     CAP. I: DESPRE ÎNSCRIEREA ÎNTR-O BISERICĂ SUI IURIS
     CAP. II: DESPRE PĂSTRAREA RITURILOR

TITLU III: DESPRE AUTORITATEA SUPREMĂ A BISERICII
     CAP. I: DESPRE PONTIFUL ROMAN
     CAP. II: DESPRE COLEGIUL EPISCOPILOR

TITLU IV: DESPRE BISERICILE PATRIARHALE
     CAP. I: DESPRE ALEGEREA PATRIARHILOR
     CAP. II: DESPRE DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PATRIARHILOR
     CAP. III: DESPRE SINODUL EPISCOPILOR BISERICII PATRIARHALE
     CAP. IV: DESPRE CURIA PATRIARHALĂ
     CAP. V: DESPRE SCAUNUL PATRIARHAL VACANT SAU ÎMPIEDICAT
     CAP. VI: DESPRE MITROPOLIŢII BISERICII PATRIARHALE
     CAP. VII: DESPRE ADUNAREA PATRIARHALĂ
     CAP. VIII: DESPRE TERITORIUL BISERICII PATRIARHALE ŞI DESPRE PUTEREA PATRIARHULUI ŞI A SINOADELOR ÎN AFARA ACESTUI TERITORIU

TITLU V: DESPRE BISERICILE ARHIEPISCOPALE MAJORE

TITLU VI: DESPRE BISERICILE MITROPOLITANE ŞI CELELALTE BISERICI SUI IURIS
     CAP. I: DESPRE BISERICILE MITROPOLITANE SUI IURIS
     CAP. II: DESPRE CELELALTE BISERICI SUI IURIS

TITLU VII: DESPRE EPARHII ŞI EPISCOPI
     CAP. I: DESPRE EPISCOPI
     CAP. II: DESPRE ORGANELE CARE AJUTĂ EPISCOPUL EPARHIAL ÎN CONDUCEREA EPARHIEI
     CAP. III: DESPRE PAROHII, DESPRE PAROHI ŞI DESPRE VICARII PAROHIALI
     CAP. IV: DESPRE RECTORII BISERICILOR

TITLU VIII: DESPRE EXARHATE ŞI DESPRE EXARHI

TITLU IX: DESPRE ADUNĂRILE IERARHILOR MAI MULTOR BISERICI SUI IURIS

TITLU X: DESPRE CLERICI
     CAP. I: DESPRE FORMAREA CLERICILOR
     CAP. II: DESPRE ÎNSCRIEREA CLERICILOR ÎNTR-O EPARHIE
     CAP. III: DESPRE DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE CLERICILOR
     CAP. IV: DESPRE PIERDEREA STĂRII CLERICALE

TITLU XI: DESPRE LAICI

TITLU XII: DESPRE MONAHI ŞI CEILALŢI CĂLUGĂRI ŞI MEMBRI AI ALTOR INSTITUTE DE VIAŢĂ CONSACRATĂ
     CAP. I: DESPRE MONAHI ŞI CEILALŢI CĂLUGĂRI
     CAP. II: DESPRE SOCIETĂŢILE DE VIAŢĂ COMUNĂ DUPĂ MODEL CĂLUGĂRESC
     CAP. III: DESPRE INSTITUTELE SECULARE
     CAP. IV: DESPRE ALTE FORME DE VIAŢĂ CONSACRATĂ ŞI DESPRE SOCIETĂŢILE DE VIAŢĂ APOSTOLICĂ

TITLU XIII: DESPRE ASOCIAŢIILE CREDINCIOŞILOR CREŞTINI

TITLU XIV: DESPRE EVANGHELIZAREA POPOARELOR

TITLU XV: DESPRE MAGISTERUL BISERICESC
     CAP. I: DESPRE SARCINA BISERICII DE A ÎNVĂŢA ÎN GENERAL
     CAP. II: DESPRE SLUJIREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
     CAP. III: DESPRE EDUCAŢIA CATOLICĂ
     CAP. IV: DESPRE MIJLOACELE DE COMUNICARE SOCIALĂ ŞI ÎN SPECIAL DESPRE CĂRŢI

TITLU XVI: DESPRE CULTUL DIVIN ŞI MAI ALES DESPRE SACRAMENTE
     CAP. I: DESPRE BOTEZ
     CAP. II: DESPRE UNGEREA SFÂNTULUI MIR
     CAP. III: DESPRE DIVINA EUHARISTIE
     CAP. IV: DESPRE SACRAMENTUL PENITENŢEI
     CAP. V: DESPRE UNGEREA BOLNAVILOR
     CAP. VI: DESPRE SACRA HIROTONIRE
     CAP. VII: DESPRE CĂSĂTORIE
     CAP. VIII: DESPRE SACRAMENTALE, DESPRE LOCURILE ŞI DESPRE TIMPURILE SACRE, DESPRE CULTUL SFINŢILOR, DESPRE VOT ŞI DESPRE JURĂMÂNT

TITLU XVII: DESPRE BOTEZAŢII NECATOLICI CARE VIN LA DEPLINA COMUNIUNE CU BISERICA CATOLICĂ

TITLU XVIII: DESPRE ECUMENISM, ADICĂ DESPRE PROMOVAREA UNITĂŢII CREŞTINILOR

TITLU XIX: DESPRE PERSOANE ŞI DESPRE ACTELE JURIDICE
     CAP. I: DESPRE PERSOANE
     CAP. II: DESPRE ACTELE JURIDICE

TITLU XX: DESPRE FUNCŢII
     CAP. I: DESPRE PREVEDEREA CANONICĂ A FUNCŢIILOR
     CAP. II: DESPRE PIERDEREA FUNCŢIEI

TITLU XXI: DESPRE PUTEREA DE CONDUCERE

TITLU XXII: DESPRE RECURSURILE CONTRA DECRETELOR ADMINISTRATIVE

TITLU XXIII: DESPRE BUNURILE TEMPORARE ALE BISERICII
     CAP. I: DESPRE DOBÂNDIREA BUNURILOR TEMPORARE
     CAP. II: DESPRE ADMINISTRAREA BUNURILOR BISERICEŞTI
     CAP. III: DESPRE CONTRACTE, MAI ALES DESPRE ÎNSTRĂINĂRI
     CAP. IV: DESPRE DORINŢELE PIOASE ŞI DESPRE FUNDAŢIILE DE PIETATE

TITLU XXIV: DESPRE JUDECĂŢI ÎN GENERAL
     CAP. I: DESPRE FORUL COMPETENT
     CAP. II: DESPRE SLUJITORII TRIBUNALELOR
     CAP. III: DESPRE OBLIGAŢIILE JUDECĂTORILOR ŞI AI ALTOR SLUJITORI AI TRIBUNALELOR
     CAP. IV: DESPRE ORDINEA EXAMINĂRILOR
     CAP. V: DESPRE TERMENII DE JUDECATĂ, AMÂNARE ŞI LOC
     CAP. VI: DESPRE PERSOANELE ADMISE ÎN AULĂ ŞI DESPRE MODUL ÎNTOCMIRII ŞI PĂSTRĂRII ACTELOR
     CAP. VII: DESPRE RECLAMANT ŞI PÂRÂT
     CAP. VIII: DESPRE PROCURATORII LA LITIGII ŞI DESPRE AVOCAŢI
     CAP. IX: DESPRE ACŢIUNI ŞI EXCEPŢII
     CAP. X: DESPRE MODUL DE EVITARE A JUDECĂŢILOR

TITLU XXV: DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ
     CAP. I: DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ OBIŞNUITĂ
     CAP. II: DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ SUMARĂ

TITLU XXVI: DESPRE UNELE PROCESE SPECIALE
     CAP. I: DESPRE PROCESELE MATRIMONIALE
     CAP. II: CAUZELE PENTRU DECLARAREA NULITĂŢII SACREI HIROTONIRI
     CAP. III: DESPRE PROCEDURA LA ÎNLĂTURAREA SAU LA TRANSFERAREA PAROHILOR

TITLU XXVII: DESPRE SANCŢIUNILE PENALE ÎN BISERICĂ
     CAP. I: DESPRE DELICTE ŞI PEDEPSE ÎN GENERAL
     CAP. II: DESPRE PEDEPSELE PENTRU DELICTE SINGULARE

TITLU XXVIII: DESPRE PROCEDURA APLICĂRII PEDEPSEI
     CAP. I: DESPRE JUDECATA PENALĂ
     CAP. II: DESPRE APLICAREA PEDEPSELOR PRIN DECRET EXTRAJUDICIAR

TITLU XXIX: DESPRE LEGE, DESPRE OBICEIURI ŞI DESPRE ACTELE ADMINISTRATIVE
     CAP. I: DESPRE LEGILE BISERICEŞTI
     CAP. II: DESPRE OBICEI
     CAP. III: DESPRE ACTELE ADMINISTRATIVE

TITLU XXX: DESPRE PRESCRIERE ŞI DESPRE CALCULAREA TIMPULUI
     CAP. I: DESPRE PRESCRIERE
     CAP. II: DESPRE CALCULAREA TIMPULUI